«Ἐξαρτήσεις ἀπό τίς ὀθόνες» (video)

Παρακολουθεῖστε τὴν εἰσήγηση σὲ video

«Ἐξαρτήσεις ἀπό τίς ὀθόνες» (video)Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 11 Φεβρουαρίου 2018, ὁ Σύνδεσμος Ἀγάπης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου πραγματοποίησε ἐκδήλωση, πού περιελάμβανε σύντομο ἀπολογισμό τοῦ Συνδέσμου Ἀγάπης καί ὁμιλία τῆς κ. Μαρίας Θεοδωράτου, κλινικῆς καί συμβουλευτικῆς ψυχολόγου, ἐκπαιδευτικοῦ στό ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος καί στό ΕΑΠ, μέ θέμα: «Οἱ ἐξαρτήσεις ἀπό τίς ὀθόνες καί τρόποι ἀντιμετώπισής τους. Ὁ ρόλος τῆς οἰκογένειας».

Ἡ ἐκδήλωση εἶχε προγραμματιστῇ γιά τίς 4 Φεβρουαρίου, μέσα στό πλαίσιο τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς, στήν ὁποία ὁ Σύνδεσμος Ἀγάπης τιμᾶ στό πρόσωπο τῆς Παναγίας τήν μητέρα, ὡς σύμβολο θυσιαστικῆς ἀγάπης. Ἀναβλήθηκε ὅμως λόγω τοῦ μεγάλου συλλαλητηρίου τῶν Ἀθηνῶν γιά τό πρόβλημα μέ τά Σκόπια.

Τήν ἐκδήλωση τίμησε μέ τήν παρουσία του ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος, καθώς καί ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμανδρίτης Καλλίνικος Γεωργᾶτος, ὁ δημοτικός σύμβουλος κ. Γιάννης Ράπτης, ἀρκετοί Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας καί πλῆθος κόσμου.

Ὁ Ἐπόπτης τοῦ Συνδέσμου Ἀγάπης π. Θωμᾶς Βαμβίνης στήν ἀρχή τῆς ἐκδήλωσης ἀναφέρθηκε πολύ συνοπτικά στό σημαντικό ἔργο τοῦ Συνδέσμου, τό ὁποῖο εἶναι ἔργο ὅλων τῶν ἐνοριτῶν, οἱ ὁποῖοι εἶναι καί οἱ βασικοί χρηματοδότες του. Καί μέ τήν εὐκαιρία τῆς ὁλοκλήρωσης μιᾶς ἀκόμη τριετίας ἀνακοίνωσε καί τίς ἀλλαγές πού ἔγιναν στό Προεδρεῖο καί τήν σύνθεση τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συνδέσμου Ἀγάπης. Εὐχαρίστησε θερμά τήν ἀπελθοῦσα πρόεδρο κ. Παρασκευή Σχοινᾶ γιά τήν 12ετή ἄοκνη προσφορά της καί τόν ζῆλο της στό δύσκολο ἔργο τοῦ Συνδέσμου καί μάλιστα κάτω ἀπό τίς συνθῆκες τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, πού ἐπέβαλαν μεγαλύτερο κόπο, διάκριση καί ἀγάπη ἀπό μέρους της. Εὐχαρίστησε ἐπίσης καί τά ὑπόλοιπα ἑπτά μέλη τοῦ Δ.Σ., τά ὁποῖα παρεχώρησαν τήν θέση τους σέ νέα μέλη, ὑπογραμμίζοντας ὅτι δέν παύουν νά εἶναι ἐνεργά μέλη τοῦ Συνδέσμου Ἀγάπης, ὅπως καί ὅλες οἱ γυναῖκες τῆς Ἐνορίας. Στίς ἀπελθοῦσες δόθηκε ἀπό τόν Σεβασμιώτατο ἀναμνηστικό τῆς προσφορᾶς τους στόν Σύνδεσμο.

Κεντρική θέση στήν ἐκδήλωση εἶχε ἡ ὁμιλία τῆς κ. Θεοδωράτου, ἡ ὁποία μέ ἁπλό, κατανοητό, ἀλλά καί ἐπιστημονικό λόγο, διανθισμένο μέ ἁπλά παραδείγματα ἀπό τήν καθημερινή ζωή παρουσίασε τό θέμα τοῦ ἐθισμοῦ τῶν σημερινῶν νέων ἀλλά καί μεγάλων στίς «ὀθόνες» ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, κινητῶν τηλεφώνων καί τηλεόρασης, μέ προεκτάσεις στίς παντός εἴδους ἐξαρτήσεις πού μπορεῖ νά ἔχῃ ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος καί πού σταδιακά ἐξελίσσονται σέ πάθη αὐτοκαταστροφικά γιά τούς ὑποκείμενους σ’ αὐτά, ὅπως π.χ. τό κάπνισμα, ἡ χαρτοπαιξία, τό ἀλκοόλ κ.τ.λ.

Ἡ ὁμιλήτρια τόνισε ὅτι ἐξαρτημένο εἶναι τό ἄτομο πού διαθέτει τόν ἐλεύθερο χρόνο του μπροστά στόν Η/Υ ἄσκοπα καί εἰς βάρος τῶν ἐπαγγελματικῶν, σχολικῶν, οἰκογενειακῶν καί κοινωνικῶν ὑποχρεώσεών του. Τό πρόβλημα δέν εἶναι τόσο ἁπλό, ὅσο δείχνει, διότι σύμφωνα μέ ἐπιστημονικές μελέτες ἡ συνεχής χρήση τοῦ Η/Υ προκαλεῖ σοβαρές βλάβες στήν ἐγκεφαλική λειτουργία τοῦ νέου, ὁ ὁποῖος ἀναζητᾶ ὅλο καί μεγαλύτερη ἱκανοποίηση μέ διαρκῶς αὐξανόμενη χρήση μέ σοβαρές ἐπιπτώσεις στήν νοητική καί ψυχοσωματική του συγκρότηση καί ἰσορροπία. Διότι ἔτσι ὁδηγεῖται στήν ἀπομόνωση, στήν παθητικότητα, γίνεται ἀντικοινωνικός, καταθλιπτικός, μέ ἀδυναμία συγκέντρωσης τοῦ νοῦ. Ζεῖ σέ μιά εἰκονική πραγματικότητα.

Σ’ αὐτήν τήν περίπτωση ὁ ρόλος τῆς οἰκογένειας εἶναι καθοριστικός. Κατ’ ἀρχάς πρέπει νά ὑπάρχῃ χρονική ὁριοθέτηση σέ τέτοιου εἴδους ἐνασχολήσεις καί προγραμματισμός πού θά τηρεῖται ἀπό ὅλους. Ἀπαραίτητο εἶναι νά καλλιεργεῖται ὁ διάλογος καί ἡ ἐπικοινωνία ἀνάμεσα σέ γονεῖς καί παιδιά καί νά ἐπικρατῇ ἀτμόσφαιρα ἀγάπης, κατανόησης κι ἐμπιστοοσύνης. Σ’ αὐτό βοηθοῦν οἱ οἰκογενειακές ἐξορμήσεις γιά ψυχαγωγία καί οἱ ἀθλητικές δραστηριότητες. Τό κυριώτερο ὅλων εἶναι νά ἀποκτήσῃ ὁ νέος σκοπό καί νόημα ζωῆς καί πίστη στό Θεό. Ἡ ζωή μέσα στήν Ἐκκλησία μέ πνευματική καθοδήγηση, μελέτη, προσευχή, συμμετοχή στά μυστήρια μέ αὐτοέλεγχο καί αὐτογνωσία ὁδηγοῦν τόν νέο στήν πραγματική ἐλευθερία, πέρα ἀπό κάθε ἐξάρτηση, καί τοῦ ἀνοίγονται ἄλλες προοπτικές καί προτεραιότητες.

Μετά τό τέλος τῆς ὁμιλίας διατυπώθηκαν ἐρωτήματα πού ἔδωσαν τήν εὐκαιρία στήν ὁμιλήτρια νά ἀναπτύξῃ κι ἄλλες παραμέτρους τοῦ θέματος.

Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ τόν μεστό καί πατρικό λόγο του ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος συνεχάρει τόν Σύνδεσμο Ἀγάπης γιά τήν ὀργάνωση τῆς ἐκδήλωσης καί τήν κ. Θεοδωράτου γιά τήν ὑψηλοῦ ἐπιπέδου ὁμιλία της, τονίζοντας ὅτι ἡ τεχνολογία ἔχει μπεῖ στήν ζωή μας καί εἶναι ἀπαραίτητο ἐργαλεῖο στά χέρια τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου, διότι ἐξυπηρετεῖ, βοηθᾶ καί διευκολύνει τήν καθημερινή ζωή, ἀρκεῖ νά παραμένῃ ἐργαλεῖο καί νά μήν διαφεντεύῃ τήν ζωή μας. Ἀπευθυνόμενος μάλιστα στήν ὁμιλήτρια, ἡ ὁποία χρησιμοποίησε (στό θεραπευτικό μέρος τῆς ὁμιλίας της) στίχους ἀπό τούς Χαιρετισμούς τῆς Θεοτόκου, τῆς θύμησε τόν στίχο «Χαῖρε τεχνολόγους ἀλόγους ἐλέγχουσα», δίνοντας στήν λέξη «τεχνολόγους» τήν σημερινή σημασία τῶν ἀσχολουμένων μέ τήν τεχνολογία τῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων.

Στό τέλος τῆς ἐκδήλωσης προσφέρθηκαν σέ ὅλους τούς παρισταμένους ἐδέσματα πού ἐπιμεκλήθηκαν οἱ κυρίες τοῦ Συνδέσμου Ἀγάπης.

Χρ. Κ-Σχ.

  • Προβολές: 2051

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance