Κύριο θέμα: Στό κενό ἡ συκοφαντική ἐκστρατεία κατά τοῦ Μητροπολίτου -Μιά σπίθα ἀλήθειας

Στό κενό ἡ συκοφαντική ἐκστρατεία κατά τοῦ Μητροπολίτου

Ἐπί ἕνα καί πλέον ἔτος οἱ γνωστοί ταραχοποιοί τῆς ὄμορφης καί εἰρηνικῆς πολιτείας μας, συγκέντρωναν παλιόχαρτα καταγγελιῶν, συκοφαντικῶν δημοσιευμάτων καί ὑβριστικῶν σχολίων, προκειμένου νά ἀλλοιώσουν τήν εἰκόνα τῆς πόλεως, τῶν ἱδρυμάτων της, τῶν προσώπων πού ἀσχολοῦνται καί κοπιάζουν ἐθελοντικῶς καί ἀνιδιοτελῶς γιά τήν καλή λειτουργία τους, καί ἐν τέλει νά πλήξουν τόν Σεβ. Μητροπολίτη, πού ἀποτελεῖ καί τόν κύριο στόχο τῆς ἐκδικητικῆς τους μανίας.

Ὅμως, ἐπειδή «μεγάλη ἡ ἀλήθεια καὶ ὑπερισχύει» (Ἔσδρ. δ΄, 41), ἦταν ἀρκετή μιά σπίθα ἀληθείας καί δικαιοσύνης, δηλαδή μιά Εἰσαγγελική Διάταξη γιά νά κατακαύση ὅλα αὐτά τά παλιόχαρτα πού μόλυναν ἐπί ἑνάμιση ἔτος τήν ὄμορφη πόλη μας.

Χαρακτηρίζουμε δέ «σπίθα» ἀλήθειας καί δικαιοσύνης τήν Εἰσαγγελική Διάταξη, γιατί εἶναι μικρή σέ ἔκταση, ἀλλ' ὅμως βασίζεται σέ ἐκθέσεις ἁρμοδίων ἐπιθεωρητῶν καί ἐλεγκτῶν, πού ἔλαβαν ὑπ' ὄψιν τους τό σύνολο τῶν στοιχείων τῆς ὑποθέσεως.

Ἐπίσης χαρακτηρίζεται «σπίθα» σέ σχέση μέ τό σύνολο τῶν ὑποθέσεων πού ἀναμένεται νά φωτισθοῦν καί νά ἀποτελέσουν φλόγα καί πυρκαγιά πού θά κατακαύση ὅλα τά φρύγανα τῆς πολυετοῦς συκοφαντικῆς ἐκστρατείας.

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΗ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ στο ΜΟ.Φ.Η «Γεωργίου Καπουρδέλη-Ιωάννη Ξύκη»

Ετικέτες: ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  • Προβολές: 2681

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance