Κατάλογος Ἐπισκόπων καὶ Μητροπολιτῶν Ναυπάκτου

του Αρχιμ. π. Ειρηναίου Κουτσογιάννη

Α. Επισκοπή Ναυπάκτου

Μαρτύριος 343 μ.Χ. Συμμετείχε στην Σύνοδο της Σαρδικής - Σόφιας.

Καλλικράτης 431 μ.Χ. Συμμετείχε στην Γ’ Οικουμενική Σύνοδο της Εφέσου.

Ειρηναίος 451 μ.Χ. Συμμετείχε στην Δ’ Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκηδόνος

Αντώνιος 869/70, 879/80 μ.Χ. Έλαβε μέρος στις Συνόδους Κωνσταντινουπόλεως για την καταδίκη και αποκατάσταση του Μεγάλου Φωτίου.

Β. Μητρόπολη Ναυπάκτου

Ανώνυμος 1026. Το έτος αυτό αναφέρεται ανώνυμος αρχιερεύς Ναυπάκτου ο οποίος έλαβε μέρος σε τοπική επανάσταση κατά του διοικητή και στρατηγού της πόλεως Γεωργίου, που ήταν γνωστός με το παρώνυμο Μαυρογεώργιος. Η στάση κατεστάλη βιαίως από αυτοκρατορικό στρατό και ο μητροπολίτης τιμωρήθηκε με την ποινή της τυφλώσεως.

Χρυσοβέργης, τέλη ΙΑ’ και αρχές ΙΒ’ αιώνος. Προς τον Μητροπολίτη αυτόν απευθύνει επιστολή ο Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος Θεοφύλακτος (1078-1118).

Βασίλειος 1156. Έλαβε μέρος στην Σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως το 1156 επί Αυτοκράτορος Μανουήλ Α’ Κομνηνού (1143-1180).

Λέων 1172. Το έτος αυτό συνυπέγραψε Συνοδικό έγγραφο προς τον Μανουήλ Α’ Κομνηνό.

Κωνσταντίνος Μανασσής 1175-1187. Ιστοριογράφος και ποιητής συγγραφέας της γνωστής χρονογραφίας “Χρονική Σύνοψις”.

Ανδρέας ο Τζίρος 1187-1199. Σπουδαία εκκλησιαστική προσωπικότητα του 12ου αιώνος. Σύμφωνα με μεταγενέστερη πληροφορία, συνελήφθη από πειρατές στον Κορινθιακό (πιθανώς Φράγκους), αλλά κατώρθωσε να εξαγοράση την ελευθερία του, αντί 500 χρυσών νομισμάτων.

Ιωάννης ο Απόκαυκος 1199;-1229. Πολυγραφώτατος συγγραφέας και αναμφιβόλως η μεγαλύτερη εκκλησιαστική φυσιογνωμία του 13ου αιώνος.

Νικήτας Α’ ο Χωνιάτης 1232-1236. Ανηψιός του Μητροπολίτου Αθηνών Μιχαήλ Χωνιάτη, διαδέχθηκε τον Ιωάννη Απόκαυκο και κινδύνεψε σοβαρά από πειρατές, ερχόμενος το 1230-31 από την Νίκαια προς την Ναύπακτο, για να αναλάβη τα αρχιερατικά του καθήκοντα.

Ιωάννης Β’ ο Ξηρός 1236; ή 1252-1272.

Ευστράτιος. Είναι άγνωστο πότε διετέλεσε μητροπολίτης Ναυπάκτου.

Γαβριήλ Α’ 1275. Διετέλεσε μητροπολίτης Ναυπάκτου επί αυτοκράτορος Μιχαήλ Παλαιολόγου και επί Πατριάρχου Ιωάννου ΙΑ’ Βέκκου.

Ανώνυμος ο από Κεφαλληνίας, 1362. Μέχρι το 1362 ο μητροπολιτικός θρόνος της Ναυπάκτου ήταν κενός και την διοίκηση εξασκούσε ο τιτουλάριος επίσκοπος Κεφαλληνίας, ο οποίος τελικά μετατέθηκε με Συνοδική πράξη τον Σεπτέμβριο του 1362 στην Μητρόπολη Ναυπάκτου.

Σεβαστιανός ο Ιωαννίνων 1365-1367. Με Συνοδική Πράξη είχε το δικαίωμα να “επέχη τον τόπον της Ναυπάκτου”, διότι η Ναύπακτος είχε καταληφθή από τους Λατίνους.

  • Προβολές: 1693

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance