Γράφτηκε στις .

Μεγάλη Πέμπτη Ἀρχιερατική Λειτουργία Μ. Βασιλείου στό Ἡσυχαστήριο τῆς Γοργοεπηκόου Ναυπάκτου

Κατά τήν Μεγάλη Πέμπτη, ἡμέρα τῆς παραδόσεως τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος συνηθίζει νά λειτουργῆ στό ταπεινό Ναΰδριο τῆς Παναγίας πού ἔκτισε ὁ ἀείμνηστος π. Ἀρσένιος Κομπούγιας.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας ἀναφέρθηκε στήν φράση τοῦ ὕμνου τῆς ἡμέρας «τοῦ δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ σήμερον, Υἱέ Θεοῦ, κοινωνόν με παράλαβε...» καί εὐχήθηκε στό ἐκκλησίασμα νά θεωροῦμε τήν θεία Εὐχαριστία καί τήν Μετάληψη τῶν Τιμίων Δώρων ὡς τό κέντρο τῆς ζωῆς μας, νά θεωροῦμε ὅτι τό Δεῖπνο αὐτό εἶναι μυστικό καί νά ἀναμένουμε νά μᾶς χορηγήση τήν ζωή τῆς Ἀναστάσεως.

Φωτογραφίες ἀπό τήν Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στό Ἱερό Ἡσυχαστήριο Παναγίας Γοργοεπηκόου Ναυπάκτου.

Μεγάλη Πέμπτη Ἀρχιερατική Λειτουργία Μ. Βασιλείου στό Ἡσυχαστήριο τῆς Γοργοεπηκόου Ναυπάκτου

Μεγάλη Πέμπτη Ἀρχιερατική Λειτουργία Μ. Βασιλείου στό Ἡσυχαστήριο τῆς Γοργοεπηκόου Ναυπάκτου

Μεγάλη Πέμπτη Ἀρχιερατική Λειτουργία Μ. Βασιλείου στό Ἡσυχαστήριο τῆς Γοργοεπηκόου Ναυπάκτου

Μεγάλη Πέμπτη Ἀρχιερατική Λειτουργία Μ. Βασιλείου στό Ἡσυχαστήριο τῆς Γοργοεπηκόου Ναυπάκτου

Μεγάλη Πέμπτη Ἀρχιερατική Λειτουργία Μ. Βασιλείου στό Ἡσυχαστήριο τῆς Γοργοεπηκόου Ναυπάκτου

Μεγάλη Πέμπτη Ἀρχιερατική Λειτουργία Μ. Βασιλείου στό Ἡσυχαστήριο τῆς Γοργοεπηκόου Ναυπάκτου

Μεγάλη Πέμπτη Ἀρχιερατική Λειτουργία Μ. Βασιλείου στό Ἡσυχαστήριο τῆς Γοργοεπηκόου Ναυπάκτου

Μεγάλη Πέμπτη Ἀρχιερατική Λειτουργία Μ. Βασιλείου στό Ἡσυχαστήριο τῆς Γοργοεπηκόου Ναυπάκτου

Μεγάλη Πέμπτη Ἀρχιερατική Λειτουργία Μ. Βασιλείου στό Ἡσυχαστήριο τῆς Γοργοεπηκόου Ναυπάκτου