Σίτιση γιά τούς κρατουμένους πρόσφυγες ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ναυπάκτου

Ἀνάμεσα στίς ἄλλες προσφορές τῶν Συνδέσμων Ἀγάπης τῶν Ἐνοριῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, εἶναι καί ἡ συμβολή στήν σίτιση τῶν κρατουμένων προσφύγων στό Ἀστυνομικό Τμῆμα Ναυπάκτου.

Ὡς γνωστόν, τό Ἀστυνομικό Τμῆμα Ναυπάκτου δέχεται πρός κράτηση ἕναν ὁρισμένο ἀριθμό προσφύγων, πού δέν χωρᾶνε σέ ἄλλα μεγάλα κέντρα, καί γιά σύντομο χρονικό διάστημα, μέχρι τήν διεκπεραίωση τῆς ὑπόθεσής τους ἤ τήν μεταφορά τους σέ φυλακές. Ὅμως, τό σιτηρέσιο πού προβλέπεται ἀπό τήν Πολιτεία γιά τούς κρατουμένους αὐτούς εἶναι ἐλάχιστο, μέ ἀποτέλεσμα νά παραπονοῦνται ὅτι δέν σιτίζονται καλά.

Τό ἔλλειμμα αὐτό καλύπτει κατά κύριο λόγο ἡ Μητρόπολή μας, μέσῳ τῶν Ἐνοριακῶν Συνδέσμων Ἀγάπης (Ἁγίου Δημητρίου, Ἁγίας Παρασκευῆς, Ἁγίου Γεωργίου καί Μακύνειας), οἱ ὁποῖοι φροντίζουν γιά τήν σίτιση τῶν κρατουμένων τίς τέσσερεις ἡμέρες τῆς ἑβδομάδος, ἐνῶ τίς ὑπόλοιπες τρεῖς τίς ἀναλαμβάνει ὁ Δῆμος μέ τό κοινωνικό παντοπωλεῖο του.

Ἄς σημειωθῆ ὅτι ἄν οἱ κρατούμενοι, πού εἶναι κυρίως μουσουλμάνοι, ὑποψιασθοῦν ὅτι τό φαγητό περιέχει κρέας, δέν δέχονται νά φάνε.

Οἱ κυρίες τῶν Συνδέσμων Ἀγάπης, ἄλλοτε μαγειρεύουν οἱ ἴδιες, ἄλλοτε ἀγοράζουν ἀπό καταστήματα τῆς πόλεως. Ἐπειδή δέ οἱ κρατούμενοι ἐναλλάσσονται στό κρατητήριο, τό ἔργο αὐτό τῆς σίτισης τῶν κρατουμένων ἀπό τήν Ἐκκλησία εἶναι συνεχόμενο.

  • Προβολές: 1706

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance