Δήλωση τῆς κ. Λασηθιωτάκη στήν Ἐφημερίδα «Ἐμπρός»

Γιά τό βιβλίο «Ὑπόσχεση»

Ὁ γιός μου εἶχε πεῖ ὅτι ἤθελε νά γράφαμε μαζί ἕνα βιβλίο. Γιά ὅλα σκεφτότανε, γιά ὅλα ὅσα ἔζησε κατά τήν διάρκεια τῆς ἀσθένειάς του. Δυστυχῶς ὅμως δέν πρόλαβε κι ἔμεινα ἐγώ μέ τή δέσμευση νά ἐκπληρώσω τήν ἐπιθυμία αὐτή. Νά γράψω γιά ἐκεῖνα πού ἤθελε ἐκεῖνος, ἀλλά καί ἐκεῖνα πού βίωσα κι ἐγώ αὐτά τά πέντε χρόνια κοντά του. Ἀναφέρομαι κυρίως στίς ἐκπληκτικές ἀλλαγές πού συντελοῦνταν μέσα του καί τόν μεταμόρφωναν σέ ἕναν ἄλλον ἄνθρωπο, μπροστά στά μάτια μου. Ἀλλαγές πού ξεκίνησαν μέ προσευχή καί τόν βοήθησαν ἐκεῖνον, ἀλλά κι ἐμένα καί τόν πατέρα του, νά δεχτοῦμε αὐτό πού συνέβαινε. Δέν εἶμαι ὅμως ἐγώ ἡ μόνη μητέρα πού πέρασε δύσκολες στιγμές μέ τήν ἀρρώστια τοῦ παιδιοῦ μου. Πάρα πολλές μάνες σέ ὅλον τόν κόσμο, συμπαραστέκονται, πονᾶνε καί κάνουν τά πάντα γιά τά παιδιά τους καί αὐτές τιμοῦμε σήμερα στήν ἐκδήλωση αὐτή.

Τί θά συμβουλεύατε μέσα ἀπό τήν δική σας ἐμπειρία, τίς μάνες πού περνᾶνε δύσκολες ὧρες δίπλα στό ἄρρωστο παιδί τους;

Δέν εἶναι εὔκολο νά τίς δώση κανείς ἔτσι μιά συμβουλή. Εἶναι ἕνας μεγάλος ἀγώνας πού τραβάει ἡ κάθε μάνα. Ἁπλά, ἄν ἀναζητᾶς μέσα σου τό νόημα τῆς ζωῆς, τῆς ὕπαρξης, τό σκοπό νά εἴμαστε ἐδῶ, βρίσκεις τό δρόμο σου. Κατ’ ἀρχήν πρέπει νά ἔχης ὑπομονή καί νά μήν ἀπελπίζεσαι. Καί πολύ σημαντικό εἶναι νά ἔχης μεγάλη στήριξη ἀπό τόν σύζυγό σου. Εἶναι τό πᾶν.

Στήν πόλη μας ἔχετε ξαναέρθει;

Ἐδῶ καί πολλά χρόνια, ἔχω ἀρκετούς φίλους Ναυπάκτιους, ἔτσι τήν ἔχω γνωρίσει τήν Ναύπακτο. Γιά τήν ἐκδήλωση αὐτή ἦρθα χάρη στόν Μητροπολίτη σας, μετά ἀπό πρόσκλησή του καί ἀφοῦ τόν γνωρίζω ἐδῶ καί πάρα πολλά χρόνια. Εἶστε τυχεροί πού ἔχετε τόν κ. Ἱερόθεο ἐδῶ. Πολύ τυχεροί. Εἶναι μεγάλη πνευματική στήριξη.

  • Προβολές: 2110

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance