Κύριο Θέμα: Ἡ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας

Πραγματοποιήθηκε μετά ἀπό μακρά προετοιμασία  -  Ἡ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας

Πραγματοποιήθηκε στήν Κρήτη, κατά τό διάστημα 16-26 Ἰουνίου ἐ.ἔ. ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, μέ τήν συμμετοχή καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Πρόκειται γιά ἕνα μεγάλο ἐκκλησιαστικό καί ἱστορικό γεγονός, ἀφοῦ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει συνοδικό πολίτευμα πού ἐκφράζεται ἀπό τήν ἐποχή τῶν Ἀποστόλων μέχρι καί σήμερα, καί πρώτη φορά πραγματοποιεῖται Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέ τήν σημερινή της δομή μέ τά δεκατέσσερα Πατριαρχεῖα καί Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες, ἐνῶ ὡς τελευταία Μεγάλη Σύνοδος καταγράφεται ἡ Σύνοδος τοῦ 1872 στήν Κωνσταντινούπολη.

Κύριο Θέμα: Ἡ Μεγάλη Σύνοδος τῆς ἘκκλησίαςἩ Σύνοδος αὐτή προετοιμαζόταν γιά πενήντα περίπου χρόνια, ἀλλά διάφορα ἱστορικά γεγονότα καί συντονιστικές δυσκολίες παράτειναν τήν σύγκλησή της, καί τελικά συγκλήθηκε χάρη κυρίως στήν ἰσχυρά βούληση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, ἔστω καί μέ τίς γνωστές ἀπουσίες τεσσάρων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν.

Ἕξι ἦταν τά θέματα πού συζητήθηκαν, καί ἀφοροῦν τίς σχέσεις τῆς Ἐκκλησίας μέ τόν σύγχρονο κόσμο, τό αὐτόνομο καί τήν ἀνακήρυξή του, τήν Διασπορά, τήν νηστεία, τόν γάμο καί τά κωλύματά του, καί τίς σχέσεις τῆς Ἐκκλησίας μέ τόν λοιπό Χριστιανικό κόσμο.

Ὅμως, ἀπό τίς συζητήσεις ἐντός καί ἐκτός Συνόδου, φάνηκε ὅτι τό κυρίαρχο θέμα ἦταν ὁ ὅρος Ἐκκλησία, ἄν καί ὡς αὐτοτελές θέμα, ὅπως ὑποστήριξε καί ἐν Συνόδῳ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας, εἶχε ἐκπέσει ἀπό τήν θεματολογία στίς Προσυνοδικές Πανορθόδοξες Διασκέψεις. Αὐτή ἡ ἀντίφαση, δηλαδή ἡ μεγάλη σημασία τοῦ ὅρου ἀπό τήν μιά καί ὁ ἀποκλεισμός του ἀπό τά πρός συζήτηση θέματα ἀπό τήν ἄλλη, ἀποδείχθηκε καί τό κρίσιμο σημεῖο τῆς Μεγάλης Συνόδου.

Πολλές φορές θυμηθήκαμε τήν διά πολλῶν διατυπωθεῖσα ἄποψη τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας ὅτι ἐάν εἶναι ἕνα δογματικό ζήτημα μέ τό ὁποῖο θά μποροῦσε καί θά ἔπρεπε νά ἀσχοληθῆ μιά νέα Οἰκουμενική Σύνοδος, εἶναι τό Ἐκκλησιολογικό, δηλαδή τί εἶναι Ἐκκλησία καί ποιά εἶναι τά μέλη της.

Πάντως, ὅπως εἶπε καί ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης στόν λόγο του κατά τήν Πατριαρχική θεία Λειτουργία ἐπί τῇ λήξει τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου, οἱ ζυμώσεις γιά τήν ἀξιολόγηση τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς Συνόδου τώρα ἀρχίζουν, μέ τήν μελέτη τῶν κειμένων ἀπό τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας.

Στήν Μεγάλη Σύνοδο συμμετεῖχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος καί μέ χαρά διαπιστώσαμε ὅτι εἶχε ἐνεργό ρόλο μέ καίριες παρεμβάσεις σέ κάθε Συνεδρίαση, λαμβάνοντας τά συγχαρητήρια καί τῶν ἄλλων Ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀπεῖχε ὅμως ἐνσυνειδήτως ἀπό τήν τελευταία Συνεδρίαση τῆς Συνόδου πού ἀφοροῦσε τό κείμενο «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», τό ὁποῖο δέν ὑπέγραψε, γιά τούς λόγους πού ὁ ἴδιος ἐξήγησε μέ κείμενό του.

Ἡ Ἐφημερίδα μας θά δημοσιεύση στά ἑπόμενα τεύχη της τίς πολλές ἐνδιαφέρουσες πτυχές τῆς Συνόδου, τίς ἐντυπώσεις, ἀναλύσεις, ἀξιολογήσεις, σχόλια καί ἄλλα κείμενα τοῦ Σεβασμιωτάτου, τοῦ ὁποίου ἡ ἄποψη καί ὁ λόγος ἔχει βαρύνουσα σημασία, ὡς θεολόγου μέ πανορθόδοξη ἀναγνώριση, ὡς συγγραφέως πού ἔγραψε πολλά κείμενα πρό τῆς Μεγάλης Συνόδου, ὡς μέλους τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου πού προετοίμασε τήν συμμετοχή τῆς Ἐκκλησίας μας στήν Μεγάλη Σύνοδο, ὡς μέλους τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά καί ὡς μέλους τῆς Μεγάλης Συνόδου πού εἶδε τά πράγματα ἐκ τῶν ἔσω καί ἀγωνίσθηκε μέ γνώση καί θεολογικό λόγο γιά νά γίνουν ἀποδεκτές οἱ ἀπόψεις τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ετικέτες: ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 2314

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance