Ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου στήν Ἀράχωβα Ναυπακτίας

τοῦ Γεωργίου Γαλανόπουλου, δικηγόρου Α.Π. - ἀναγνώστου

Τήν 12ην Ἰουλίου τέχοντος ἔτους ἑορτάστηκε πανηγυρικῶς ἡ θεία μνήμη τοῦ Ὁσίου καί θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Παΐσίου τοῦ Ἁγιορείτου, εἰς τό ἀνακαινισμένο καί σημαιοστολισμένο ἐξωκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, εἰς τόν ὁμώνυμον λόφον, ἐπί τῆς ἁμαξητῆς ὁδοῦ πού συνδέει τήν Ἀράχωβα μέ τήν παλαιά Ἀράχωβα. Ἡ ἀνθοστόλιστος Εἰκών τοῦ Ἁγίου ἐλιτανεύθη πέριξ τοῦ Ναοῦ εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, καί ὁ Ἱερεύς ἀνέπεμψε δεήσεις πρός τόν Κύριον ὑπέρ τῶν ζώντων καί τῶν ἀοιδίμων κτιτόρων τοῦ Ναοῦ. Ἀπό τόν λόφον αὐτόν, ὁ στρατιώτης διαβιβαστής Ἀρσένιος Ἐζνεπίδης, ὁ μετέπειτα μοναχός καί σήμερον τιμώμενος Ἅγιος Παΐσιος, γιά πρώτη φορά τόν μήνα Φεβρουάριο και μετέπειτα το δίμηνο Ἀπρίλιο - Μάϊο τοῦ ἔτους 1949, ἔστελνε μέ τόν ἀσύρματό του τά σήματα, ὑπακούων εἰς τάς διαταγάς τῶν ἀνωτέρων του.

Ἔτσι ἀπό τόν ἴδιον λόφον περισσότεροι ἀπό πενήντα ἄνθρωποι, παλαιοί γνώριμοι τοῦ Ὁσίου καί νεώτεροι ἔστειλαν τίς θερμές προσευχές τους στόν Πανάγαθο Θεό.

Τήν θεία λειτουργία ἐτέλεσεν ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Γαβριήλ Πλάκας, καί ἔψαλαν οἱ Ἱεροψάλτες ὁ ὑπογραφόμενος καί ὁ Κων/νος Ἀράχωβας. Μάλιστα ὁ ὑπογραφόμενος ὡμίλησεν διά ζώσης περί τοῦ βίου τοῦ Ὁσίου Γέροντος καί τῆς σχέσεως αὐτοῦ μέ τήν ὀρεινήν Ναυπακτίαν καί τήν πόλιν τῆς Ναυπάκτου, κατακλείων τήν προσλαλιά του μέ τήν ἱστορίαν τῆς Παναγίας Τριχερούσης καί τό θαῦμα τῆς Κυρίας Θεοτόκου πρός τόν Ἅγιον Ἰωάννην τόν Δαμασκηνόν, ἐπιφανῆ διδάσκαλον τῆς Ἐκκλησίας καί ἄριστον ὑμνογράφον, τῆς ὁποίας συνυμνήθη ᾀσματικῶς ἡ ἑορτή τῆς ἱερᾶς καί θαυματουργοῦ Εἰκόνος.

Ἡ ἀνάμνησις τῆς παρουσίας τοῦ Ὁσίου Παϊσίου σχεδόν ἐπί δίμηνον εἰς τήν Ἀράχωβαν, διατηρεῖται πολύ ζωντανή. Αἱ Θεομητορικαί πρεσβείαι καί αἱ προσευχαί τοῦ Ὁσίου Παϊσίου εἶναι ὁ καρδιακός πόθος καί τό βάλσαμο τῶν Χριστιανῶν πρός ἰσχύν κατά τῶν μηχανημάτων τοῦ πονηροῦ καί πρός κατ’ ἄμφω σωτηρίαν. Καί ἐπειδή κατά τόν Χρυσοῤῥήμονα Ἅγιον Ἰωάννην Χρυσόστομον, ἡ τιμή τοῦ Ἁγίου εἶναι ἡ μίμησις τοῦ Ἁγίου, τό ἐγερτήριον καί προσκλητήριον σάλπισμα τοῦ Ὁσίου Παϊσίου ἀπευθύνεται εἰς τούς Ὀρθοδόξους λαούς πρός διόρθωσιν βίου καί ὁμολογίαν πίστεως, συνυφασμένα ταῦτα πάντοτε ὁμοῦ τοῖς θείοις καί ἱεροῖς Ἐκκλησιαστικοῖς βιωματικοῖς μυστηρίοις καί κυρίως εἰς τήν κοινωνίαν μέ τό ποτήριον τῆς αἰωνίου ζωῆς.

  • Προβολές: 1426

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance