Skip to main content

«Είκοσι χρόνια γεμάτα προσφορά»

Τά γεγονότα από τίς παραμονές τών Χριστουγέννων καί μέχρι σήμερα, οι συγκεντρώσεις φίλων καί οπαδών τής Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος Ναυπάκτου καί οι ανάρμοστες καί απαξιωτικές γιά ανθρώπους τής Εκκλησίας εκφράσεις πού ακούστηκαν, καί συμπεριφορές πού καταγράφτηκαν, τά χουλιγκανικού τύπου συνθήματα, είτε διά ζώσης είτε μέσω ανακοινώσεων στό διαδίκτυο, μάς προκάλεσαν θλίψη καί μεγάλο πόνο, διότι σέ καμιά περίπτωση δέν εκφράζουν τή συντριπτική πλειοψηφία τών Ναυπακτίων, ανθρώπων φιλήσυχων, φιλόξενων, νομοταγών καί μέ γνήσιο εκκλησιαστικό φρόνημα.

Ιδιαίτερα όταν όλες οι λεκτικές καί αήθεις επιθέσεις έχουν ως αποδέκτη τό Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Άγ. Βλασίου κ. Ιερόθεο. Έναν Ιεράρχη ο οποίος τιμά καί κοσμεί μέ τήν παρουσία του επί δεκαοχτώ συνεχή έτη τόν επισκοπικό θρόνο τής Μητροπόλεώς μας καί γιά τό πρόσωπο τού οποίου τρέφουμε σεβασμό, αγάπη, εκτίμηση καί απόλυτη εμπιστοσύνη. Πιστεύουμε ότι χειρίζεται τό θέμα τής Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος Ναυπάκτου μέ σωστά εκκλησιαστικά καί ποιμαντικά κριτήρια.

Δέν θεωρούμε σκόπιμο νά υπεισέλθουμε στήν ουσία τής αντιπαράθεσης τής Ι. Μονής καί τών μοναχών της μέ τήν Εκκλησία τής Ελλάδος καί τήν Ι. Μητρόπολη Ναυπάκτου, άν καί μπορούμε νά τό κάνουμε, καθώς γνωρίζουμε από κοντά τά γεγονότα. Όλοι θά επιθυμούσαμε νά συνεχίσει νά λειτουργεί η Ι. Μονή καί νά επιτελεί τό έργο της, σύμφωνα όμως μέ τούς κανόνες τής Εκκλησίας καί τούς νόμους τής Πολιτείας.

Επειδή όμως πολλά ειπώθηκαν πού δέν ανταποκρίνονται στήν πραγματικότητα, τά οποία προσβάλλουν τήν Ναύπακτο καί ειδικότερα τό πλήρωμα τής τοπικής εκκλησίας, έχουμε χρέος - συνεισφέροντες στήν ανάδειξη τής αλήθειας καί μόνο - νά καταθέσουμε τήν προσωπική μας εμπειρία καί άποψη γιά τήν προσωπικότητα τού Μητροπολίτη κ. Ιεροθέου καί γιά τό πολυδιάστατο πνευματικό, ποιμαντικό, καί φιλανθρωπικό έργο του. Θά πούμε αυτά πού βλέπουμε καί βλέπουν όλοι, αγνοώντας τό κλίμα τρομοκρατίας, πού θέλουν κάποιοι συμπολίτες μας νά επιβάλουν σέ όσους έχουν καί εκφράζουν διαφορετική άποψη από τήν δική τους.

Πολυγραφότατος, μέ βιβλία πού έχουν μεταφραστεί σέ πολλές γλώσσες, μέ υψηλή θεολογική κατάρτιση, μέ εκατοντάδες προσκλήσεις καί συμμετοχές ως τιμώμενο πρόσωπο ή ως εισηγητής σέ θεολογικά συνέδρια καί σεμινάρια σέ όλον τόν κόσμο, στά οποία συμμετέχει χωρίς νά παραλείπει νά επισκέπτεται ακόμη καί τά πιό απομακρυσμένα χωριά τής επαρχίας μας, γιά νά ενισχύσει πνευματικά τούς λιγοστούς κατοίκους μέ τό μυστήριο τής Θείας Ευχαριστίας καί τή μεστή θεολογική τού διδασκαλία σέ κάθε λατρευτική ευκαιρία.

