Ψυχική Ὑγεία, Νευροεπιστῆμες, Βιολογία

Ἡμερίδα γιά τίς Νευροεπιστῆμες

Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου 18 Μαρτίου ἐ.ἔ. πραγματοποιήθηκε μέ μεγάλη ἐπιτυχία στήν Ναύπακτο ἡμερίδα μέ θέμα τήν «Ψυχική Ὑγεία», ἡ ὁποία διοργανώθηκε ἀπό τήν Ἑλληνική Ἑταιρεία γιά τίς Νευροεπιστῆμες, σέ συνεργασία μέ τό Δῆμο Ναυπακτίας, τό 1ο Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου, τό Γυμνάσιο Ἀντιρρίου καί τό Γυμνάσιο Εὐπαλίου.

Ὅπως τόνισε ὁ κ. Σπύρος Εὐθυμιόπουλος, καθηγητής στό Τμῆμα Βιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί ἐκπρόσωπος τῆς Ἑταιρείας γιά τίς Νευροεπιστῆμες, ἡ ἐκδήλωση αὐτή γίνεται γιά δέκατη συνεχῆ χρονιά στήν Ναύπακτο καί ἐντάσσεται στήν «Ἑβδομάδα Ἐνημέρωσης γιά τόν Ἐγκέφαλο».

Εἰσηγητές στήν ἐκδήλωση καί οἱ ἀντίστοιχες εἰσηγήσεις τους ἦταν:

    –Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος: «Ψυχική καί πνευματική στήν ὑγεία ἐκκλησιαστική παράδοση».
    –κ. Χριστίνα Δάλλα, ἐπίκουρη καθηγήτρια ψυχοφαρμακολογίας τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν: «Μύθοι καί Ἀλήθειες γιά τά ἀντικαταθλιπτικά φάρμακα».
    –κ. Νικόλαος Κόκρας, ψυχίατρος-ψυχοφαρμακολόγος τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν: «Ἀλκοόλ καί ψυχικές διαταραχές».

Σχολιάζοντας τήν ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου ὁ κ. Εὐθυμιόπουλος εἶπε τά ἑξῆς: «Ἐκφράζοντας νομίζω ὅλους σας, θά ἤθελα νά εὐαριστήσουμε τόν Σεβασμιώτατο γι’ αὐτήν τήν ἐξαιρετική, ἐπιστημονική καί θεολογική ὁμιλία συγχρόνως. Θεωρῶ ὅτι τά συνδυάσατε καί τά ταιριάξατε πάρα πολύ καλά καί ἁρμονικά. Ἦταν βέβαια μεστή, γεμάτη καί συμπυκνωμένη ἡ ὁμιλία καί θά πρέπει νά τήν ξαναδοῦμε μέσα ἀπό τό βίντεο πού ἔχουμε τραβήξει –ἄν μᾶς τό ἐπιτρέψετε. Νά σᾶς εὐχαριστήσω ξανά ἐπίσης γιά τήν συνεχῆ ὑποστήριξη σέ αὐτήν τήν ἐκδήλωση, ἀφοῦ δέν ἔχετε λήψει, θά τό ἐπαναλάβω σέ καμμία ἀπό αὐτές τίς ἐκδηλώσεις μας».

Ὅλες οἱ εἰσηγήσεις ἦταν ὑψηλοῦ ἐπιπέδου καί τό κοινό τίς παρακολούθησε μέ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον.

Οἱ μαθητές τοῦ 1ου ΓΕΛ προσέγγισαν τό θέμα τοῦ ἄγχους, τό ὁποῖο ὅπως τόνισε ὁ Διευθυντής κ. Πέτρος Πιτσιάκκας εἶναι ἕνα ἀπό τά ἀντίτιμα πού πληρώνει ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος γιά τήν ἁλματώδη ἐξέλιξή του, μέσῳ ἑνός σύντομου θεατρικοῦ δρώμενου μέ τίτλο «Ἀσφυκτικά Πλαίσια». Οἱ μαθητές τοῦ Γυμνασίου Ἀντιρρίου παρουσίασαν τό θέμα «Ἐφηβεία καί Κατάθλιψη» καί τοῦ Γυμνασίου Εὐπαλίου τό θεατρικό δρώμενο «Ρωμαῖος καί Ἰουλιέττα ἐν τάχει», συζητώντας τήν θετική ἐπιλογή. Στήν συνέχεια οἱ εἰσηγητές ἀπάντησαν σέ ἐρωτήσεις-ἀπορίες τοῦ κοινοῦ.

Ἄς σημειωθῆ ὅτι τό πρωί τῆς ἴδιας ἡμέρας, στό 1ο ΓΕΛ Ναυπάκτου διοργανώθηκε ἐκδήλωση μέ θέμα «Οἱ νευροεπιστήμονες στά σχολεῖα» μέ στόχο τήν ἐνημέρωση καί τήν εὐαισθητοποίηση τῶν μαθητῶν σέ θέματα νευροεπιστημῶν.

Διάλεξη στούς μαθητές τοῦ 1ου Γυμνασίου Ναυπάκτου γιά τήν βιολογία

Τήν Τρίτη 21 Μαρτίου ἐ.ἔ. ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, κλήθηκε ἀπό τήν καθηγήτρια βιολογίας καί ἀπό τήν θεολόγο τοῦ 1ου Γυμνασίου Ναυπάκτου καί μέ τήν ἔγκριση τοῦ Διευθυντῆ κ. Σωτηρίου Τέφα, νά ὁμιλήση πάνω σέ βιολογικά θέματα, λαμβάνοντας ἀφορμή ἀπό τό μάθημα τῆς βιολογίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἔκανε μιά μικρή εἰσήγηση γιά τήν μοριακή βιολογία, τήν λειτουργία τοῦ ἐγκεφάλου καί τήν ἀντιμετώπιση τῶν διαφόρων ψυχολογικῶν καί κοινωνικῶν προβλημάτων.

Στήν ἀρχή ἀναφέρθηκε στήν ἐμπειρία του ἀπό τήν ἐπίσκεψή του σέ δύο ἐρευνητικά κέντρα στήν Ἀμερική, πού ἀσχολοῦνται μέ τήν λειτουργία τοῦ ἐγκεφάλου καί τήν μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων. Ἔπειτα ὁμίλησε γιά τήν λειτουργία τῶν σωματικῶν κυττάρων καί τῶν νευροκυττάρων, γιά τήν νευροεπιστήμη καί τό περιβάλλον, δηλαδή γιά τούς νευρῶνες καί τίς ὁμάδες νευρώνων πού ἀποτελοῦν τά ὑποσυστήματα, ὅπως τήν ἀμυγλαδή, τόν ἱππόκαμπο, τό διαφανές διάφραγμα, τήν ἕλικα τοῦ προσαγωγίου καί τόν φλοιό, πῶς ἔρχεται ἡ πληροφορία στόν ἐγκέφαλο καί ἐπεξεργάζεται ἀπό τά πρότυπα πού ἔχει ὁ ἄνθρωπος, πῶς ἐλέγχεται τό ἄγχος καί ποιά ἡ σχέση τοῦ σώματος καί τῆς ψυχῆς καί πῶς ἐπιτυγχάνεται μιά ἐσωτερική ἰσορροπία.

Ἔπειτα δόθηκε ἡ εὐκαιρία νά ὁμιλήση γιά τήν θεωρία τῆς ἐξελίξεως, ὅπως τοῦ ζητήθηκε. Ἐπικρατοῦσε ἀπόλυτη ἡσυχία στήν αἴθουσα καί μεγάλο ἐνδιαφέρον ἐκ μέρους τῶν μαθητῶν, οἱ ὁποῖοι θεώρησαν ὅλα αὐτά κατανοητά, ἐπειδή διδάσκονται στό μάθημα τῆς βιολογίας.  

Ἀκολούθησαν ἐρωτήσεις καί συζήτηση γιά τήν ἐπιστήμη τῆς βιοηθικῆς, γιά τήν κλωνοποίηση, τίς μεταμοσχεύσεις ὀργάνων, τίς ἐκτρώσεις καί γενικότερα γιά τήν θέση τῆς Ἐκκλησίας πάνω στά θέματα αὐτά. Ἡ ὅλη ἐκδήλωση κράτησε μιάμιση ὥρα.

Στό τέλος οἱ μαθητές ἐξέφρασαν τήν εὐχαριστία τους πρός τόν Σεβασμιώτατο μέ ἕνα παρατεταμένο χειροκρότημα.

 

 

 

 

  • Προβολές: 2230

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance