Skip to main content

Ἱδρύματα – Κληροδοτήματα Ναυπακτίας

Μνημόσυνο Εὐεργετῶν – Δημόσιος Ἀπολογισμὸς 

Τήν Κυριακή 29 Ἰανουαρίου, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Δημητρίου καί στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πραγματοποιήθηκε τό Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο τῶν Εὐεργετῶν καί Δωρητῶν τῆς Ἐπαρχίας μας καί ὁ ἐτήσιος Ἀπολογισμός τῶν Ἱδρυμάτων – Κληροδοτημάτων.

Ἱδρύματα – Κληροδοτήματα Ναυπακτίας

Μνημονεύθηκαν οἱ Εὐεργέτες: οἱ Μητροπολίτες Σεραφείμ, Χριστοφόρος καί Δαμασκηνός, οἱ Δημήτριος καί Βασιλική Παπαχαραλάμπους, Γεώργιος καί Μαρία Ἀθανασιάδη-Νόβα, Ἀνδρέας Ἀνδρεόπουλος, Ἀνδρέας Τσάρας, Γεώργιος Καπορδέλης, Ἀνδρέας καί Ἰουλία Κοζώνη, Γαβριήλ Οἰκονόμου, Δημήτριος Ἀσημακόπουλος, Δημήτριος Πλούμης, Ἐπαμεινώνδας καί Αἰκατερίνη Ἀρβανίτη, Εὐθύμιος Βαρδακουλᾶς, Δημήτριος καί Αἴγλη Μπότσαρη, Λεωνίδας καί Πολυξένη Τσώνη, Ἀλτάνη Φλωροπούλου, Ἀθηνᾶ Πλατῆ, Ἰωάννης Φούτζηλας, Παρασκευή καί Μιχαήλ Γαρμανῆ, Ἀριστοτέλης καί Βασιλική Ξανθοπούλου, Ἀριστείδης Καλαρίτης, Ἑλένη Κωταντούλα-Σακελλάρη, Δημήτριος Γαλάνης, Λάμπρος Τζαβέλλας, Λεωνίδας Χαραλάμπους-Κολοκύθας, Νικόλαος Τσάρας, Κωνσταντῖνος Κοζώνης, καί οἱ νεώτεροι Γιάννης Βαρδακουλᾶς καί Ἀντώνιος καί Παναγιώτα Ἀναστασοπούλου.

Τά Ἱδρύματα - Κληροδοτήματα εἶναι τά ἑξῆς:

 • Γεωργίου καί Μαρίας Ἀθανασιάδη - Νόβα,
 • Δημητρίου καί Βασιλικῆς Παπαχαραλάμπους,
 • Γεωργίου Καπουρδέλη - Ἰωάννου Ξύκη,
 • Ἀνδρέα Τσάρα,
 • Ἀνδρέα Κοζώνη,
 • Γαβριήλ Οἰκονόμου,
 • Δημητρίου Ἀσημακοπούλου,
 • Δημητρίου Πλούμη,
 • Γιάννη Βαρδακουλᾶ,
 • Λεωνίδα Τσώνη,
 • Λεωνίδα Κολοκυθᾶ,
 • καί ἡ κληρονομιά Ἀντωνίου καί Παναγιώτας Ἀναστασοπούλου.

Ὁ Σεβασμιώτατος παρουσίασε σέ γενικές γραμμές τήν κατάσταση τῶν Ἱδρυμάτων – Κληροδοτημάτων, πού εἶναι καλή καί καρποφόρα, ἀφοῦ παρά τίς δυσκολίες ἐξυπηρετοῦνται πρός τό παρόν οἱ σκοποί τῶν εὐεργετῶν. Ἐπεσήμανε τήν ὑψηλή ἕως ὑπερβολική φορολογία πού ἀποδίδουν στό Κράτος, λέγοντας ὅτι γιά τό 2016 πλήρωσαν φόρους 93.096,82 εὐρώ (ΕΝΦΙΑ 72.456,54 καί Φόρο Εἰσοδήματος 20.640,28). Δηλαδή, περισσότερα δίνουν τά Ἱδρύματα στούς φόρους πρός τό Κράτος παρά πρός τούς ὑποτρόφους τους. Αὐτό εἶναι παράδοξο, γιά ἕνα Κράτος πού θέλει νά ἐξασκῆ κοινωνική πολιτική. Συμπλήρωσε δέ ὅτι ἐάν συνεχισθῆ ἡ ἴδια κατάσταση, τότε ἀκόμη καί τά ὑγιῆ Ἱδρύματα, ὅπως εἶναι τά Ἱδρύματα τῆς Ἐπαρχίας μας, θά ἀντιμετωπίσουν ἀνυπέρβλητες δυσκολίες.

Εἶπε ὅτι ὅλοι ὀφείλουμε νά δείχνουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας στούς Εὐεργέτες, ἔμπρακτα καί ὄχι μόνον στά λόγια. Καί μία τέτοια πράξη εὐγνωμοσύνης εἶναι ἡ μέριμνα γιά τήν περιουσία τῶν Ἱδρυμάτων καί γιά τήν εὐόδωση τῶν σκοπῶν τους. Ὁ ἴδιος ὡς Πρόεδρος δαπανᾶ πολύ χρόνο καί  ἐνέργεια καθημερινά γιά τά Ἱδρύματα καί ἡ Ἱερά Μητρόπολη ὄχι μόνον δέν ἔχει ὀφέλη ἀπό αὐτό, ἀλλά ἀντιθέτως προσφέρει τήν ἐθελοντική ἐργασία τῶν στελεχῶν της καί καλύπτει διάφορα λειτουργικές ἀνάγκες τους.

Στήν συνέχεια εὐχαρίστησε ὀνομαστικά ὅλα τά μέλη τῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων, πού ἄλλα ὁρίζονται ὡς κατέχοντες συγκεκριμένη θεσμική ἰδιότητα καί ἄλλα ὡς πρόσωπα, ἤτοι:  Παναγιώτη Λουκόπουλο Δήμαρχο Ναυπακτίας, πού εἶναι ἀντιπρόεδρος στά Ἱδρύματα, Ἀνδρέα Μακρυγιάννη διευθυντή τῆς Ε.Τ.Ε, Πέτρο Πιτσιάκκα διευθυντή τοῦ 1ου ΓΕΛ Ναυπάκτου, Ἀπόστολο Παπαϊωάννου πρόεδρο Ἐμπορικοῦ Συλλόγου, Χρῆστο Παΐσιο δικηγόρο-πολιτευτή, Ἀθανάσιο Νοχό, Θωμᾶ Παναγιωτόπουλο, Περικλῆ Θεοφάνη, Ἰωάννα Πατσίου διευθύντρια 1ου ΕΠΑΛ Ναυπάκτου, Θεμιστοκλῆ Δαβανέλλο πρόεδρο τοῦ Ἐμποροβιοτεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου, Ἀντώνιο Μπιλιάνη δικηγόρο, Παναγιώτη Κυρίτση διευθυντή ἀστυνομικοῦ Τμήματος Ναυπάκτου, Ἀλεξάνδρα Γιαννοπούλου ἐκπρόσωπο Ν.Σ.Κ., Ἰωάννη Χαλάτση διευθυντή τῆς Παπαχαραλαμπείου Δημόσιας Βιβλιοθήκης, Κωνσταντῖνο Κονίδα, Ἀριστείδη Ἀθανασιάδη-Σισμάνη, Ἠλία Δημητρόπουλο, Κωνσταντῖνο Μακρυγιάννη, Χαράλαμπο Χαραλαμπόπουλο, Ἰωάννη Κωστῆ, π. Ἰωάννη Πολύζο, Ἰωάννη Δοῦρο, πρόεδρο Τ.Κ. Ἀμπελακιωτίσσης, Γ. Γραββάνη, Ἀπόστολο Ζορμπᾶ, Σπυρίδωνα Σταυρόπουλο. Καί τά μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος Κολοκύθα μέ πρόεδρο τόν κ. Ἰωάννη Ράπτη: Παῦλο Παναγιωτόπουλο, Τζελέπη, Θωμᾶ Εὐθυμιόπουλο, Γιῶργο Τούμπανο, Θωμᾶ Ζησιμόπουλο, Βασίλειο Βλαχογιάννη, καθώς καί τά μέλη τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου π. Θωμᾶ Βαμβίνη, π. Ἰωάννη Σπυρόπουλο, Ἰωάννη Λιανό, Βασίλειο Βούκλιζα, Βασίλειο Γκίζα καί Βασίλειο Πολιτόπουλο.