Ο Ιεράρχης, η παρουσία τού οποίου προσδίδει τιμή στήν επαρχία μας, είναι λιτός στήν προσωπική καί δημόσια ζωή του, υπομονετικός, δημοκρατικός στίς δημόσιες διαδικασίες, απόλυτα διαφανής στή διαχείριση πόρων καί κληροδοτημάτων, αφιλοχρήματος, απλός, προσηνής σέ όλους, ευήκοος καί ενεργός συμπαραστάτης στά προβλήματα τής τοπικής κοινωνίας, πάντα δίπλα στό ποίμνιό του σέ στιγμές χαράς καί λύπης, ακάματος εργάτης στόν αμπελώνα τού Χριστού.

Ενδεικτικά καί συνοπτικά σταχυολογούμε από τό πολυσήμαντο έργο του όλα τά χρόνια τής διακονίας του στήν Ι. Μητρόπολη Ναυπάκτου:

 • Τίς εβδομαδιαίες ομιλίες τού στό πνευματικό κέντρο τής Μητροπόλεως, γενικά τόν προφορικό καί γραπτό κηρυγματικό του λόγο, τή λειτουργία τών κατηχητικών σχολείων καί τών συνάξεων μελέτης Αγίας Γραφής, τίς επισκέψεις στά σχολεία τής πόλης, τή συνομιλία μέ τούς μαθητές, τίς απαντήσεις του σέ ερωτήματα καί προβλήματά τους.
 • Τήν ίδρυση στίς ενορίες τών Συνδέσμων Αγάπης μέ ποικίλο έργο πνευματικού – εκκλησιαστικού περιεχομένου καί πρωτίστως φιλανθρωπικού, (οικονομική ενίσχυση, ηθική, ψυχολογική συμπαράσταση αναξιοπαθούντων συμπολιτών μας, εβδομαδιαία συσσίτια, διανομή τροφίμων, όλα μέ διακριτικότητα καί σεβασμό πρός τόν άνθρωπο), καθώς καί τήν οργάνωση φιλολογικών καί άλλων εορταστικών εκδηλώσεων.
 • Τήν ίδρυση, εκτός από τό προϋπάρχον Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο, τού Ταμείου Ευποιΐας τού Μητροπολίτη γιά συμπολίτες μας πού έχουν ανάγκη (άνεργοι, ασθενείς, άποροι, νέοι, φοιτητές κ.ά). Τά έσοδα τού ταμείου προέρχονται κυρίως από τό μισθό του, αλλά καί από προσφορές φίλων καί πνευματικών του παιδιών.
