Ἡ Πάτρα τίμησε τήν ἐπανακομιδή τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου (VIDEO)

Μέ λαμπρότητα ἐτελέσθη ὁ Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῆς ἐπανακομιδῆς τῆς τιμίας Κάρας τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου στήν Πάτρα, 56 χρόνια μετά τήν ἐπιστροφή της στήν πόλη, ὅπου ἐμαρτύρησε ὁ Πρωτόκλητος.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020, ἐτελέσθη στόν μεγαλοπρεπῆ ἱερό ναό τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, τῆς ὁποίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναύπακτου καί Ἁγίου Βλασίου κ.κ. Ἱερόθεος, συλλειτουργούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου. Στό πολυπληθές ἐκκλησίασμα, τόν θεῖο λόγο ἐκήρυξε θεολογικότατα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναύπακτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος κατ' ἀρχάς εὐχαρίστησε τόν Σεβ. Μητροπολίτη Πατρῶν κ. Χρυσόστομο, γιά τόν ὁποῖο εἶπε ὅτι διακρίνεται γιά τήν σοβαρότητα, τήν σοφία, τήν γνώση καί τήν διάκρισή του καί ἀποτελεῖ καύχημα τῆς Ἱεραρχίας. Στήν συνέχεια ἀναφέρθηκε στήν ἁγία Κάρα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπανακομιδῆς της ἀπό τήν Ἑσπερία.

Στό κήρυγμά του ἀνέπτυξε δύο σημεῖα.

Πρῶτον, τά ἱερά λείψανα εἶναι ἡ ἔκφραση τῆς θεολογίας τῆς Ἐκκλησίας μας, γιά τήν ἀνθρωπολογία καί τήν σωτηριολογία. Ὑπάρχει ἑνότητα ψυχῆς καί σώματος καί ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ διαπορθμεύεται ἀπό τήν ψυχή στό σῶμα.
Ὁπότε τά ἱερά λείψανα ἔχουν τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἰδιαιτέρως ἡ ἁγία Κάρα ἔχει μεγάλη σημασία γιατί σέ αὐτήν εἶναι ὅλες οἱ αἰσθήσεις μέ τίς ὁποῖες βλέπουμε, ἀκοῦμε αἰσθανόμαστε. Ἀλλά καί ὑπέρ αἴσθηση βλέπουμε, ἀκοῦμε καί ψηλαφοῦμε τόν Χριστό.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέφερε τήν διδασκαλία τῶν ἁγίων Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Γρηγορίου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ καί Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου.

Δεύτερον, ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε ὅτι ἀπαιτεῖται καί ὀρθός τρόπος προσκυνήσεως, ἀσπασμοῦ τῶν ἱερῶν λειψάνων, σύμφωνα μέ τήν θεολογική ἔννοια τῆς συνέργειας. Γιατί τίποτε στήν Ἐκκλησία δέν γίνεται ἀπροϋποθέτως.

Κατέληξε ὁ Σεβασμιώτατος ὅτι στήν ἐποχή μας ἐπικρατεῖ ἡ λογικοκρατία καί ἡ ἠθικοκρατία, πού βλέπουν τά ἱερά λείψανα ἐκτός τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας.

Ἡ ὀρθόδοξη θεολογία δέν ἔχει ὑπερβολές καί φανατισμό καί δέν πρέπει νά ἐπικρατήση αὐτόν τόν καιρό ἡ σύγκρουση μεταξύ θεολογίας καί ἐπιστήμης, διότι ἄλλο εἶναι τό ἐπίπεδό της θεολογίας καί ἄλλο τῆς ἐπιστήμης.

Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας νά προστατεύη τήν πόλη τῶν Πατρῶν καί ὅλη τήν Ἑλλάδα.

Στό τέλος τῆς Θείας λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεο, τόν ὁποῖο χαρακτήρισε ὡς χαρισματικό Ἱεράρχη, ὁ ὁποῖος κοσμεῖ ὄχι μόνον τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά τήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία γενικότερα καί λαβών ἀφορμή ἀπό ὅσα εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος Ναυπάκτου στό κήρυγμά του, ἀνεφέρθη συνοπτικά στήν καύση τῶν νεκρῶν πού συνιστᾶ πράξη ἀντίθετη μέ τήν θεολογία τῆς Ἐκκλησίας, μέ τήν παράδοσή της καί μέ τήν διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ἀκόμα δέ μέ τήν ἴδια τήν οἰκολογία, ἀφοῦ οὐσιαστικά εἶναι πράξη βίας ἐναντίον τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος, διότι δέν πρόκειται περί καύσεως ἀλλά περί ἀποτεφρώσεως, δηλαδή περί συντριβῆς καί κονιορτοποιήσεως τῶν ὀστῶν τοῦ ἀνθρώπου μέσα ἀπό φρικτή διαδικασία.

Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν εὐχαρίστησε τούς Ἱερεῖς, τούς Ἄρχοντες τοῦ τόπου, καί ὅλον τόν Λαό γιά τήν συμμετοχή τους στήν θεία Λειτουργία καί εὐχήθηκε χαρά καί εὐτυχία σέ ὅλο τόν κόσμο.

Δεῖτε τό video μέ τό κήρυγμα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου

Δεῖτε Φωτογραφίες ΕΔΩ