Skip to main content

Ἑορτασμός Τριῶν Ἱεραρχῶν στήν Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου

Μαθητικὸς Διαγωνισμὸς γιά τούς Τρεῖς Ἱεράρχες (φωτογραφίες καὶ βραβευμένα ἔργα)

Ἐκκλησιασμοί Σχολείων

Κατά τήν φετινή ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν τελέσθηκε Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου, ὅπου ἐκκλησιάστηκαν τά Σχολεῖα τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης, μέ τούς καθηγητές τους καί τούς σημαιοφόρους τους. Μίλησε ἡ θεολόγος τοῦ 2ου ΓΕΛ Ναυπάκτου, Ἀδαμαντίνη Τσώτα (Διαβᾶστε τὴν ὁμιλία: Ἀδ. Τσώτα: Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες καί ἡ κρίση ταυτότητος ). Ὁ Σεβασμιώτατος τήν συνεχάρη, ὑπογράμμισε τήν διαπίστωσή της ὅτι σήμερα στήν Πατρίδα μας ἔχουμε κρίση ταυτότητος, ἀφοῦ ὁρισμένοι θέλουν νά ξεχάσουν τό λεγόμενο Βυζάντιο πού συνδέει τήν ἀρχαία Ἑλλάδα μέ τήν νέα, εὐχήθηκε στούς καθηγητές καί στούς μαθητές, τούς ὁποίους συνεχάρη γιατί ἀγαποῦν τήν σοφία καί τήν παιδεία, ἡ ὁποία δέν εἶναι μονοδιάστατη.

Στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς ἐκκλησιάσθηκε τό 1ο Δημοτικό Σχολεῖο καί οἱ Ἐκπαιδευτικοί τῆς Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης. Μίλησε ὁ διευθυντής τοῦ 1ου Δημοτικοῦ Σχολείου Ναυπάκτου Νικόλαος Φούντας, ὑπογραμμίζοντας τήν διδασκαλία τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν γιά τόν πόλεμο, τά κοινωνικά προβλήματα, τόν πλοῦτο καί τήν φτώχεια, καί τήν παιδεία, μιά διδασκαλία πού εἶναι καί σήμερα ἐπίκαιρη.

Βασιλόπιτα Δασκάλων καί Νηπιαγωγῶν

Μετά τόν ἐκκλησιασμό πραγματοποιήθηκε ἡ κοπή Βασιλόπιτας τοῦ Συλλόγου Δασκάλων καί Νηπιαγωγῶν Ναυπακτίας καί Δωρίδος. Ὁ Σύλλογος βράβευσε τούς συνταξιοδοτηθέντες τήν χρονιά πού πέρασε Κωνσταντῖνο Κοντογιάννη καί Ἰωάννη Γεωργακόπουλο. Συγκινητικό ἦταν τό γεγονός ὅτι τό βραβεῖο (μιά σχολική φωτογραφία τοῦ 1963) τό ἐπέδωσαν στόν Κ. Κοντογιάννη ὁ δάσκαλός του Ἀθανάσιος Χρηστιᾶς καί ἡ κόρη του ἐπίσης δασκάλα Κωνσταντίνα Κοντογιάννη. Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τούς δασκάλους καί νηπιαγωγούς γιά τήν προσφορά τους καί τό ἔργο τους, ἀναφερόμενος στόν λόγο τοῦ Μ. Βασιλείου ὅτι ἔλαβε ἀπό τήν μητέρα του Ἐμμέλεια καί τόν γιαγιά του Μακρίνα τήν ἔννοια τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία αὔξησε καί διατήρησε σέ ὅλη του τήν ζωή.

Ἐκδήλωση γιά τούς Ἐκπαιδευτικούς 

073 750Παρακολουθεῖστε τὸ βίντεο ἀπὸ τὴν ἐκδήλωση μὲ θέμα: «Ἡ 'Εκκλησιαστικὴ Κατήχηση καὶ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στὰ Σχολεῖα».

Τό βράδυ ὥρα 7:00-9:00 στήν κατάμεστη ἀπό ἐκπαιδευτικούς αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πραγματοποιήθηκε ἡ ἐκδήλωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πρός τιμήν τῶν Ἐκπαιδευτικῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος μετά τά εἰσαγωγικά ἀνέπτυξε τό θέμα του, τονίζοντας πέντε συγκεκριμένα σημεῖα.

Πρῶτον ὅτι ἡ Κατήχηση τῆς Ἐκκλησίας εἶναι μύηση στήν ζωή της, καί ἀνέφερε τίς Κατηχήσεις τοῦ ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων, καί ὅτι τό ὁμολογιακό μάθημα συνδέεται μέ τίς Χριστιανικές Ὁμολογίες πού ἀναπτύχθηκαν στόν δυτικό εὐρωπαϊκό χῶρο.

Δεύτερον, τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στά Σχολεῖα ποτέ δέν ἦταν κατηχητικό καί ὁμολογιακό, ἀλλά γνωσιολογικό, πολιτισμικό καί θρησκειολογικό. Τό πρόγραμμα καταρτίζεται ἀπό τό Κράτος, διδάσκεται ἀπό καθηγητές πού ἐκεῖνο ἐκπαιδεύει, διορίζει καί ἐλέγχει καί μέ σχολικά βιβλία πού τό ἴδιο ἀποστέλλει. Εἶναι ἕνα μάθημα στό ὁποῖο  βαθμολογεῖται ὁ μαθητής καί τό ὁποῖο γίνεται μέ τήν ἐπιταγή τοῦ Συντάγματος, ὅπως ἑρμηνεύεται ὑπεύθυνα ἀπό τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας καί τά ἀνώτερα Διοικητικά Ἐφετεῖα.

Τρίτον ἀναφέρθηκε διεξοδικά, χρησιμοποιώνας εἰδική βιβλιογραφία, στήν διαφορά πού ὑπάρχει μεταξύ τοῦ προηγουμένου Ἀναλυτικοῦ Προγράμματος καί τοῦ νέου Προγράμματος Σπουδῶν. Ἄλλη εἶναι ἡ φιλοσοφία τοῦ Ἀναλυτικοῦ Προγράμματος καί ἄλλη ἡ φιλοσοφία τοῦ Προγράμματος Σπουδῶν. Πρόκειται γιά διαφορά στόν τρόπο μέ τόν ὁποῖον προσφέρεται τό μάθημα. Ἐπεσήμανε ὅτι τό προηγούμενο Ἀναλυτικό Πρόγραμμα ἀνταποκρινόταν πλήρως στίς σύγχρονες ἀπαιτήσεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ προγράμματος ἐνῶ τό νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν ἐφαρμόζει τό λεγόμενο «θρησκευτικό γραμματισμό» μέ διαφορετικό τρόπο ἀπό ὅ,τι τό ἀνέπτυξε ὁ ἄγγλος εἰσηγητής του Andrew Wright.

Τέταρτον ἀνέπτυξε ποιά ἦταν ἡ ὁμόφωνη ἀπόφαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου σέ κοινή συνεδρίαση μέ τούς Κοσμήτορες καί τούς Προέδρους τῶν δύο Θεολογικῶν Σχολῶν Ἀθηνῶν καί Θεσσαλονίκης καί τήν ὁμόφωνη ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἡ ἀπόφαση αὐτή προβλέπει τήν βελτίωση τοῦ παλαιοῦ ἀναλυτικοῦ προγράμματος, ἐνῶ χρησιμοποιοῦνται ὡς ἐφαρμογή τά καλά στοιχεῖα τοῦ νέου προγράμματος Σπουδῶν.

Τέλος, πέμπτον, παρουσίασε σέ ποιά φάση βρίσκεται τό θέμα σήμερα, ὅτι συγκροτήθηκε Ἐπιτροπή ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν μελέτη τοῦ θέματος, ὥστε νά συζητηθῆ μέ τήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς. Ἡ προσωπική του ἄποψη, πού διατυπώθηκε στά Συνοδικά Ὄργανα, εἶναι ἡ Ἐκκλησία νά διατυπώση διεξοδικά καί τεκμηριωμένα τήν ἄποψή της πῶς θά ἤθελε νά διδάσκεται τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στά Σχολεῖα. Ἐπίσης, σημαντικό ρόλο ἔχουν καί οἱ διδάσκοντες καθηγητές.

Στό τέλος ἔγινε πολλές ἐρωτήσεις, ὅπως: –Γιατί δέν εἶστε μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς Διαλόγου μέ τήν Ἐκκλησία; –Ποιά εἶναι ἡ σκοπιμότητα τῆς ἐπιμονῆς τῆς Πολιτείας γιά τίς ἀλλαγές; –Ποιά εἶναι ἡ στάση τῶν δύο Συλλόγων Θεολόγων, Π.Ε.Θ. καί ΚΑΙΡΟΣ; –Τά μαθήματα μύησης σέ πρακτικές ἄλλων θρησκειῶν πού γίνονται ἤδη ἀπό μερικούς καθηγητές καί δασκάλους στά σχολεῖα, ἔχουν σωτηριολογικές συνέπειες γιά τά παιδιά; –Ποιός εἶναι μεγαλύτερος κίνδυνος: Ἡ ἑτεροδοξοποίηση ἤ ἡ ἑτεροθρησκειοποίηση τοῦ μαθήματος; –Ποιά ἀντίδραση εἶναι πιό ἐνδεδειγμένη καί ἀποτελεσματική: τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἤ τῶν γονέων τῶν μαθητῶν; –Τό πόρισμα τῶν θεολόγων πού δίδαξαν πιλοτικά τό νέο πρόγραμμα εἶναι στήν διάθεση τῆς Ἐκκλησίας;

Ἡ συζήτηση περατώθηκε «ἀναγκαστικά» παρά τήν διάθεση τῶν ἐκπαιδευτικῶν γιά περαιτέρω συζήτηση, διότι συμπληρώθηκαν δύο ὧρες καί ἔπρεπε ἡ ἐκδήλωση νά κλείση.

Ἡ ἐκδήλωση ἄρχισε μέ ἐπίκαιρους ὕμνους ἀπό τόν Χορό Ἱεροψαλτῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, μέ χοράρχη τόν πρωτοψάλτη κ. Παντελῆ Ἀναστασόπουλο, καί περατώθηκε μέ δεξίωση γιά τούς Ἐκπαιδευτικούς πού προσέφεραν οἱ Σύνδεσμοι Ἀγάπης τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ναυπάκτου.

Ὁ Δήμαρχος Ναυπακτίας Παναγιώτης Λουκόπουλος στόν χαιρετισμό του μίλησε γιά τήν ἀξία τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί ἀναφέρθηκε εἰδικά στόν λόγο τοῦ Μεγάλου Βασιλείου πρός τούς νέους.

Παρόντες ἦταν οἱ Διευθυντές τῶν Σχολείων τῆς πόλεως καί πολλοί καθηγητές καί διδάσκαλοι πού γέμισαν ἀσφυκτικά τήν αἴθουσα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Φωτογραφίες ἀπὸ τὶς ἐκδηλώσεις

  • Προβολές: 3440