 • Τό γεγονός ότι ως Πρόεδρος τών δέκα Κληροδοτημάτων καί Ιδρυμάτων τής Ναυπακτίας εργάστηκε πολύ σκληρά μαζί μέ τούς συνεργάτες του γιά τήν ενεργοποίηση, ορθολογική διαχείριση καί αξιοποίησή τους, μέ σεβασμό στή βούληση τών δωρητών καί γιά τό συμφέρον τών συμπολιτών μας καί κυρίως τών νέων. Καθιέρωσε γιά πρώτη φορά τήν απόλυτη διαφάνεια στά οικονομικά τους μέ ετήσιο δημόσιο οικονομικό απολογισμό, μέ τή δημοσίευση στόν τοπικό τύπο, τή χορήγηση τών υποτροφιών μέ ακριβοδίκαιο τρόπο (χορηγούνται κάθε χρόνο περισσότερα από 50.000 ευρώ) καί πάντα σύμφωνα μέ τούς όρους τών δωρητών καί τών νόμων τής πολιτείας. Η διαχείριση εκ μέρους του τών Κληροδοτημάτων καί η διαφάνεια χαρακτηρίστηκε ως πρότυπη από τήν Δ/νση Κληροδοτημάτων τού Υπουργείου Οικονομικών.
 • Στά πλαίσια τής λειτουργίας τών Ιδρυμάτων καί μέ τήν προσφορά Ναυπακτίων μηχανικών ανακαινίστηκε καί εξοπλίσθηκε πλήρως η Παπαχαραλάμπειος Αίθουσα καί παραδόθηκε στήν πόλη ένας αξιοπρεπής χώρος (ο μοναδικός άλλωστε) γιά τήν φιλοξενία κάθε είδους εκδηλώσεων κατά τήν επιθυμία τού δωρητή.
 • Τήν ανακαίνιση καί τόν εξοπλισμό τεχνολογικά τού Πνευματικού Κέντρου τής Ιεράς Μητροπόλεως πού χρησιμοποιείται γιά τό κατηχητικό καί παιδαγωγικό της έργο, αλλά καί παραχωρείται δωρεάν σέ πολιτιστικούς καί επαγγελματικούς συλλόγους, σέ σχολεία, φροντιστήρια ξένων γλωσσών κ. ά γιά τίς εκδηλώσεις τους.
 • Τήν αξιοποίηση τής δωρεάς Καπορδέλη, τής μεγάλης δωρεάς τού κ. Ι. Ξύκη καί τής μεγάλης χορηγίας τής Ι. Μητροπόλεως, πού προήλθε από τή δωρεά Γαλάνη γιά τήν ανέγερση στήν Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου σύγχρονου Γηροκομείου. Τά σχέδια καί τήν επίβλεψη προσέφερε αφιλοκερδώς ο αείμνηστος Δήμαρχος Αντιρρίου Γ. Κολοβός. Γιά τήν ολοκλήρωση καί λειτουργία τού έργου ο Σεβασμιότατος φροντίζει διαρκώς σέ συνεργασία μέ όλο τό Δ.Σ τού Ιδρύματος.
 • Τήν ανακαίνιση τών κατασκηνώσεων στόν Άγιο Παντελεήμονα Αντιρρίου, ώστε νά γίνουν λειτουργικές καί νά καλύπτουν τίς ανάγκες τών παιδιών γιά ξεκούραση, ψυχαγωγία καί πνευματική τροφοδοσία καί μάλιστα, λόγω τής εθελοντικής προσφοράς εργασίας καί αγαθών από ντόπιους καί «ξένους», μέ συμβολική μόνο οικονομική συνεισφορά τών κατασκηνωτών.

Νά επισημάνουμε ακόμη:

 • Τήν προσφορά του ως Προέδρου τής Εφορευτικής Επιτροπής τής Δημόσιας Παπαχαραλαμπείου Βιβλιοθήκης Ναυπάκτου μέ τήν άριστη συνεργασία του μέ τά μέλη τής Επιτροπής καί τόν Διευθυντή τής Βιβλιοθήκης καί τίς προσπάθειές του γιά τήν απρόσκοπτη λειτουργία της καί τόν εμπλουτισμό της.
 • Τήν έκδοση υπό τήν εποπτεία του τής εκλεκτής γιά τό πνευματικό περιεχόμενο εφημερίδας «Εκκλησιαστική Παρέμβαση», μέ άρθρα καί κείμενα τού ιδίου καί άλλη πλούσια πνευματική ύλη.
 • Τήν ίδρυση καί λειτουργία Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, Χορωδίας Παραδοσιακής Μουσικής καθώς καί φροντιστηριακών τμημάτων εκμάθησης τής αρχαίας ελληνικής γλώσσας.
 • Τήν ενεργή συμμετοχή του στούς κοινωνικούς αγώνες καί δράσεις γιά τήν περιοχή μας, όπου συχνά ηγήθηκε (παράκαμψη Ναυπάκτου, ίδρυση ΤΕΙ καί Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στή Ναύπακτο), τίς προσπάθειες νά μήν απομακρυνθούν υπηρεσίες από τή Ναύπακτο καί τή συμπαράστασή του όπου αλλού τού ζητήθηκε, χωρίς νά υπολογίσει χρόνο κούραση καί έξοδα.
 • Τίς τακτικές ετήσιες συναντήσεις μέ επαγγελματικούς συλλόγους καί σωματεία, επιστημονικούς συλλόγους, μαθητές καί φοιτητές (ομιλίες, δεξιώσεις).
 • Τή συνεχή φροντίδα γιά συντήρηση, ανακαίνιση καί επέκταση τών Μονών τής Μητροπόλεως καί κυρίως γιά τή στελέχωση καί καλή λειτουργία τους, σύμφωνα μέ τήν παράδοση τού Ορθόδοξου Μοναχισμού, τούς κανόνες καί τούς νόμους Εκκλησίας καί Πολιτείας.
 • Τήν ανέγερση, ολοκλήρωση, εξοπλισμό καί λειτουργία, μετά από παρότρυνσή του, Ενοριακών Πνευματικών Κέντρων στίς πολυπληθέστερες ενορίες τής επαρχίας μας.
 • Τέλος, τή συμμετοχή του σέ κάθε μορφής μαζικές κοινωνικές, καλλιτεχνικές καί πολιτιστικές εκδηλώσεις συλλόγων, συνδέσμων, σχολείων κ.λ.π, ευλογώντας τούς συμμετέχοντες καί δίνοντας πάντα μέ τήν ομιλία του εναργώς τό στίγμα τής κάθε εκδήλωσης.

Βεβαιώνουμε ότι όλα όσα προαναφέρθηκαν δέν είναι «λόγια παχυλά», αλλά ένα έργο δυσανάλογα μεγάλο σέ σχέση μέ τίς οικονομικές καί άλλες δυνατότητες τής μικρής καί φτωχής μας Μητρόπολης. Πραγματοποιείται δέ χάρη στήν έμπνευση καί τίς άοκνες προσπάθειες τού Μητροπολίτη μας κ. Ιεροθέου καί τήν εθελοντική προσφορά τών «ξένων» ή όπως αλλιώς χαρακτηρίστηκαν καί τών «ντόπιων» συνεργατών του. Άνθρωποι κάθε κατηγορίας, επιστήμονες, επαγγελματίες, εργάτες, άνδρες, γυναίκες καί παιδιά προσφέρουν συνεχώς εθελοντικά καί χωρίς «τυμπανοκρουσίες».

Ένα τέτοιο έργο δέν μπορεί νά τό απαξιώσει καί νά τό μηδενίσει ο φανατισμός κάποιων, πού θέλουν νά μή βλέπουν.

Γιά τήν αποκατάσταση τής Αλήθειας, οι Ναυπάκτιοι:

 1. Αγγελής Νικόλαος, Ασφαλιστής
 2. Ασημακόπουλος Ανδρέας, Ιατρός-Καρδιολόγος
 3. Θεοφάνης Περικλής, Φαρμακοποιός
 4. Κοτρώνη Γιώτα, Εκπαιδευτικός, Πρόεδρος Συλλόγου Πολυτέκνων Ναυπακτίας
 5. Νικολάου Λαγαρού Χαρά, Ιατρός ΩΡΛ
 6. Τσάτσος Νίκος, Γεωπόνος-Υδροβιολόγος
 7. Τσερπέλης Λάμπρος, Συνταξιούχος ΟΤΕ
 8. Τσιλιγιάννης Σωτήρης, Οικονομολόγος
 9. Φουσέκης Χρήστος, Φυσιοθεραπευτής
 10. Χαλάτσης Γιάννης, Διευθυντής Παπαχαραλαμπείου Βιβλιοθήκης Ναυπάκτου
 11. Χαραλαμπόπουλος Χαράλαμπος, Νομικός

(Τό κείμενο αυτό δέν κυκλοφόρησε γιά συλλογή υπογραφών)

 • Προβολές: 2467