Ὁμιλίες τοῦ Σεβασμιωτάτου γιά τήν βιοθεολογία καί τήν θεία Λειτουργία στήν Ἱερά Μητρόπολη Κερκύρας

Οἱ ὁμιλίες ἀπὸ τὸ κανάλι τῆς «Ἐκκλησιαστικῆς Παρέμβασης» στὸ youtube

«Ἀπό τήν Ἀλ-χημεία στήν Ἀλ-γονεία καί στήν Θεολογία»

«Ἡ θεία Λειτουργία Σύνοδος Οὐρανοῦ καί Γῆς»

 

Τό διήμερο 17-18 Φεβρουρίου ἐ.ἔ. ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος ἐπισκέφθηκε τήν Κέρκυρα, προσκεκλημένος τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχη κ. Νεκταρίου, προκειμένου νά ὁμιλήση στήν ἔναρξη τοῦ κύκλου μαθημάτων τοῦ Ἐλεύθερου Πανεπιστημίου πού διοργανώνει γιά τρίτη συνεχόμενη χρονιά ἡ Ἱερά Μητρόπολη Κερκύρας μέ γενικό τίτλο «Ἡ ἐπιστημονική πρόοδος, ἡ ἐποχή μας καί ἡ Ὀρθόδοξη Θεολογία καί Παράδοση», καθώς καί στήν Ἱερατική Σύναξη τῆς ἴδιας Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Στό Ἐλεύθερο Πανεπιστήμιο

Ἡ ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου πού εἶχε θέμα «Ἀπό τήν Ἀλ-χημεία στήν Ἀλ-γονεία καί στήν Θεολογία» ἔγινε τό βράδυ τῆς Δευτέρας 17 Φεβρουαρίου, ὥρα 7 μμ. καί διήρκησε δυόμιση ὧρες μαζί μέ τήν συζήτηση.
Ἐλεύθερο Πανεπιστήμιο Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κερκύρας.Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τήν ἔννοια τῆς Ἀλ-χημείας, πού ἦταν μιά προσπάθεια ὁρισμένων στόν Μεσαίωνα, σέ φιλοσοφικό, ἐπιστημονικό καί ἀποκρυφιστικό ἐπίπεδο, νά βροῦνε τήν φιλοσοφική λίθο πού θά μετέτρεπε τά μέταλλα σέ χρυσάφι καί θά τούς χάριζε τό ἐλιξήριο τῆς ἀθανασίας.

Μέ τήν πρόοδο τῆς ἐπιστήμης στίς ἡμέρες μας περάσαμε σέ ἕνα νέο εἶδος Ἀλχημείας, ἤτοι τήν Ἀλγονεία, πού εἶναι ἡ προσπάθεια ἀλλαγῆς τῆς οὐσίας ἑνός ζωντανοῦ ὄντος, μέ βάση τά γονίδια του. Γιά τήν Ἀλγονεία τά γονίδια εἶναι ἤ μποροῦν νά γίνουν «χρυσός» καί νά μᾶς προσφέρουν ἕνα νέο ἐλιξήριο. Ὁ Σεβασμιώτατος μέ χαρακτηριστικές ἀναφορές στήν ἐπιστήμη τῆς Βιολογίας καί τῆς Γενετικῆς, κατέδειξε ὅτι ἡ ἐπιστήμη προσπαθεῖ νά πετύχη τόν τέλειο ὀργανισμό.
Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στήν θέση τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας ἔναντι τῆς ἐπιστήμης καί συγκεκριμένα ἔναντι τῆς Ἀλγονείας. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, εἶπε, ἀντιμετωπίζει τά θέματα μέσα ἀπό τήν ἀποκαλυπτική ἀλήθεια, γιά νά ποιμάνη τούς ἀνθρώπους, διαθέτει μιά ὁλοκληρωμένη θεολογία καί παράδοση, καί γι' αὐτό δέν συγχέει τήν γνώση τοῦ Θεοῦ μέ τήν γνώση τῆς δημιουργίας ἤ ὅπως λέγεται τήν πίστη μέ τήν ἐπιστήμη, καί συνεπῶς δέν ἀρνεῖται τήν ἐπιστημονική πρόοδο καί δέν προχώρησε σέ διώξεις ἐπιστημόνων ὅπως ἔγινε στήν Δύση. Παρέθεσε δέ τίς βασικές ἀρχές τῆς ὀρθοδόξου βιο-θεολογίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος δέχθηκε πολλές ἐρωτήσεις, γιά τήν σχέση θεολογίας καί ἐπιστήμης καί στήν Δύση καί στήν Ὀρθοδοξία, γιά τήν εὐγονία, γιά τήν ἡλικία τῆς ἀνθρωπότητος σύμφωνα μέ τήν Γραφή καί σύμφωνα μέ τήν ἐπιστήμη, γιά τό «εἶναι» καί τό «εὖ εἶναι», γιά τήν πιθανότητα ἕνας μελλοντικά κλωνοποιημένος ἄνθρωπος νά μήν μετέχη στήν σοφοποιό ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, γιά τό πνευματικό DNA, γιά τήν σχέση τῆς Ἀλχημείας μέ τόν ἀποκρυφισμό, γιά τήν ἐξωσωματική γονιμοποίηση καί τήν υἱοθεσία, γιά τό ποιά πρέπει νά εἶναι ἡ προσωπική μας στάση στήν ἔρευνα καί τήν ἐπιστήμη, γιά τά βλαστοκύτταρα κ.ἄ.

Στίς ἐρωτήσεις αὐτές ὁ Σεβασμιώτατος ἀπάντησε καταλλήλως μέσα ἀπό τήν ὀρθόδοξη πατερική θεολογία ἀλλά καί μέ τήν χρήση συγκεκριμένων παραδειγμάτων ἀπό τήν σύγχρονη ἐπιστήμη. Παρουσίασε στοιχεῖα τῆς θεολογίας τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ἀλλά καί παρέπεμψε, παρά μερικές ἐπιφυλάξεις του, στόν πατέρα τῆς χαρτογράφησης τοῦ γονιδιώματος Francis Collins, ὁ ὁποῖος ἀπό ἄθεος καί ἀγνωστικιστής, ὅταν εἶδε τήν πολυπλοκότητα τοῦ ἀνθρώπινου DNA, κατάλαβε ὅτι μόνο ἡ ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νά ἑρμηνεύση ἕνα τέτοιο θαῦμα.

Τόν εἰσηγητή εὐχαρίστησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κερκύρας κ. Νεκτάριος, ὁ ὁποῖος ἐπεσήμανε ὅτι οἱ γνώσεις, ἡ καλλιέργεια καί ἡ κατάρτιση τοῦ Σεβασμιωτάτου Ναυπάκτου συνδυάζονται μέ τήν ἐντρύφηση καί βίωση τῆς ὀρθόδοξου θεολογίας.

Στήν Ἱερατική Σύναξη

Τήν ἄλλη ἡμέρα, 18 Φεβρουαρίου, τό πρωΐ ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος ὁμίλησε στήν Ἱερατική Σύναξη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μέ θέμα «Ἡ θεία Λειτουργία Σύνοδος Οὐρανοῦ καί Γῆς». Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τήν δόξα τοῦ Θεοῦ, μέσα ἀπό τίς μαρτυρίες καί τήν θεολογία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί μέσα ἀπό τίς εὐχές τῆς θείας Λειτουργίας καί ἀναφέρθηκε σέ τεκμηριωμένες θεοφάνειες καί ἀγγελοφάνειες σέ ἁγίους κατά τήν διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας πού καταδεικνύουν ὅτι ἡ θεία Λειτουργία εἶναι ὄντως Σύνοδος Οὐρανοῦ καί Γῆς καί ὅτι ὄντως ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ σκεπάζει τό Θυσιαστήριο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Δέν παρέλειψε, βεβαίως, νά ἀναφερθῆ καί στίς προϋποθέσεις μετοχῆς σέ αὐτήν τήν δόξα. Ἡ ὁμιλία ἦταν μιά μυσταγωγία στό λειτουργικό πνεῦμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἀκολούθησαν ἐρωτήσεις τῶν Ἱερέων καί δόθηκαν οἱ ἀνάλογες ἀπαντήσεις.

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος κατά τήν παραμονή του στήν Κέρκυρα δέχθηκε τήν εὐγενική φιλοξενία τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου, ὁ ὁποῖος ἀγωνίζεται γιά τήν καλλιέργεια τοῦ Ποιμνίου.
Ι.Κ.