Ἐπίσης εὐχαρίστησε τούς γραμματεῖς Ἰωάννα Τσέλιου, Σταυρούλα Χωραφᾶ καί Γεώργιο Γραμμάτη καί τούς ἐκτελοῦντες ἐθελοντικά χρέη γραμματέως π. Θεμιστοκλῆ Τσιτσιρίκη καί Γεώργιο Λαουρδέκη, καί τόν Ἀθανάσιο Μίχο, συνταξιοῦχο Προϊστάμενο τοῦ Γραφείου Κληροδοτημάτων τῆς Περιφέρειας γιά τήν πολύτιμη βοήθειά του.

Τέλος εὐχαρίστησε καί τούς νομικούς Συμβούλους Διονύσιο καί Δημήτριο Πελέκη, Βασίλειο Γκίζα καί Κωνσταντῖνο Εὐθυμίου, καί τόν μηχανικό Ἀθανάσιο Βαμβίνη, πού προσφέρουν ἀφιλοκερδῶς τήν βοήθειά τους.

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος Κολοκύθα καί ἀντιδήμαρχος κ. Γιάννης Ράπτης ἀναφέρθηκε στόν ἀπολογισμό τοῦ Ἱδρύματος, καί ἔκανε μιά σύντομη ἀναδρομή στήν λειτουργία του, ἀλλά καί στήν κατάσταση τῶν Ἱδρυμάτων τό ἔτος 1994 καί στήν ἀλλαγή πού ἔγινε μέ τήν ἔλευση τοῦ Μητροπολίτου κ. Ἱεροθέου, τόν ὁποῖον καί εὐχαρίστησε.

Ὁ Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Παναγιώτης Λουκόπουλος, ἀντιπρόεδρος τῶν Ἱδρυμάτων, ἀφοῦ συμφώνησε μέ τούς προλαλήσαντες, εἶπε ὅτι τό ἐπίπεδο πολιτισμοῦ μιᾶς κοινωνίας φαίνεται καί ἀπό τήν τιμή πού ἀποδίδει στούς Εὐεργέτες της. Καί ἡ Ναύπακτος ἔχει τήν τύχη νά ἔχη πολλούς. Ἡ καθιέρωση αὐτῆς τῆς ἐκδήλωσης μέ τό μνημόσυνο καί τόν δημόσιο ἀπολογισμό ἔχει καί τόν χαρακτήρα ἀπόδοσης εὐγνωμοσύνης στούς Εὐεργέτες.

Ἔγινε συζήτηση καί γιά τό Καπορδέλειο-Ξύκειο Ἵδρυμα καί ὁ Σεβασμιώτατος ἀναγκάσθηκε γιά ἄλλη μιά φορά νά ὑπενθυμίση τήν συκοφαντική ἐκστρατεία πού ἐξυφάνθη, τήν ζημιά πού ἔγινε στό Ἵδρυμα καί στήν πόλη τῆς Ναυπάκτου ἀπό τούς συκοφάντες καί τήν ἀναστολή τῶν ἀναμενομένων δωρεῶν ἀπό τούς ὁμογενεῖς μετά τόν ἄδικο θόρυβο.

Τόνισε ὅτι οἱ Εὐεργέτες τοῦ Ἱδρύματος εἶναι τρεῖς, ὁ Γ. Καπουρδέλης πού ἔδωσε τό οἰκόπεδο μεγάλης ἀξίας, ὁ Δ. Γαλάνης πού ἄφησε τήν οἰκία του, ἡ ὁποία ἐκποιήθηκε ὑπέρ τοῦ Ἱδρύματος, καί κινητή περιουσία πού συνολικά ἀνέρχονται στό ποσό τῶν  956.025,07 εὐρώ, καί ὁ Ἰ. Ξύκης πού προσέφερε τό ποσόν τῶν 781.632,16 εὐρώ. Τέλος ἀναγκάσθηκε νά πῆ ὅτι φορεῖς τῆς πόλης δέν ἐπέδειξαν τήν δέουσα συμπεριφορά καί συμπαράσταση καθ' ὅλη τήν διάρκεια τῆς δοκιμασίας τοῦ Ἱδρύματος ἀλλά καί μετά τήν δικαίωσή του.  

Τέλος, ἀνακοινώθηκαν οἱ ὑποτροφίες καί τά βραβεῖα στούς μαθητές καί φοιτητές πού γιά ἐφέτος φθάνουν τό συνολικό ποσόν 45.300 εὐρώ, καί μαζί μέ τά βοηθήματα καί ἐπιχορηγήσεις τοῦ Ἱδρύματος Παπαχαραλάμπους φθάνουν τά 55.400 εὐρώ, πού ἀποτελεῖ μιά μεγάλη προσφορά γιά τήν πόλη.

Οἱ ὑποτροφίες γιά τό ἀκαδημαϊκό ἔτος εἶναι ἀναλυτικά οἱ ἑξῆς:

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Ἀκαδημαϊκοῦ Ἔτους 2016-17

1. ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΔΡΕΑ ΤΣΑΡΑ

Συνεxιζόμενες υποτροφίες:

 1. Καπετανάκης Θωμάς του Παναγιώτη (2.200,00 ευρώ)
 2. Γκούμας Ευάγγελος του Νικολάου (2.200,00 ευρώ)
 3. Ζαΐμης Σωτήριος  του Γεωργίου (2.200,00 ευρώ)

Νέες υποτροφίες:

 1. Φραντζόλας Χρήστος του Γεωργίου (2.200,00 ευρώ)
 2. Παίξος Χαράλαμπος του Φωτίου (2.200,00 ευρώ)

(Με την προϋπόθεση ότι θα εγκριθούν από την Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης).
Συνολικό ποσό που διατίθεται για τις υποτροφίες:11.000 ευρώ

2. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Συνεxιζόμενες υποτροφίες:

 1. Βασιλική - Διονυσία Βαρελά του Κων/νου (2.350 ευρώ)

Νέες Ὑποτροφίες:

 1. Έχει εγκριθεί και θα δημοσιευθεί άμμεσα προκήρυξη για μία υποτροφία με επιλογή για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, ποσού 2.000,00 €

 Συνολικό ποσό που διατίθεται για τις υποτροφίες:4.350 ευρώ
(Με την προϋπόθεση ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα εγκριθή η απόφαση από την Διευθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης).

3. ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Δίνεται εφάπαξ βοήθημα 400 ευρώ στους άρρενες μαθητές που αποφοίτησαν από το Επαγγελματικό Λύκειο τῆς πόλης μας και πρώτευσαν στα τμήματά τους:

1ο ΕΠΑ.Λ

 1. Πολύζο Σπυρίδωνα του Δημητρίου.
 2. Μεχίλη Θεόδωρο του Νικολάου.
 3. Πολύδωρο Νικόλαο του Χρήστου.
 4. Καποδίστρια Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου.
 5. Σχίζα Μιχαήλ του Σεραφείμ.
 6. Σίνη Χρήστο του Χαραλάμπους.
 7. Θεοδωρόπουλο Κωνσταντίνο του Γερασίμου.
 8. Ξάνθη Σταύρο του Παναγιώτη.
 9. Μάγαλο Σταύρο του Αθανασίου

Συνολικό ποσό που διατίθεται για τις υποτροφίες: 3.600 ευρώ.

4. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Α. ΚΟΖΩΝΗ

Χορηγεί 140,00 ευρώ μηνιαίως σε δύο μαθητές - άπορους και άριστους - του 1ου  Γυμνασίου Ναυπάκτου από την Α’ Γυμνασίου έως την αποφοίτηση τους από το 1ο Ενιαίο Λύκειο Ναυπάκτου εφόσον εξακολουθουν να πληρούν τις προϋποθέσεις. Δικαιούχοι είναι οι:

 1. Μακρή Χαρά του Στεργίου
 2. Αναγνοπούλου Γεωργία

Συνολικό ποσό για το Σχολικό Έτος 2015-16:  2.800,00 ευρώ

5. ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΜΑΡΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ – ΝΟΒΑ

Χορηγεί βραβείο συνοδεύομενο με οικονομικό βοήθημα εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ στούς πρωτεύσαντες (σύμφωνα μέ τό βαθμό προαγωγής ή  απολυτηρίου) ανά τάξη των Ενιαίων και του Επαγγελματικού Λυκείων της Ναυπάκτου.

Δικαιούχοι είναι:

1ο Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου:

Α΄τάξη:  Νικόλαος Καπεντζώνης του Γεωργίου (19,8)  Βασιλική Τσιλογιάννη του Ηλία (19,8)

Β’ τάξη:  Χρήστος Αντωνόπουλος του Αντωνίου (19,5)

Γ΄τάξη:  Χρήστος Φραντζόλας του Γεωργίου (19,8) (μόνο το βραβείο)

2ο Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου:

Α΄τάξη: Μανθία Παπαγεωργακοπούλου του Αλέξανδρου (20,0)

Β΄τάξη:  Θεόδωρος Ασλανίδης του Γεωργίου (19,8)  Φίλιππος Λιώλης του Χαραλάμπους (19,8)

Γ΄τάξη: Χριστίνα Ασημακοπούλου του Παναγιώτη (19,9)

1ο ΕΠΑ.Λ (Ἐπαγγελματικό Λύκειο) Ναυπάκτου:

Α΄τάξη: Δεν υπάρχουν αριστεύσαντες.

Β΄ τάξη: Κωνσταντίνος Ράμμος του Αθανασίου (19,1)

Γ΄ τάξη: Χρήστος Σίνης του Χαραλάμπους (18,8)

Συνολικό ποσό που διατίθεται για τα βραβεία: 1.350 ευρώ.

6. ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΜΑΡΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ – ΝΟΒΑ


Χορηγεί χρηματικό βραβείο τριακοσίων (300) ευρώ σε τρείς φοιτητές, αποφοίτους των δύο Γενικών Λυκείων της Ναυπάκτου και του ΕΠΑ.Λ με κριτήριο την επίδοσή τους (βαθμός πρόσβασης) στις Πανελλήνιες Εισαγωγικές Εξετάσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε οποιαδήποτε Σχολή.

Δικαιούχοι είναι:

1ο Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου:  Χρήστος Φραντζόλας του Γεωργίου (18.987 μόρια)

2ο Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου:  Ιάσονας Σιαμαντάς του Γεωργίου (19.161 μόρια)

1ο ΕΠΑ.Λ (Ἐπαγγελματικό Λύκειο) Ναυπάκτου:  Άννα Μπαλτσογιάννη

Συνολικό ποσό που διατίθεται για τα βραβεία: 900 ευρώ.

7. ΙΔΡΥΜΑ (Μαθητική Υποτροφία) ΔΗΜ. ΚΑΙ ΒΑΣ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Χορηγεί εφάπαξ οικονομικό βοήθημα (βραβείο) 500,00 ευρώ (και στους ισοβαθμίσαντες 250,00 εύρώ) σε τρεις  αρίστους, άρρενες μαθητές κάθε τάξης που προτείνονται από τους Συλλόγους Καθηγητών του 1ου και του 2ου Γενικών Λυκείων της Ναυπάκτου.
Δικαιούχοι είναι:
1ο Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου:

 1. Α’ τάξη: Νικόλαος Καπεντζώνης του Γεωργίου (19,8)
 2. Β’ τάξη: Χρήστος Αντωνόπουλος του Αντωνίου (19,8)
 3. Γ΄ τάξη: Χρήστος Φραντζόλας του Γεωργίου (19,8)

2ο Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου:

 1. Α΄τάξη: Δημήτριος Μπανιάς του Θωμά (19,8)
 2. Χριστόφορος Τσιλιγιάννης (19,8)
 3. Β τάξη: Ασλανίδης Θεόδωρος του Γεωργίου (19,8)
 4. Γ΄τάξη: Τσιλιγιάννης Κωνσταντίνος του Βασιλείου (19,6)

Συνολικό ποσό πού διατίθεται γιά την μαθητική υποτροφία: 3.000 εὐρώ.


8. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΛΟΥΜΗ


Χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές που κατάγονται από την Αμπελακιώτισσα. Τό ποσό της υποτροφίας είναι 125 ευρώ μηνιαίως (ή 1.500,00 ευρώ ετησίως).

Συνεxιζόμενες ὑποτροφίες:

 1. Αγγελική Χρονοπούλου του Ιωάννου
 2. Επαμεινωνδία Δεσποτοπούλου του Ιωάννη
 3. Μιλτιάδης Τσουκαλάς του Βασιλείου
 4. Βασίλειος Κονίδας του Κωνσταντίνου
 5. Θεοδώρα Φουσέκη του Χρήστου

Νέες υποτροφίες

1.    Έχει εγκριθεί και δημοσιευθεί προκήρυξη για δύο υποτροφίες με επιλογή για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, ποσού 1.500,00 € η κάθε μία. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεως είναι έως τέλος Φεβρουαρίου.
Συνολικό ποσό που δίνεται για υποτροφίες: 10.500 εὐρώ.
(Με την προϋπόθεση ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα εγκριθή η απόφαση από την Διευθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης)

9. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΡΔΑΚΟΥΛΑ

Χορηγεί οικονομικό βοήθημα 200,00 ευρώ, σε ορφανούς και αδύναμους οικονομικά μαθητές και μαθήτριες του 1ου Γενικού Λυκείου Ναυπάκτου και επιβραβεύει τους κατ΄ έτος απόφοιτους μαθητές και μαθήτριες του ίδιου Λυκείου που επιτυγχάνουν σε Ανώτατες Σχολές αν αυτοί προέρχονται από αδύναμες οικονομικά οικογένειες. Μοναδικά κριτήρια για την χορήγηση του βοηθήματος είναι η επίδοση (βαθμολογία μεγαλύτερη από 16) και το ήθος κάθε υποψηφίου.
Για την Σχολική Χρονιά 2015-16 δικαιούχοι είναι:

 1. Τριανταφύλλη Μαρίνα (Γ΄τάξη ), 200 ευρώ.
 2. Τσουκαλά Αργυρώ (Γ΄τάξη ), 200 ευρώ.
 3. Τυροπάνη Ευδοκία (Α΄τάξη ), 200 ευρώ.

Συνολικό ποσό που δίνεται για τά βραβεία: 600 ευρώ.

10. ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑ

Χορηγεί υποτροφία επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200,00) ευρώ (600,00 ευρώ μηνιαίως) για ένα έτος, σε πτυχιούχους για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Την λαμβάνει ο Κωνσταντίνος Βαρελάς του Χρήστου.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ:    45.300 ευρώ.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΛΛΗΝΟΕΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ: 1.000 ευρώ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΑΣΤΗΡ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ": 1.000 ευρώ
ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΗ: 500 ευρώ
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ: (αναφέρθηκε)
ΑΠΟΡΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ:    2.600 ευρώ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ:     5.000 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ: 10.100 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ:
55.400 ΕΥΡΩ

 

Φωτογραφίες ἀπὸ τὴν ἐκδήλωση

 

 • Προβολές: 5167