Skip to main content

Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου στήν Ἱερὰ Μητρόπολη Αὐστρίας

Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου στήν Ἱερὰ Μητρόπολη Αὐστρίας

Στήν Βιέννη

Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος ἐπισκέφθηκε τήν Αὐστρία καί τήν Οὐγγαρία, κατά τό τετραήμερο 6-10 Δεκεμβρίου 2019, προσκεκλημένος τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας καί Ἐξάρχου Οὐγγαρίας κ. Ἀρσενίου, προκειμένου νά δώση μιά σειρά ὁμιλιῶν στούς Κληρικούς καί λαϊκούς τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μητροπόλεως.

Ἡ πρώτη ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Ἱεροθέου ἔγινε τό Σάββατο 7 Δεκεμβρίου, στήν ἀνακαινισμένη αἴθουσα πολλαπλῆς χρήσεως τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Βιέννης, γιά τούς Κληρικούς καί Θεολόγους τῆς Μητροπόλεως ἀπό ὅλη τήν Αὐστρία καί τήν Οὐγγαρία. Τό θέμα τῆς ὁμιλίας ἦταν «Τά πλαίσια τῆς ὀρθοδόξου θεραπευτικῆς ἀγωγῆς τῆς Ἐκκλησίας».

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέλυσε τί εἶναι ἁμαρτία καί τί πάθος, πῶς θεραπεύεται ὁ ἄνθρωπος ἀπό τά πάθη, πῶς καθαρίζεται ἡ καρδιά καί πῶς φωτίζεται ὁ νοῦς του. Στήν συνέχεια ἀνέπτυξε ποιό εἶναι τό ποιμαντικό ἔργο τοῦ Κληρικοῦ καί τοῦ Θεολόγου μέσα στήν Ἐκκλησία. Ἀνέλυσε τό περιεχόμενο τοῦ βιβλίου του «Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία», ἤτοι γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὡς θεραπευτήριο, τήν θεολογία ὡς θεραπευτική ἐπιστήμη, τόν Κληρικό ὡς πνευματικό ἰατρό, τήν θεραπεία τῆς ψυχῆς, τήν ὀρθόδοξη ἡσυχία καί τήν ὀρθόδοξη γνωσιολογία.

Ἔπειτα ἔγινε εὐρύτατη συζήτηση καί δόθηκαν ἀπαντήσεις στίς ἐρωτήσεις πού τέθηκαν ἀπό τούς συμμετέχοντες. Ἡ ὁμιλία καί ἡ συζήτηση διήρκησαν περίπου τέσσερεις ὧρες.

Τήν ὅλη συζήτηση διηύθυνε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, ὁ ὁποῖος κατέληξε στά ἀπαραίτητα συμπεράσματα γιά τό πῶς θά ἐξασκῆται ἡ ποιμαντική ἐργασία τῶν Κληρικῶν στήν Μητρόπολή του καί ἔδωσε εἰδικότερες κατευθύνσεις.

Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, στήν ἴδια αἴθουσα καί σέ στενότερο κύκλο, ἔγινε ὁμιλία μέ συζήτηση πού διήρκησε δυόμιση ὧρες μέ βάση ἐρωτήματα πού προέκυψαν, σχετικά μέ τήν ὀρθόδοξη θεολογία, τήν ἐμπειρική δογματική τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη, τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, θέματα τῆς πνευματικῆς καί ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς κ.ἄ.

Τήν Κυριακή 8 Δεκεμβρίου τελέσθηκε Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο ἀπό τούς δύο Μητροπολίτες στόν καθεδρικό Ἱερό Ναό Ἁγίας Τριάδος Βιέννης. Στό κήρυγμα ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος ἀναφέρθηκε στίς εὐαγγελικές περικοπές τῶν τριῶν Κυριακῶν, ἤτοι τό θαῦμα τῆς ἰάσεως τῆς συγκύπτουσας γυναίκας, τήν παραβολή τοῦ Μεγάλου Δείπνου καί τήν γενεαλογία τοῦ Χριστοῦ, πού ἀποτελοῦν μιά ἑνότητα καί δείχνουν τό μυστήριο τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ καί μᾶς προετοιμάζουν γιά τήν μεγάλη ἑορτή τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ.

Μετά τήν θεία Λειτουργία καί τό πρωϊνό κέρασμα καί στά πλαίσια τῶν κυριακάτικων πρωϊνῶν ὁμιλιῶν πού ἔχει καθιερώσει ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος ὁμίλησε γιά δύο περίπου ὧρες στούς πιστούς γιά τόν ἅγιο Σωφρόνιο τοῦ Ἔσσεξ, πού πρόσφατα ἁγιοκατατάχθηκε ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Διηγήθηκε πῶς τόν γνώρισε καί ἀνέλυσε τόν βίο, τήν πολιτεία καί τήν θεολογία του.

Στήν Βουδαπέστη

Ἀμέσως μετά οἱ δύο Μητροπολίτες μέ τήν συνοδεία τους ταξίδευσαν ἀπό τήν Βιέννη στήν Βουδαπέστη, μιά ἀπόσταση δυόμιση ὡρῶν μέ τό αὐτοκίνητο, ὅπου βρίσκεται ἡ ἕδρα τῆς Ἐξαρχίας Οὐγγαρίας πού ὑπάγεται στήν Ἱερά Μητρόπολη Αὐστρίας, προκειμένου ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου νά κάνη ἄλλη μιά ὁμιλία στούς πιστούς τῆς Βουδαπέστης. Ἡ ὁμιλία εἶχε θέμα τήν πνευματική ζωή τῶν Χριστιανῶν μέσα στόν σύγχρονο κόσμο μέ βάση τήν Κυριακή προσευχή «Πάτερ ἡμῶν» καί μαζί μέ τήν συζήτηση διήρκησε δυόμιση ὧρες.

Ἡ ὁμιλία δόθηκε σέ αἴθουσα μεγαλοπρεποῦς ἀρχοντικοῦ κτηρίου («παλατιοῦ») πού δόθηκε ἀπό τήν Κυβέρνηση τῆς Βουδαπέστης στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, καί τό ὁποῖο ἄρχισε ἡ Ἱερά Μητρόπολη Αὐστρίας νά τό χρησιμοποιῆ μέ σκοπό τήν ὁλοκληρωμένη ἀνακαίνισή του καί τήν στέγαση σέ αὐτό ὅλων τῶν δραστηριοτήτων της.

Τήν Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος ἐπισκέφθηκε τά Γραφεῖα καί τό Παρεκκλήσιο τῆς Ἐξαρχίας Οὐγγαρίας, στό ὁποῖο διακονεῖ ὁ βοηθός Ἐπίσκοπος Ἀπαμείας κ. Παΐσιος, γνωστός τοῦ Σεβασμιωτάτου ἀπό πολλά χρόνια, καί στήν συνέχεια οἱ ἑλληνομαθεῖς Ἱερεῖς πού διακονοῦν στήν Βουδαπέστη π. Γρηγόριος καί π. Ἰωσήφ ξενάγησαν τόν Σεβασμιώτατο στούς Ναούς καί τά ἱστορικά μνημεῖα τῆς πρωτεύουσας τῆς Οὐγγαρίας.

Κατά τήν ἐπιστροφή στήν Βιέννη οἱ δύο Μητροπολίτες ἐπισκέφθηκαν τό Μοναστήρι πού ἵδρυσε ὁ Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος στά σύνορα Αὐστρίας καί Οὐγγαρίας, στό ὁποῖο ἐγκαταβιοῦν τέσσερεις ἀδελφοί καί ἕνας δόκιμος.

Διάφορα γεγονότα καί ἐπισκέψεις

Στά πλαίσια τῆς ἐπίσκεψής του στήν Βιέννη ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος παρευρέθηκε καί στήν κουρά τῆς μοναχῆς Ἀρσενίας, οὐγγρικῆς καταγωγῆς, ἡ ὁποία γνώριζε τόν Σεβασμιώτατο μέσα ἀπό τά βιβλία του πού ἔχουν μεταφρασθῆ στά οὐγγρικά. 

Τήν τελευταία ἡμέρα τῆς παραμονῆς του στήν Βιέννη ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος ξεναγήθηκε στούς Ναούς καί στά ἱστορικά μνημεῖα τῆς Βιέννης. Τήν ξενάγηση ἔκανε τό ζεῦγος Γεωργίου Παναγιωτοπούλου καί Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, οἱ ὁποῖοι εἶναι συνταξιοῦχοι φιλόλογοι καί ἐργάσθηκαν στήν Γαλλία καί τώρα βοηθοῦν τόν Σεβ. Μητροπολίτη Αὐστρίας κ. Ἀρσένιο στό ποιμαντικό του ἔργο. Μάλιστα ἡ κ. Κασσιώτου ἔχει διδακτορικό βυζαντινῆς ἱστορίας, ὑπό τήν ἐπίβλεψη τῆς κ. Ἀρβελέρ, καί γνωρίζει ἄριστα τήν ἱστορία τῆς Αὐστρίας καί ἰδιαίτερα ὅσα ἔχουν σχέση μέ τήν παρουσία σέ αὐτή τῶν Ρωμηῶν-Ἑλλήνων.

Ὁ Ἑλληνισμός τῆς Βιέννης

Εἶναι πολύ σημαντικό ὅτι ὁ Ἑλληνισμός στήν Βιέννη ἔχει ἱστορικές ρίζες καί ἀνάγεται στόν 12ο αἰώνα μέ τούς γάμους τριῶν Ρωμηῶν πριγκηπισσῶν (Θεοδώρας Κομνηνῆς, Θεοδώρας Ἀγγελίνας καί Σοφίας Λάσκαρη) καί κυρίως στά χρόνια μετά τήν Ἅλωση τῆς Πόλης. Βέβαια, Ὀρθόδοξοι Ἱεροί Ναοί ἀνεγέρθηκαν ἀργότερα, στά τέλη τοῦ 18ου καί ἀρχές τοῦ 19ου αἰῶνος, λόγῳ τῆς μέχρι τότε ἀρνητικῆς ἀντιμετώπισης τῶν Ὀρθοδόξων ἀπό τούς Ρωμαιοκαθολικούς τῆς Αὐστρίας. Πρῶτα ἱδρύθηκε ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί λίγο ἀργότερα ὁ Ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος, πού συνδέονται ἄρρηκτα μέ τήν Ἑλληνική κοινότητα τῆς Βιέννης.

Μεγάλες προσωπικότητες καί οἰκογένειες Ρωμηῶν-Ἑλλήνων ἀναδείχθηκαν εὐεργέτες τῆς αὐτοκρατορίας τῆς Αὐστρίας καί συνδέονται μέ τήν ἱστορία τῆς Βιέννης, ὅπως ὁ Σίμων Σίνας, οἱ οἰκογένειες Δούμπα, Κάραγιαν, Οἰκονόμου, Δαρβάρη κ.ἄ. Ἐπίσης, Μητροπολίτες, Κληρικοί, Δάσκαλοι τοῦ Γένους καί μεγάλα ἱστορικά ὀνόματα, ὅπως Ρῆγας Φερραῖος, Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης, Ἀλέξανδρος Μαυροκορδᾶτος, Γερμανός Καραβαγγέλης, Ἄνθιμος Γαζῆς, Θεόκλητος Φαρμακίδης, Ἰωακείμ Δημητριάδης (μετέπειτα Πατριάρχης Ἰωακείμ Γ') κ.ἄ. ἀποτελοῦν τμῆμα τῆς ἱστορίας καί τῆς Βιέννης. 

Οἱ δύο ἱστορικοί Ναοί τῆς Μητροπόλεως Αὐστρίας, τῆς Ἁγίας Τριάδος καί τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, βρίσκονται στήν «ὁδό τῶν Ἑλλήνων». Ὁ ἅγιος Γεώργιος λειτούργησε ὡς Ἐκκλησία τό 1723 καί ἡ Ἁγία Τριάδα τό 1783. Νέα ἐποχή γιά τήν λειτουργία, τήν ἀρχιτεκτονική, τήν διακόσμηση καί τήν ἐν γένει ἱστορία τῶν δύο Ναῶν ἄρχισε μετά τά διατάγματα τῆς Μαρίας Θηρεσίας (1774) γιά τήν καισαροβασιλική ὑπηκοότητα τῶν Ρωμηῶν πού κατοικοῦσαν μόνιμα στήν Βιέννη καί τοῦ υἱοῦ της Ἰωσήφ (1781) γιά τήν ἀνεξιθρησκεία. Οἱ δύο Ναοί στεγάζουν βιβλιοθῆκες καί Ἑλληνικά Σχολεῖα καί συνδέονται ἄμεσα μέ τήν Ἑλληνική κοινότητα τῆς Βιέννης. Φημισμένοι ἀρχιτέκτονες καί καλλιτέχνες συνέβαλαν στήν κατασκευή ἤ στίς ἀνακαινίσεις τους.

Ὁ Μητροπολίτης Αὐστρίας

Ὁ Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος διοργάνωσε μετά τήν ἐνθρόνισή του μέ πολύ μεγάλο ζῆλο τήν Μητρόπολη Αὐστρίας καί τήν Ἐξαρχία Οὐγγαρίας, χειροτονώντας νέους Κληρικούς, ἱδρύοντας νέες Ἐνορίες, ἀνακαινίζοντας τούς Ἱερούς Ναούς, καί μάλιστα τούς δύο ἱστορικούς Ναούς τῆς Βιέννης, ἐνδιαφέρεται γιά τήν πνευματική κατάρτιση τῶν Κληρικῶν του, λειτουργεῖ καί τελεῖ μυστήρια καί ἀκολουθίες καθημερινά, ἐξομολογεῖ καί ἀσκεῖ τήν διοίκηση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Εἶναι διευθυντής τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου πού ἔχει 300 μαθητές, παιδιά πού μαθαίνουν τήν ἑλληνική γλώσσα καί τά θρησκευτικά καί προσπαθεῖ νά δημιουργεῖ διάφορες δραστηριότητες γιά τήν καλλιέργεια καί ἀνάπτυξη τῆς Μητροπόλεώς του.

*

Ἦταν μιά σημαντική ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Ἱεροθέου στήν καρδιά τῆς Εὐρώπης καί μιά γνωριμία μέ τούς ἐκεῖ Χριστιανούς καί τό σημαντικό ποιμαντικό ἔργο πού ἐπιτελεῖται ἀπό τόν Μητροπολίτη Αὐστρίας κ. Ἀρσένιο ὑπό τήν σκέπη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Δεῖτε Φωτογραφίες ΕΔΩ

 

  • Προβολές: 2525