Τό βιβλίο τοῦ Μητροπολίτη μας «Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους» μπέστ σέλερ στήν Κορέα

Διαβάζουμε στήν ἱστοσελίδα amen.gr τό ἄρθρο τῆς Ἀθανασίας Δ. Κοντογιαννακοπούλου γιά τήν Ὀρθοδοξία στήν Κορέα μέ τίτλο «Ἐλπιδοφόρα γεγονότα γιά τό μέλλον τῆς Ὀρθοδοξίας στήν Κορέα»:

«Παρά τίς ποικίλες δυσκολίες λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσης καί ἄλλων προβλημάτων, πού ἀντιμετωπίζει τό ἔργο διαδόσεως τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος στόν προσφιλῆ κορεατικό λαό, τρία πρόσφατα γεγονότα ἀναπτερώνουν τίς ἐλπίδες καί σηματοδοτοῦν τήν περαιτέρω ἐπέκταση τῆς ὀρθόδοξης μαρτυρίας στήν Κορέα.

Τό πρῶτο ἀφορᾶ στήν ὁμαδική βάπτιση, πού τελέστηκε τό Σάββατο 21 τρχ. μηνός στήν Σεούλ. Τέσσερις ἄνδρες καί δύο γυναῖκες (μέσος ὅρος ἡλικίας 30 ἐτῶν) κατά τήν βαπτισματική θ. Λειτουργία προστέθηκαν στά μέλη τῆς ἐν Κορέᾳ Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἐνῶ ἀρκετοί ἄλλοι περιμένουν στήν τάξη τῶν Κατηχουμένων νά ἔρθει ἡ σειρά τους.

Τό δεύτερο ἐλπιδοφόρο γεγονός ἀφορᾶ στήν μεγάλη πρόοδο, πού ἔχει σημειώσει ὁ ἐκδοτικός οἶκος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κορέας: “Korean Orthodox Editions”. Μέχρι σήμερα ἔχουν ἐκδοθεῖ πολλά ὀρθόδοξα βιβλία, τά ὁποῖα πωλοῦνται στά μεγαλύτερα βιβλιοπωλεῖα τῆς Κορέας καί στό διαδίκτυο (internet shopping). Χαρακτηριστικό τῆς καλῆς  κυκλοφορίας τῶν βιβλίων εἶναι ὅτι τόν μήνα Σεπτέμβριο ἐξαντλήθηκαν καί, λόγῳ ζητήσεως, ἀμέσως ἐπανεκδόθηκαν τά βιβλία: «Μιά βραδιά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὅρους» τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου π. Ἱεροθέου καί «Byzantin Theology» τοῦ ἀειμνήστου π. John Meyerdoff. Μεγάλη καί εὐχάριστη ἔκπληξη γιά ὅλους ὅσοι ἐργάζονται στήν Ἱερά Μητρόπολη Κορέας ἦταν ὅτι τό βιβλίο «Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὅρους» ἔγινε πρόσφατα best seller, ἀνάμεσα στίς πολλές χιλιάδες χριστιανικῶν βιβλίων πού κυκλοφοροῦνται.

Τό τρίτο γεγονός, πού φανερώνει τήν ἀποδοχή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στήν κορεατική κοινωνία εἶναι ἡ ἀποστολή γιά πρώτη φορά εὐχετήριας κάρτας καί δώρου πρός τήν Ἱερά Μητρόπολη Κορέας τῆς Προέδρου τῆς Κορεατικῆς Δημοκρατίας ἐξοχοτάτης κ. Park Geun-hye, ἐξ ἀφορμῆς τῆς μεγάλης παραδοσιακῆς κορεατικῆς γιορτῆς τοῦ Τσου­σόκ (Ἡμέρα Εὐχαριστιῶν).

Εὐχαριστία, αἶνος καί δοξολογία ἀνήκουν πρῶτον, στόν Τριαδικό Θεό γιά τά πλούσια δῶρα τῆς Ἀγάπης Του καί δεύτερον, πρός τό πάνσεπτο Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί τόν σεπτό Προκαθήμενό Του γιά τήν ἑξηκονταετῆ ἄγρυπνη ποιμαντική μέριμνά Του πρός τήν ἐν Κορέᾳ Ἐκκλησία».

  • Προβολές: 2624

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance