Ὀνομαστήρια Μητροπολίτου καὶ εἰκοσαετία Ἀρχιερατείας

 

Εὐχές

Ὀνομαστήρια Μητροπολίτου καὶ εἰκοσαετία Ἀρχιερατείας

 Ναυπάκτου Ἱερόθεον Ἐπίσκοπον καί Πατέρα
Αγοντα σεπτάς ἑορτίους ἡμέρας
Υἱϊκῶς εἰκοσαετής Ποίμνη εὐχέτω
Πάντοτε ὑγιαίνοντα καί ὀρθοτομοῦντα τόν λόγον
Απαντας ὁδηγοῦντα εἰς νομάς σωτηρίους
Κύριος χαρίζηται ἐπί μακρόν τῇ Ἐκκλησίᾳ.
Τιμίαν δέ Ποίμνην τοῦ καλοῦ ποιμένος
Ολην μαθητεύουσαν τῷ Ἐπισκόπῳ
Υπό τήν σκέπην Αὐτοῦ Κύριος φυλάξοι.

  • Προβολές: 2872

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance