• Αρχική
  • Τεῦχος 239 - Ἰούνιος 2016
  • Τελετὴ λήξης τῶν μαθημάτων τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου

Τελετὴ λήξης τῶν μαθημάτων τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου

Τὴν Κυριακὴ 12 Ἰουλίου, στὶς 7,30 τὸ ἀπόγευμα πραγματοποιήθηκε στὴν Ναύπακτο καὶ στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἡ τελετὴ λήξεως τῶν μαθημάτων τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἡ τελετὴ ἦταν λιτὴ καὶ οὐσιαστική. Οἱ πρωτόπειροι μαθητές, αὐτοὶ ποὺ τελείωσαν τὸν κύκλο τοῦ πρώτου ἔτους μαθημάτων καὶ οἱ ἀποφοιτοῦντες ἀπὸ τὴν Σχολὴ ἀπέδωσαν μαθήματα ἀνάλογα μὲ τὴν γνώση καὶ τὴν πείρα ποὺ ἀπέκτησαν. Οἱ νέοι μαθητὲς ἀπέδωσαν ἁπλὰ μαθήματα, ἐνῶ οἱ ἀποφοιτοῦντες δύσκολα καὶ ἀπαιτητικά, στὰ ὁποῖα ἔδειξαν τὴν ἐπιμέλειά τους στὴν σπουδὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ψαλτικῆς τέχνης, ἀλλὰ καὶ τὰ φωνητικὰ τους προσόντα.

Τὶς ἀτομικὲς ἀποδόσεις ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων πλαισίωνε ἡ χορωδία τῶν μαθητῶν τῆς Σχολῆς μὲ ἄριστη ἐκτέλεση χαρακτηριστικῶν ὕμνων καὶ ψαλμικῶν στίχων, ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ διδασκάλου τῆς Σχολῆς, καθηγητοῦ τῆς μουσικῆς στὴν Μέση Ἐκπαίδευση καὶ Πρωτοψάλτου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, κ. Παντελῆ Ἀναστασόπουλου.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος, κατακλείοντας τὴν σεμνὴ τελετὴ συνεχάρη τὸν διδάσκαλο καὶ τοὺς μαθητὲς τῆς Σχολῆς γιὰ τὴν ἀγάπη τους στὴν ἐκκλησιαστικὴ ψαλτικὴ τέχνη καὶ τὴν συστηματικὴ ἐργασία ποὺ γίνεται ἀπὸ τὸν διδάσκαλο καὶ τόνισε ὅτι εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ βλέπει καρποὺς ἀπὸ τὴν Σχολή.

Κατόπιν ἔδωσε τὸ  πτυχίο τοῦ Ἱεροψάλτου σὲ τρεῖς μαθητές, οἱ ὁποῖοι περάτωσαν τοὺς κύκλους τῶν μαθημάτων ποὺ προσφέρει ἡ Σχολή, ἐνῶ στοὺς ὑπόλοιπους μαθητὲς ἔδωσε πιστοποιητικὸ παρακολούθησης τῶν μαθημάτων βυζαντινῆς μουσικῆς.
Ἤδη οἱ νέοι ἱεροψάλτες πλαισιώνουν ἀναλόγια ἐνοριῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, ἐνῶ στόχος τῆς Σχολῆς, ὅπως σημείωσε ὁ Μητροπολίτης μας, εἶναι νὰ συνεχιστῆ ἡ παραγωγικὴ λειτουργία της, μὲ τὴν προσφορὰ στὴν κοινωνία καὶ τὶς ἐκκλησίες τῆς Μητροπόλεώς μας νέων ἱεροψαλτῶν, ποὺ θὰ κρατήσουν ζωντανὴ τὴν τέχνη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς καὶ παράδοσης.

  • Προβολές: 2407

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance