Γράφτηκε στις .

Γιώργου Λαουρδέκη: Γιά τά εγκαίνια τού Πνευματικού Κέντρου Παλαιοπαναγιάς

«Σεβασμιώτατε, μέ τήν άδειά Σας, ως ενορίτης, απευθύνομαι πρός τήν πάνσεπτη προσωπικότητά Σας, πού αποτελεί τόν κύριο εμπνευστή καί συντελεστή τού έργου, τό οποίο εγκαινιάσαμε σήμερα, γιά νά Σάς ευχαριστήσω θερμά εκ μέρους όλων μας. Επίσης, απευθύνομαι καί στόν παρευρισκόμενο Δήμαρχό μας, ο οποίος έχει δεσμευθή δημοσίως πρό δύο εβδομάδων, γιά τήν κατασκευή καγκελωτής περίφραξης τού Κοιμητηρίου μας, καθώς καί γιά τόν ανάλογο φωτισμό του, αφού καί τά δύο αποτελούν φυσικό καί απαραίτητο έργο τού τοπικού μας εκκλησιαστικού κύκλου κατασκευών, καί είμαι βέβαιος ότι θά υλοποιηθή σύντομα.

Πρό ολίγων μηνών, σέ ειδική τελετή, πού έγινε στόν εκκλησιαστικό μας χώρο, εξήραμε τήν ξεχωριστή σημασία τού Πνευματικού Κέντρου τής εκκλησίας μας, πού κατασκευάσθηκε μέ τήν δική Σας ευλογία Σεβασμιώτατε, από τήν ξέχειλη αγάπη καί αφοσίωση πού έχετε στό ποίμνιό Σας τής Παλαιοπαναγιάς Ναυπάκτου καί από τήν ακατάβλητη θέλησή Σας καί τό ψυχικό Σας μεγαλείο.

Η προσωπική Σας συμβολή καί τό ένθερμο ενδιαφέρον Σας γιά τό ποίμνιο τής Παλαιοπαναγιάς είναι συγκινητικά. Όπως επαινετή είναι καί η τοποθέτηση από Σάς ως εφημερίου μας τού πανάξιου Ιερέας μας παπα-Παναγιώτη.

Σήμερα ήλθε η στιγμή νά προβήτε Σείς προσωπικά, πού ακτονοβολείτε από τά θεία χαρίσματα μέ τά οποία Σάς έχει ευλογήσει η Χάρη τού Αγίου Πνεύματος, στήν τέλεση τών εγκαινίων τού εν λόγω Πνευματικού μας Κέντρου, στό οποίο θά στεγάζεται καί θά λειτουργή καί ο Σύνδεσμος Αγάπης τής ενορίας μας, πού μέ τόση λαχτάρα περιμέναμε, καί πού Σείς, Σεβασμιώτατε, -πού αποτελείτε καύχημα τής Εκκλησίας μας- είσθε ο εμπνευστής καί, όπως καταδεικνύεται καί από τούς αντίστοιχους Συνδέσμους Αγάπης καί τών άλλων εκκλησιών τής Ναυπάκτου πού έχετε συστήσει, καί μέσω αυτών προσφέρεται όχι μόνον πολύμορφο έργο προνοιακό καί φιλανθρωπικό πρός τούς ενορίτες μας πού αντιμετωπίζουν επιτακτικές βιοτικές ανάγκες, αλλά προσφέρεται καί έργο κοινωνικό, μορφωτικό καί πνευματικό.

Είχαμε, λοιπόν, δίκηο πού τό περιμέναμε, όπως προείπα, μέ λαχτάρα. Γι’ αυτό δεχθείτε Σάς παρακαλώ, Σεβασμιώτατε, τά θερμά μας ευχαριστήρια καί τήν ευγνωμοσύνη μας».