Γεγονὸς καὶ Σχόλιο: Σύγχρονη δουλεία

Ὅταν ὁ Χριστός ἄρχισε τό ἔργο Του, μέ τήν διδασκαλία Του καί στήν συνέχεια μέ τά Πάθη, τόν Σταυρό καί τήν Ἀνάστασή Του, καί ὅταν ἄρχισε νά λειτουργῆ ἡ Ἐκκλησία ὡς Σῶμα Χριστοῦ, ὑπῆρχαν πολλοί δοῦλοι στίς ἀνθρώπινες κοινωνίες. Βασίλευε ἡ δουλεία. Οἱ δοῦλοι δέν εἶχαν καμμιά ἐλευθερία, ἦταν σκλάβοι στούς κυρίους τους καί στήν πραγματικότητα ἦταν ἔμψυχα ἐργαλεῖα στά χέρια τῶν κυρίων τους.

Ὁ Χριστός καί ἡ Ἐκκλησία μέ ὅλο τό λυτρωτικό ἔργο κατήργησαν τήν δουλεία καί οἱ ἄνθρωποι αἰσθάνθηκαν ὅτι εἶναι ἀπελεύθεροι Χριστοῦ καί μέσα ἀπό αὐτήν τήν προοπτική αἰσθάνθηκαν ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι υἱοί τοῦ Θεοῦ καί ἀδελφοί μεταξύ τους.

Ἔτσι προσδιορίσθηκε καί ὁ πολιτισμένος κόσμος μέ τήν ἐλευθερία, τίς ἐλεύθερες ἐπιλογές, τήν ἀξιοπρέπεια, τήν δυνατότητα τῶν ἐπιλογῶν, τήν κατάργηση τῶν τάξεων, τήν ἐκδημοκρατικοποίηση τῆς κοινωνίας κ.ἄ.

Δυστυχῶς, ὅμως, ἡ δουλεία δέν ἔχει τελειώσει, ἤ μᾶλλον παρατηροῦμε ὅτι ἐπανέρχεται στίς σύγχρονες λεγόμενες «πολιτισμένες» κοινωνίες. Διάβασα πρόσφατα ἕνα δημοσίευμα μέ τίτλο «σύγχρονες σκλάβες στά θερμοκήπια τῆς Σικελίας» (Τά Νέα, 14-3-2017). Βέβαια, αὐτά γίνονται παντοῦ, σέ ὅλες τίς χῶρες, καί δέν ἔχουν σχέση μόνον μέ ἕναν συγκεκριμένο τόπο. Ἁπλῶς, τό δημοσίευμα ἀναφέρεται στήν συγκεκριμένη περιοχή τῆς Σικελίας.

Διαβάζοντας κανείς τά ὅσα γράφονται σέ αὐτό τό κείμενο αἰσθάνεται ἔντονο ἀποτροπιασμό. Μιά γυναίκα περιγράφει ἀνοικτά τό μαρτύριο πού περνοῦσε γιά νά ἱκανοποιῆται σεξουαλικά ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ θερμοκηπίου, μέ τήν πίεση τοῦ ἄνδρα της, ὥστε νά τῆς δίνεται ἡ δυνατότητα νά ἐργάζεται καί νά λαμβάνη ἕνα μικρό μεροκάματο.

Οἱ γυναῖκες πού ἐργάζονταν στά θερμοκήπια «ἔμεναν σέ ἄθλια παραπήγματα, ἔτρωγαν γατοτροφές γιά βραδινό καί δέν τούς παρεῖχαν ἰατρική περίθαλψη, ἀκόμα καί ὅταν τό χρειάζονταν». Τό φοβερότερο ἦταν ὅτι δέχονταν τόν βιασμό μέ ἀπειλή ὅπλου καί τήν κακοποίηση ἀπό τόν ἰδιοκτήτη τοῦ θερμοκηπίου καί τούς φίλους του. Στήν πραγματικότητα οἱ γυναῖκες αὐτές εἶναι σκλάβες.

Θλίβεται κανείς ὅταν διαβάζη καί ἀκούη τέτοιες ἱστορίες πού προσβάλλουν τόν ἄνθρωπο, τό ὡραιότερο δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἔχει δημιουργηθῆ κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωση τοῦ Θεοῦ, νά ἀντιμετωπίζεται ὡς ἕνα ζῶο. Ἔτσι εἶχε καταντήσει ὁ ἄνθρωπος στίς ἡμέρες τοῦ Νῶε, ὥστε νά γράφεται στήν Ἁγία Γραφή ὅτι ὁ Θεός μεταμελήθηκε γιά τήν δημιουργία του.

Λυπᾶμαι τούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἀντιμετωπίζονται μέ τέτοιον ἄγριο καί βίαιο τρόπο, πράγμα πού συνιστᾶ ἕνα σύγχρονο μαρτύριο, ἀλλά ἀγανακτῶ καί γιά τήν θηριώδη μορφή τῶν συγχρόνων δουλεμπόρων πού ζοῦν σέ λεγόμενες «πολιτισμένες» κοινωνίες.

Χρειάζεται πύρινη προσευχή στόν Θεό νά βοηθήση αὐτά τά θύματα τῶν συγχρόνων ὑπανθρώπων καί ἀγριανθρώπων πού ἐκμεταλλεύονται τά παιδιά τοῦ Θεοῦ.

Ν.Ι.

Ετικέτες: ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΟ

  • Προβολές: 1733

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance