Γεγονός καὶ Σχόλιο: «Δίκτυα δουλεμπόρων»

Παρακολουθοῦμε τό δράμα τῶν προσφύγων καί λαθρομεταναστῶν πού διακινοῦνται στά ἑλληνικά νησιά μέ ἄθλιες συνθῆκες καί ἀπό ἐκεῖ μεταφέρονται στήν Εὐρώπη.

Κατ' ἀρχάς ὑπάρχει μιά διαφορά ὁρολογίας. Πρόσφυγας εἶναι ἐκεῖνος πού «ἐξαναγκάζεται σέ φυγή ἀπό τόν μόνιμο τόπο ἐγκατάστασής του ἤ τήν πατρίδα του» καί λαθρομετανάστης εἶναι ἐκεῖνος πού «ἐγκαθίσταται παράνομα σέ ξένη χώρα, χωρίς νά χρησιμοποιεῖ τίς νόμιμες διαδικασίες» (Γ. Μπαμπινιώτης). Ἔτσι, στήν πρώτη περίπτωση ὑπάρχει ἐξαναγκασμός, στήν δεύτερη περίπτωση γίνεται μέ ἐλευθερία ἐπιλογῆς, πλήν ὅμως παράνομα.

Τό δράμα τῶν προσφύγων καί λαθρομεταναστῶν στίς ἡμέρες μας εἶναι μεγάλο. Ὁλόκληρες οἰκογένειες μέ μικρά παιδιά, ἀλλά καί μεμονωμένοι ἄνθρωποι μετακινοῦνται ἀπό τά παράλια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἤ τῆς Ἀφρικῆς πρός τήν Ἑλλάδα μέ σάπιες βάρκες, μέ φουσκωτά σκάφη, μέσα στά ὁποῖα στοιβάζονται πολλοί ἄνθρωποι καί ἀντιμετωπίζουν πολλούς κινδύνους στήν θάλασσα, πολλοί δέ ἀπό αὐτούς πνίγονται.

Ἐκφράζουμε τήν λύπη μας γιά ὅλη αὐτήν τήν κατάσταση, πονᾶμε βλέποντας αὐτό τό δράμα.

Ὅμως δέν γίνεται συνήθως λόγος γι' αὐτούς πού τούς διακινοῦν πού εἶναι σύγχρονοι δουλέμποροι, οἱ ὁποῖοι κάνουν αὐτό τό ἔργο ἐκμεταλλευόμενοι τήν δεινή κατάσταση τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν, χάριν χρημάτων. Καί αὐτοί εἶναι ὑπεύθυνοι γιά τόν πνιγμό στήν θάλασσα χιλιάδων ἀνθρώπων. Πρόκειται γιά «δουλεμπορικά δίκτυα», γιά «δουλεμπορικά κυκλώματα», γιά δουλεμπόρους.

Ὁ Γενικός Διευθυντής τῆς Europol Rob Wainwright, σέ συνέντευξή του (Καθημερινή, 13-9-2015) ἀναφέρθηκε σέ αὐτήν τήν πλευρά τοῦ μεταναστευτικοῦ προβλήματος. Εἶπε: «Διαπιστώνουμε ἀξιοσημείωτη ἐνίσχυση τῶν δουλεμπορικῶν δικτύων, καθώς μόνο φέτος ἔχουμε καταγράψει ὀνόματα 30.000 ὑπόπτων γιά συμμετοχή σέ ὑποθέσεις λαθρομετακίνησης». Οἱ ὁμάδες αὐτές τῶν δουλεμπόρων εἶναι «ἐγκληματικές», ἀφοῦ ὅπως εἶπε «σέ πάνω ἀπό 450 ἀπό συνολικά 1.400 ὑποθέσεις πού ἔχουμε διερευνήσει φέτος διαπιστώνουμε ὅτι οἱ δουλέμποροι ἐμπλέκονται σέ διακίνηση ναρκωτικῶν καί ὅπλων». Στίς ὁμάδες αὐτές συμμετέχουν κυρίως Σύροι, Τοῦρκοι, Ἕλληνες, Ἰρακινοί ὑπήκοοι.

Μέσα ἀπό τό δουλεμπόριο αὐτό διακινοῦνται πολλά χρηματικά ποσά. Μόλις τόν περασμένο Μάρτιο στήν Ἀθήνα συνελήφθησαν 16 Σύροι καί Αἰγύπτιοι δουλέμποροι, οἱ ὁποῖοι μετέφεραν 350 Σύρους πρόσφυγες ἀπό τά παράλια τῆς Τουρκίας στήν Κεντρική καί Δυτική Εὐρώπη, κερδίζοντας 7,5 ἑκατομμύρια εὐρώ.

Σέ αὐτές τίς πληροφορίες φαίνεται καί τό δράμα τῶν ἀνθρώπων, πού ἐξαναγκάζονται νά μετακινηθοῦν ἀπό τίς Πατρίδες τους, ἀλλά καί τίς ἐγληματικές ἐνέργειες τῶν δουλεμπόρων.

Ὁ αἰώνας μας εἶναι αἰώνας προχριστιανικός, δηλαδή ἕνας αἰώνας σάν νά μήν ἐνανθρώπησε ὁ Χριστός, πού κατήργησε τήν δουλεία, ἕνας αἰώνας ἀπάνθρωπος, παρά τήν διαφημισμένη πρόοδο.

Γι' αὐτό σήμερα ἀπαιτεῖται μιά παγκόσμια προσευχή γιά μετάνοια, ἀκόμη καί τῶν Χριστιανῶν καί τῶν λεγομένων Χριστιανικῶν Κρατῶν. Χρειάζεται νά γίνωνται ἐξορκισμοί, γιατί τά δαιμόνια καταλαμβάνουν τούς ἀνθρώπους, γιά νά συμπεριφέρωνται μέ τέτοιον ἀπάνθρωπο τρόπο στούς συνανθρώπους τους, τούς ὁποίους θεωροῦν ὡς ἕνα ὑλικό ἐμπόρευμα. Αὐτό δέν μπορεῖ νά μᾶς ἀφήση ἥσυχους, ἀλλά τοὐλάχιστον νά γίνουμε μιά στρατιά προσευχῆς, ἄν δέν μποροῦμε νά βοηθήσουμε διαφορετικά.

Ν.Ι.

Ετικέτες: ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΟ

  • Προβολές: 2357

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance