Ἀ­ντι­χρι­στια­νι­κά καί ἀ­πάν­θρω­πα

Ἐκφράσθηκα ἐναντίον τοῦ ρατσισμοῦ καί τῆς βίας ἀπό ὁπουδήποτε καί ἄν προέρχωνται. Δέν μπορῶ ὡς Ἱεράρχης νά ἀποδεχθῶ ἰδεολογικά συστήματα πού ἔχουν φασιστικές καί ναζιστικές νοοτροπίες, συστήματα νιτσεϊκά καί ἀπάνθρωπα, πού χρησιμοποιοῦν διάφορες μεθόδους βιολογικῆς καί κοινωνικῆς εὐγονικῆς γιά νά ὑπερισχύση μιά ράτσα σέ βάρος ἄλλων ἀνθρώπων. Δέν μπορῶ νά δεχθῶ βιαιότητες ἐναντίον ἁπλῶν, φτωχῶν, ἀσθενῶν καί ἀπροστάτευτων ἀνθρώπων. Μέ συγκλονίζουν πολύ τέτοιες συμπεριφορές, γιατί ὅλα αὐτά εἶναι ἀντιχριστιανικά καί ἀπάνθρωπα. ...

Τελικά, εἶναι ἁρμοδιότητα τῆς δημοκρατικῆς πολιτείας νά θέτη δημοκρατικούς κανόνες γιά τήν διαχείριση τῶν κοινῶν, νά φροντίζη γιά τήν ἀσφάλεια τῶν πολιτῶν καί νά καλλιεργῆ στούς ἀνθρώπους ἀληθινή δημοκρατική συνείδηση μέ τήν σωστή παιδεία. ...

Σέ παλαιότερους χρόνους ὑπῆρξαν Ἱεράρχες οἱ ὁποῖοι συμμετεῖχαν στό «ἀνάθεμα» τοῦ Βενιζέλου, ὕμνησαν δικτατορικά καθεστῶτα,  συνεργάσθηκαν μέ τήν Χούντα. Τέτοια φαινόμενα δέν πρέπει νά ἐπαναληφθοῦν σήμερα ἀπό τούς Ἱεράρχες. Πρέπει νά διδασκόμαστε ἀπό τήν ἱστορία. ...

Ὁ  Ἕλληνας ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων ἔκρυβε μέσα του ἕναν «μετανάστη» καί ταξίδευε σέ ὅλο τόν κόσμο. Γινόταν πολίτης κάθε Χώρας, χωρίς νά χάνη τήν ἐθνική του ταυτότητα καί τήν φιλοπατρία του. Σήμερα ὁ κόσμος, μέ τά μέσα πού διαθέτει, συνεχῶς μετακινεῖται.

Νομίζω, δέν δημιουργεῖ ἰδιαίτερα προβλήματα ἡ νόμιμη μετανάστευση, ὅταν γίνεται μέσα στά πλαίσια πού θέτει ἡ σωστά ὀργανωμένη Πολιτεία, ἀλλά προβλήματα δημιουργεῖ ἡ κατευθυνόμενη ἀπό διάφορα κέντρα λαθρομετανάστευση, πού κάνει τούς λαθρομετανάστες θύματα καί τίς χῶρες προτεκτορᾶτα.

Νομίζω ὅτι ἡ μετανάστευση καί ἡ λαθρομετανάστευση ἀντιμετωπίζονται ἀπό ἕνα ὀργανωμένο Κράτος καί ὄχι ἀπό τούς ὀργισμένους πολίτες του, ἀπό νόμιμους θεσμούς μέ ἀρχές καί ὅραμα, προοπτική καί εὐαισθησία καί ὄχι μέ τήν βία... Μέ ἐνοχλεῖ πολύ τό ὅτι ἄνθρωποι καί λαοί θεωροῦνται πιόνια στήν διεθνῆ σκακιέρα τῶν ποικιλώνυμων συμφερόντων.

(Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἱεροθέου, Συνέντευξη στήν Ἐφημερίδα «Αὐγή», 4 Νοεμβρίου 2012).

Ετικέτες: ΧΩΡΙΟ

  • Προβολές: 2776

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance