Η επί τού Όρους Ομιλία θά μελετηθή στίς Αγιογραφικές Συνάξεις

Τήν Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου, στίς 6.30 τό απόγευμα, στό Πνευματικό Κέντρο τής Ιεράς Μητροπόλεως στήν Ναύπακτο, τελέσθηκε από τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ιερόθεο ο Αγιασμός τής ενάρξεως τών Αγιογραφικών Συνάξεων τής Ιεράς Μητροπόλεως γιά τήν περιοχή τής Ναυπάκτου.

Στόν Αγιασμό παραβρέθηκαν Ιερείς στίς Ενορίες τών οποίων πραγματοποιούνται Αγιογραφικές Συνάξεις, καθώς καί πολλοί άνδρες καί γυναίκες πού συμμετέχουν σ’ αυτές.

Μετά τόν Αγιασμό ο υπεύθυνος τών Συνάξεων π. Θωμάς Βαμβίνης ανακοίνωσε ποιές Συνάξεις θά λειτουργήσουν εφέτος καί μέ συντομία ποιό θά είναι τό θέμα τους. Κατά τό Εκκλησιαστικό έτος 2012-2013 θά μελετηθή η επί τού Όρους Ομιλία τού Χριστού, δηλαδή τά κεφάλαια Ε', ΣΤ' καί Ζ' από τό κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, εκτός από τούς Μακαρισμούς καί τήν Κυριακή Προσευχή, πού μελετήθηκαν κατά τήν περσινή περίοδο. Στήν συνέχεια ανέφερε τό πώς περιγράφει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας τόν ευαγγελιστή Ματθαίο, τά εξωτερικά στοιχεία τής Ομιλίας τού Χριστού.

Ανέβηκε ο Χριστός στό όρος καί τόν ακολούθησε όχλος πολύς. Κάθισε σέ ένα σημείο καί συγκεντρώθηκαν γύρω του οι μαθητές Του καί άρχισε νά τούς αναπτύσση τήν διδασκαλία Του. Δέν είναι, δηλαδή, μιά ομιλία πού έκανε ο Χριστός σέ όλο τό πλήθος πού τόν ακολουθούσε, αλλά, καθήμενος, μόνον στούς μαθητές Του, οι οποίοι κάθισαν κι’ αυτοί γύρω Του καί τόν άκουγαν. Τά είπε στούς μαθητές Του, όχι γιατί αφορούσαν μόνον αυτούς, αλλά γιά νά τά μεταφέρουν αυτοί στόν υπόλοιπο λαό. Μέ αυτήν τήν εικόνα ο π. Θωμάς κάλεσε τόν Σεβασμιώτατο γιά νά μιλήση καί αυτός τούς μαθητές του, στά παρόντα μέλη τών Αγιογραφικών Συνάξεων.

Ο Σεβασμιώτατος αφού τόνισε ότι η επί τού Όρους Ομιλία είναι ο καταστατικός χάρτης τού νέου λαού τού Θεού, είναι η Νέα Διαθήκη πού έχει συνάψει ο Θεός μέ τούς ανθρώπους, συνέδεσε κατόπιν τό όρος Σινά μέ τό «όρος τών Μακαρισμών», όπως ονομάσθηκε τό ύψωμα έξω από τήν Καπερναούμ στό οποίο πραγματοποιήθηκε η επί τού Όρους Ομιλία τού Χριστού. Ανέφερε τό πώς ο ίδιος ο Χριστός συνδέει τήν ομιλία Του μέ τόν Νόμο πού έλαβε ο Μωϋσής στό όρος Σινά. Στήν ομιλία αυτή ακούμε τόν Χριστό νά λέη: «Ηκούσατε ότι ερρέθη τοίς αρχαίοις.... Εγώ δέ λέγω υμίν...» (5, 21-22). Είναι ο νέος διδάσκαλος, ο οποίος δέν είναι σάν τούς παλαιούς, πού έλεγαν «τάδε λέγει Κύριος». Αυτός «ως εξουσίαν έχων» λέει: «Εγώ δέ λέγω υμίν». Χαρακτηριστικός είναι ο λόγος Του: «Μή νομίσητε ότι ήλθον καταλύσαι τόν νόμον ή τούς προφήτας ουκ ήλθον καταλύσαι, αλλά πληρώσαι» (5, 17). Δέν καταλύει τόν παλαιό Νόμο, αλλά ούτε καί απλά τόν συμπληρώνει. Τόν τελειοποιεί. Δείχνει μέ τήν διδασκαλία Του τήν οδό τής τελειότητας. Άλλωστε, αυτός είναι η οδός. Είπε «εγώ ειμί η οδός». Γι’ αυτό καί η πρώτη ονομασία τής Εκκλησίας δέν ήταν Χριστιανισμός, αλλά Οδός, καί οι πιστοί ονομάζονταν «οι τής Οδού».

Στήν συνέχεια ο Σεβασμιώτατος υπογράμμισε μιά βασική προϋπόθεση τού Παλαιού, αλλά καί τού Νέου Νόμου. Όταν έλαβε οριστικά τόν Νόμο ο Μωϋσής καί τόν έφερε στόν λαό γραμμένο επάνω στίς πλάκες, έγινε θυσία καί μέ τό αίμα τής θυσίας ραντίσθηκαν οι πλάκες τής Διαθήκης. Έτσι σφραγίστηκε μέ αίμα η συμφωνία τού Θεού μέ τόν λαό Του. Ο Νέος Νόμος πού κηρύχθηκε από τόν Χριστό στούς μαθητές Του καί από αυτούς σέ όλον τόν κόσμο, σφραγίσθηκε κι’ αυτός μέ τό αίμα τού Χριστού στόν Γολγοθά, αλλά καί μέ τό αίμα τών μαθητών Του καί όλων τών αγίων, ιδιαίτερα τών αγίων μαρτύρων.

Ο καθένας μας μέ τήν Βάπτισή του, αλλά καί τήν συνειδητή είσοδό του στήν Εκκλησία συνάπτει μέ τόν Χριστό μιά Διαθήκη, σφραγίζεται μέ τό αίμα τού Χριστού καί τό αίμα τού αγώνος εναντίον τών παθών καί τής αμαρτίας, τού αγώνος τής προσευχής καί τής τηρήσεως τών ευαγγελικών εντολών.

Κλείνοντας αυτούς τούς λόγους ευχήθηκε δύναμη καί έμπνευση σέ αυτούς πού θά διδάσκουν στίς Αγιογραφικές Συνάξεις, αλλά καί σέ αυτούς πού θά διδάσκονται.

  • Προβολές: 1826

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance