Ἡ εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας γιά τό νέο σχολικό ἔτος

Τήν Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου τελέσθηκε ὁ ἁγιασμός τῆς ἔναρξης τῶν μαθημάτων στά Σχολεῖα ὅλης τῆς χώρας. Στήν Ναύπακτο τόν ἁγιασμό στά Σχολεῖα τῆς Μέσης Ἐκπαίδευσης τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος, ἐπισκεπτόμενος μέ τήν σειρά τά Σχολεῖα στήν καθορισμένη ὥρα.

Μετά τήν τέλεση τοῦ ἁγιασμοῦ, μιλοῦσε στά παιδιά καί ἐπισκεπτόταν γιά λίγα λεπτά τούς καθηγητές στά γραφεῖα τους γιά νά τούς εὐχηθῆ.

Κατωτέρω παρουσιάζουμε μιά περίληψη μέ τά κύρια σημεῖα τῶν εὐχῶν πού ἔδωσε ὁ Σεβασμιωτάτος σέ κάθε Σχολεῖο.

2ο Γυμνάσιο – 2ο Λύκειο Ναυπάκτου

Τό μέλλον μοιάζει ἀμφίβολο, γιατί εἶναι δύσκολες οἱ γενικότερες συνθῆκες πού ἐπικρατοῦν στήν πατρίδα μας. Ὅμως ἀκόμη δυσκολότερες συνθῆκες ἐπικρατοῦν σέ ἄλλες γειτονικές χῶρες.

Ὡστόσο ἡ κρίση αὐτή δέν θά ἔπρεπε νά ἀγγίξη τόν εὐαίσθητο χῶρο τῆς Παιδείας καί τήν Ἐκπαίδευση, γιατί δέν δημιούργησε ἡ Ἐκπαίδευση τό πρόβλημα. Ὁ ἀγώνας τῶν καθηγητῶν εἶναι θέμα παιδείας. Μαθαίνουν στά παιδιά νά ἀντιδροῦν σέ κάθε προσπά­θεια ὑποδουλώσεως. Ὅταν δημιουρ­γοῦνται προβλή­ματα στήν Ἐκπαίδευση, αὐτό ἐπηρεάζει καί τήν Παιδεία πού εἶναι τά θεμέλια τῆς κοινωνίας καί τῆς πατρίδος.

Καλή χρονιά μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.

ΕΠΑΛ Ναυπάκτου

Εἶναι κρίσιμη ἡ κατάσταση τῆς Πατρίδος μας. Εἶναι ἀνεπίτρεπτο ἡ Χώρα μας νά κυβερνιέται μέ φάξ πού ἔρχονται ἀπό τό Ἐξωτερικό καί μάλιστα γιά κρίσιμα ζητήματα καί νά παρακάμπτεται ἡ ἐκλεγμένη ἀπό τόν λαό Κυβέρνηση.

Συμπαραστεκόμαστε στούς Ἐκπαιδευτικούς ὅταν ἀγωνίζωνται γιά τήν βελτίωση τῆς δημόσιας παιδείας καί συγχαρητήρια γιά τήν διαμαρτυρία τους, πού γίνεται μέ πολιτισμένο τρόπο.

Ἡ ἐλπίδα γιά τήν Πατρίδα μας εἶστε ἐσεῖς, τά παιδιά, ἡ νέα γενιά. Καλή χρονιά.

1ο Γυμνάσιο, 1ο Λύκειο Ναυπάκτου

Ἡ εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας γιά τό νέο σχολικό ἔτοςΖοῦμε σέ δύσκολες συνθῆκες καί πιστεύω ὅτι ἡ Παιδεία εἶναι τό φάρμακο, ἡ θεραπεία γιά πολλές ἀσθένειες, κοινωνικές, πολιτικές, ἐθνικιστικές.

Παρακολουθῶ τά προβλήματα στήν Συρία καί τήν Μέση Ἀνατολή, μέ τήν ὁποία συνδέομαι, ἀφοῦ ἔχω μείνει γιά μεγάλο χρονικό διάστημα στήν χώρα αὐτή. Τά προβλήματα αὐτά δημιουργοῦνται ἀπό τίς μεγάλες Δυνάμεις πού κάνουν ἐκεῖ τά γεωπολιτικά καί οἰκονομικά παιχνίδια, ἀνάλογα μέ τά συμφέροντά τους.

Ἀντίσταση στίς καταστάσεις αὐτές εἶναι ἡ σωστή καί ὁλοκληρωμένη Παιδεία.

Ὁ Κολοκοτρώνης, εὑρισκόμενος μεταξύ τοῦ Παλατιοῦ τοῦ Ὄθωνος καί τοῦ κτηρίου τοῦ Πανεπιστημίου, εἶπε: «Αὐτό», καί ἔδειξε τό Πανεπιστήμιο, «θά φάη αὐτό», καί ἔδειξε τό Παλάτι.

Νομίζω πώς ἡ Παιδεία βοηθᾶ στήν ἀντίσταση τοῦ λαοῦ ἐναντίον κάθε τυραννίσκου. Καλή καί εὐλογημένη χρονιά.

3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου

Καλή καί εὐλογημένη χρονιά. Ἀρχίζει ἡ νέα σχολική χρονιά μέ ἁγιασμό, ἀφοῦ ὅπως ἔλεγαν καί οἱ ἀρχαῖοι, «ἀπό Θεοῦ ἄρξασθε», δηλαδή νά ἀρχίζουμε κάτι ἀπό τόν Θεό.

Ἡ παιδεία πρέπει νά προσφέρεται στά παιδιά μέ μιά ἑνότητα, ὅπως ἀκριβῶς τό βλέπουμε καί στήν ἀρχαία Ἑλλάδα. Ὅποιος πηγαίνει στούς Δελφούς, βλέπει ὅτι ὁ ἱερός χῶρος ἦταν διαμορφωμένος σέ τρία ἐπίπεδα: στό ἱερό μέ τόν βωμό, τό θέατρο καί στό στάδιο. Δηλαδή, ἦταν στενά συνδεδεμένα ἡ θρησκεία, τό θέατρο καί ἡ ἄθληση. Δέν εἶναι καλό νά διασπᾶται αὐτή ἡ ἑνότητα.

Σᾶς ράντισα μέ τόν ἁγιασμό. Ἡ Ἐκκλησία αὐτό κάνει, εὐλογεῖ, ἁγιάζει, ρίχνει ἁγιασμένο νερό. Δέν ρίχνει χημικά ὅπλα. Ὅπως τό βλέπουμε δυστυχῶς νά γίνεται στήν Συρία αὐτές τίς ἡμέρες, ὅπου οἱ μεγάλοι γιά νά πουλήσουν τά παλαιά ὅπλα καί νά παράγουν καινούρια δέν διστάζουν νά σκοτώνουν ἀκόμη καί παιδιά.

Ἐσεῖς εἶστε τό νέο αἷμα στήν κοινωνία, ἡ ἐλπίδα τῆς κοινωνίας μας, γιά νά καθαρισθῆ ἀπό τήν διαφθορά πού ἐπικρατεῖ.

Καλή καί εὐλογημένη χρονιά. –

  • Προβολές: 2769

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance