«Πεντηκοστὴ - Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων»- Ἀκοῦστε παιδιά (video)

Ἀπὸ τὴν σελίδα «Catéchisme - Métropole Grec-Orthodoxe de France» δεῖτε video ἀπὸ τὴν ἑνότητα  «Ἀκοῦστε παιδιά!»

Agioi Pavtes Pevtikostn
«Ἅγιοι Πάντες» «Πεντηκοστή»
   
Agioi Kwvstavtivos Heleni Thomas
«Ἅγιοι Κωνσταντῖνος καὶ Ἑλένη» «Ἡ ψηλάφιση τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ»
   

Anastasis

Mystikos Deipvos
«Ἡ Ἀνάσταση» «Ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος»
   

Vaioforos

Lazaros
«Ἡ Εἴσοδος τοῦ Κυρίου στὰ Ἱεροσόλυμα»   «Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου» 
  • Προβολές: 123708