Κύριο Θέμα: Πίστη καί ζωή στήν πανδημία

Κηρύγματα τοῦ Σεβασμιωτάτου κατά τόν Νοέμβριο

Ὁ μήνας Νοέμβριος 2020 σημαδεύθηκε ἀπό τό δεύτερο γενικό κλείσιμο (lockdown) τῆς χώρας, πού ἰσχύει καί γιά τούς Ἱερούς Ναούς καί τήν ἐκκλησιαστική ζωή.   Μέσα στό κλίμα αὐτό, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος λειτούργησε σέ Ναούς τῆς Ναυπάκτου, προσφέροντας κάθε φορά θεολογικό καί παρακλητικό λόγο πρός τούς κλεισμένους στά σπίτια τους πιστούς, μέ τήν βοήθεια τῶν συγχρόνων μέσων ἐπικοινωνίας.   Ὁ Σεβασμιώτατος μιλοῦσε γιά τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, γιά τίς σχέσεις πίστης-ἐπιστήμης-ὑγείας, γιά τόν καθαρό νοῦ καί τήν καθαρή σκέψη, γιά τά δύο μεγάλα ἀγαθά, δηλαδή τήν νήψη-ἡσυχία καί τήν προσευχή, γιά τήν ἄφρονα καί τήν ὀρθόδοξη στάση ζωῆς κλπ.

Ὁ προφορικός λόγος τοῦ Σεβασμιωτάτου, μαζί μέ γραπτά του κείμενα, ὅπως τό κύριο ἄρθρο τοῦ παρόντος μέ τίτλο «Ξηροί καρποί τήν ἐποχή τῆς πανδημίας», ἔχουν σκοπό νά θρέψουν καί νά στηρίξουν τό ποίμνιό του καί γενικά τούς ἀναγνῶστες, στίς πρωτόγνωρες αὐτές καταστάσεις πού ζοῦμε πού μπορεῖ νά δημιουργήσουν φόβο, ἀπελπισία, ἀποπροσανατολισμό κλπ.

Περιλήψεις αὐτῶν τῶν κηρυγμάτων τοῦ Σεβασμιωτάτου δημοσιεύονται στό παρόν τεῦχος (στήν σελίδα 5), ἐνῶ ὁ κάθε ἐνδιαφερόμενος μπορεῖ νά τά δῆ ἀναρτημένα στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

* * *

Ὁ ἅγιος Νεκτάριος γιά τήν πίστη, τήν ἰατρική ἐπιστήμη καί τήν ὑγεία

Κατά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως τοῦ Θαυματουργοῦ ὁ Σεβασμιώτατος λειτούργησε στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στόν Πλατανίτη.

Στό κήρυγμά του ἀναφέρθηκε στήν διδασκαλία τοῦ ἁγίου Νεκταρίου γιά τίς ἀσθένειες καί τήν ἰατρική ἐπιστήμη. Διάβασε τρία ἀποσπάσματα ἀπό τίς ἐπιστολές πού ἔστειλε ὁ ἅγιος Νεκτάριος στίς μοναχές τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Αἰγίνης, στίς ὁποῖες κάνει λόγο γιά τό ὅτι πρέπει νά φροντίζουν τήν ὑγεία τοῦ σώματός τους, ὥστε αὐτό νά ὑπηρετῆ τήν ψυχή καί ὅταν ἀσθενοῦν, νά ζητοῦν τήν ἰατρική συμβουλή καί νά λαμβάνουν τά ἀπαραίτητα φάρμακα.

Στόν λόγο του κατά τήν ἀπόλυση τῆς θείας Λειτουργίας ἀναφέρθηκε στό θέμα τῶν ἱερῶν Λειψάνων τοῦ ἁγίου Νεκταρίου, ἐπειδή πρίν λίγους μῆνες ἐκλάπη ἀπό τόν Ἱερό Ναό ἕνα μικρό τμῆμα λειψάνου τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου πού ὑπῆρχε ἐκεῖ. Στήν συνέχεια ἐπήνεσε τόν Ἀρχιμανδρίτη π. Πολύκαρπο Θεοφάνη, ὁ ὁποῖος βρῆκε καί προσέφερε στόν Ἱερό Ναό μιά νέα λειψανοθήκη μέ ἱερό λείψανο τοῦ ἁγίου Νεκταρίου, μεγαλύτερο ἀπό αὐτό πού ἐκλάπη, μαζί μέ τεμάχια τοῦ ἱεροῦ ἀμφίου καί τοῦ ράσου τοῦ Ἁγίου.

Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε ἰδιαίτερα ὅτι ἠ Ἐκκλησία σέ ὅλες τίς δύσκολες καταστάσεις, ἀκόμη καί σέ διωγμούς, εἶναι ζωντανή. Ἰδιαιτέρως ὑπογράμμισε ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν ἔχει ἀνάγκη σωτήρων, διότι Σωτήρας της εἶναι ἡ Κεφαλή της, ὁ Χριστός, καί ἐμεῖς παραμένουμε μέσα στήν Ἐκκλησία μέ ταπεινό φρόνημα γιά νά σωθοῦμε καί ὄχι γιά νά τήν σώσουμε.

Κατά συνέπεια πρέπει νά δεχόμαστε τόν ἱερό θεσμό τῆς Ἐκκλησίας μαζί μέ τόν χαρισματικό χαρακτήρα τῶν μελῶν της.

Μπορεῖτε νά ἀκούσετε τό κήρυγμα τοῦ Σεβασμιωτάτου κατά τήν θεία Λειτουργία ΕΔΩ

Μπορεῖτε νά ἀκούσετε τόν λόγο τοῦ Σεβασμιωτάτου κατά τήν ἀπόλυση ΕΔΩ

Δεῖτε Φωτογραφίες ΕΔΩ

*

Χρειάζεται καθαρός νοῦς καί κοινός νοῦς

Τήν Κυριακή 15 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Ἀντιρρίου, μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Ἐφημερίου Ἀρχιμανδρίτη π. Πολυκάρπου Θεοφάνη, ὁ ὁποῖος κατέχει τίμιο λείψανο τοῦ ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου πού ἑορτάζει στίς 16 Νοεμβρίου.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἑρμήνευσε τήν παραβολή τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη ἀπό πλευρᾶς θεολογικῆς καί ἀπό πλευρᾶς ἀντιμετωπίσεως τῆς συγχρόνου πανδημίας. Κυρίως ἀνέπτυξε τήν φράση «καὶ λησταῖς περιέπεσεν· οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτόν καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον ἀφέντες ἡμιθανῆ τυγχάνοντα» (Λουκ. ι΄, 30).

Στάθηκε στούς ρηματικούς τύπους «ἐκδύσαντες», «πληγάς ἐπιθέντες» καί «ἀφῆκαν ἡμιθανῆ τυγχάνοντα» καί τόνισε τήν πραγματικότητα πού ζοῦμε μέ τήν πανδημία, στά διάφορα στάδια τῆς ἀσθενείας αὐτῆς, πού μᾶς ἀπομακρύνει ἀπό οἰκείους ἀνθρώπους, προκαλεῖ πόνο καί ὁδηγεῖ στά πρόθυρα τοῦ θανάτου καί μερικές φορές καί στόν θάνατο.

Ἔπειτα τόνισε ὅτι σήμερα, δυστυχῶς, πολλοί ἄνθρωποι ἀντιμετωπίζουν τήν ἀσθένεια αὐτή μέ δύο ἀκραῖες συμπεριφορές. Ἡ μία εἶναι ὅτι μόνον ἡ ἐπιστήμη θά βοηθήση (οὑμανισμός) καί ἡ ἄλλη ὅτι μόνον ὁ Θεός θά βοηθήση (μονοφυσιτισμός).

Ὁ Θεός δέν καταργεῖ τόν ἀνθρώπινο παράγοντα, ὑπάρχει συνέργεια, γι' αὐτό καί χρειάζεται «καθαρός νοῦς» γιά νά ἀντιμετωπισθῆ αὐτή ἡ πανδημία. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός κάνει τήν διάκριση μεταξύ «τῶν ἐφ' ἡμῖν», αὐτῶν πού ἐξαρτῶνται ἀπό μᾶς, καί τῶν «οὐκ ἐφ' ἡμῖν», αὐτῶν πού ἐξαρτῶνται ἀπό τόν Θεό, ὁπότε χρειάζεται συνεργασία πίστεως καί ἐπιστήμης.

Κατέληξε ὅτι στίς κρίσιμες αὐτές ἡμέρες χρειαζόμαστε διάκριση, σύνεση, ψυχραιμία, καθαρό νοῦ, «κοινό νοῦ ὡς κοινῶς νομίζεται» καί συνεργασία ὅλων.

Μπορεῖτε νά ἀκούσετε (VIDEO) τό κήρυγμα τοῦ Σεβασμιωτάτου κατά τήν θεία Λειτουργία ΕΔΩ

Μπορεῖτε νά ἀκούσετε (VIDEO) τόν λόγο τοῦ Σεβασμιωτάτου κατά τήν ἀπόλυση ΕΔΩ

Μπορεῖτε νά δεῖτε φωτογραφίες ΕΔΩ

*

Ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου: Νήψη, Προσευχή, Θεωρία

Κατά τήν ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου ὁ Σεβασμιώτατος λειτούργησε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό καί μίλησε γιά τήν ἡσυχαστική ἑρμηνεία τῆς ἑορτῆς κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ.

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ἑρμηνεύει ὅτι ἡ Εἴσοδος τῆς Θεοτόκου στόν Ναό συνδέεται μέ τήν νήψη καί τήν ἡσυχία τῆς νοερᾶς δυνάμεώς της, τήν ἀκράτητη νοερά καρδιακή προσευχή πρός τόν Θεό καί τήν θέωσή της.

Αὐτή ἡ ἑρμηνεία εἶναι σύμφωνη μέ τήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καί αὐτήν τήν κατάσταση περιγράφουν τά τροπάρια τῆς Ἑορτῆς.

Ἡ νήψη-ἡσυχία καί ἡ προσευχή εἶναι τά δύο μεγάλα ἀγαθά, γιά τά ὁποῖα μᾶς διδάσκει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, μέ τήν ἐντολή «γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν· τό μὲν πνεῦμα πρόθυμον, ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής» (Ματθ. κστ΄, 41), καί αὐτό διδάσκουν καί οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ Πατέρες, ὅπως ὁ Ἀπόστολος Πέτρος «νήψατε, γρηγορήσατε· ὁ ἀντίδικος ὑμῶν διάβολος ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν τίνα καταπίῃ» (Α΄ Πέτρ. ε΄, 8) καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος «Ἄρα οὖν μὴ καθεύδωμεν ὡς καὶ οἱ λοιποί, ἀλλὰ γρηγορῶμεν καὶ νήφωμεν» (Α΄ Θεσ. ε΄, 6) καί «σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσι» (Β΄ Τιμ. δ΄, 5).

Ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε ὅτι ὑπάρχει ἡ ἐπιστήμη τοῦ σώματος, τῆς ἰατρικῆς, ἀλλά ὑπάρχει καί ἡ ἐπιστήμη τοῦ πνεύματος, τοῦ ἐσωτερικοῦ κόσμου τοῦ ἀνθρώπου, τῶν λογισμῶν, τῆς προσευχῆς. Ἡ ἐπιστήμη τοῦ πνεύματος ἔχει καί αὐτή τούς εἰδικούς της, πού εἶναι οἱ πνευματικοί πατέρες.

Εἶναι μεγάλη ἀνάγκη, πέραν ὅσων μαθαίνουμε στά διάφορα Σχολεῖα, νά μάθουμε καί νά διδαχθοῦμε τήν ἐπιστήμη τῆς ρύθμισης τοῦ ἐσωτερικοῦ μας κόσμου, τῶν λογισμῶν.

Αὐτό εἶναι καί τό μήνυμα τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, νά μάθουμε τήν ἐπιστήμη τῆς ἐσωτερικῆς ζωῆς, τῶν λογισμῶν, τῆς προσευχῆς, νά μάθουμε τήν γλώσσα τῆς προσευχῆς, πού εἶναι ἡ γλώσσα τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.

Δεῖτε τὸ Κήρυγμα ΕΔΩ

Δεῖτε τὴν ὁμιλία στὴν ἀπόλυση ΕΔΩ

Δεῖτε Φωτογραφίες ΕΔΩ

 

*

Ἡ ἄφρων καί ἡ ὀρθόδοξη στάση ζωῆς

Τήν Κυριακή 22 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος λειτούργησε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου.

Στό κήρυγμά του ἀναφέρθηκε στόν ἄφρονα πλούσιο τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς ἡμέρας, τονίζοντας τό μεγάλο παράπτωμά του νά ὀρίζη μόνος του τά ὅρια τῆς ζωῆς του καί νά συμπεριφέρεται σάν θεός πάνω στήν γῆ. Αὐτό, δυστυχῶς, χαρακτηρίζει ὅλους τούς ἄφρονες ἀνθρώπους, πού ζοῦν σάν νά μήν ὑπάρχη Θεός καί σάν νά ἔχουν οἱ ἴδιοι τήν ἐξουσία πάνω στήν ζωή τους.

Οἱ Χριστιανοί, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, ὀφείλουν νά ἀποφεύγουν τήν ζωή τῆς ἀφροσύνης καί τῆς αὐτονομίας, καί νά ζοῦν ὡς «ἱερεῖς», μέ τήν γενική ἔννοια τοῦ ὅρου, δηλαδή νά ἀναφέρουν ὅλη τήν ζωή τους εὐχαριστιακά στόν Θεό, ὡς «προφῆτες» νά βλέπουν τήν Χάρη καί τήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ σέ ὅλο τόν κόσμο καί νά προσεύχονται, καί ὡς «βασιλεῖς» νά βασιλεύουν στόν ἑαυτό τους καί τά πάθη τους. Τότε ἐκπληρώνεται ἡ χαρισματική κατάστασή τους, ὁ σκοπός τῆς ὑπάρξεώς τους.

Στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τά δύο ἄκρα ὡς πρός τήν θεία Μετάληψη, δηλαδή τήν ἀπουσία πιστῶν γιά νά μεταλάβουν ἀπό τήν μιά πλευρά καί τήν ἀνάξια καί χωρίς προετοιμασία καί μετάνοια μετάληψη ἀπό τήν ἄλλη. Προέτρεψε δέ σέ καλή προετοιμασία γιά τήν ἡμέρα πού θά ἀνοίξουν πάλι οἱ Ναοί, πού εὐχήθηκε νά εἶναι πολύ σύντομα.

Μπορεῖτε νά ἀκούσετε (VIDEO) τό κήρυγμα τοῦ Σεβασμιωτάτου κατά τήν θεία Λειτουργία ΕΔΩ

Μπορεῖτε νά ἀκούσετε (VIDEO) τόν λόγο τοῦ Σεβασμιωτάτου κατά τήν ἀπόλυση

Δεῖτε φωτογραφίες ΕΔΩ

 

*

Ἡ ἑνότητα στήν Ἐκκλησία

Τήν Κυριακή 29 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος λειτούργησε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ὁμίλησε πάνω στό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα καί κυρίως ἀναφέρθηκε στό χωρίο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ Πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης».

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀναφέρεται ὄχι ἁπλῶς σέ μιά κοινωνική καί ἠθική ἑνότητα, ἀλλά στήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, γι' αὐτό στήν συνέχεια γράφει: «ἕν σῶμα καί ἕν Πνεῦμα, καθώς καί ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν». Ἕνα εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἕνα εἶναι τό Ἅγιον Πνεῦμα πού ὑπάρχει στήν Ἐκκλησία καί κληθήκαμε σέ μιιά ἐλπίδα κλήσεως, ἕνας εἶναι ὁ σκοπός τῆς ζωῆς μας, κυρίως τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, πού εἶναι ἡ ἕνωσή μας μέ τόν Χριστό.

Στήν συνέχεια ἀναφέρθηκε στό ποιά εἶναι ἡ πηγή τῆς ἑνότητας καί πῶς ἐπιτυγχάνεται αὐτή ἡ ἑνότητα στήν Ἐκκλησία, κατά τόν λόγο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «εἷς Κύριος, μία πίστις, ἕν βάπτισμα, εἷς Θεός καί πατήρ πάντων». Ἡ ἑνότητα αὐτή ἐπιτυγχάνεται μέ τόν ἕνα Κύριο, τήν μία πίστη, τό ἕνα Βάπτισμα.

Ἔτσι διατηρεῖται ἡ ἑνότητα στή Ἐκκλησία καί ὄχι ἁπλῶς ἐξωτερικά καί πλασματικά.

Ὁ Σεβασμιώτατος παρατήρησε ὅτι δυστυχῶς κατά καιρούς, καί στίς ἡμέρες μας, ὑποσκάπτεται ἡ ἐκκλησιαστική ἑνότητα, ὑπονομεύεται, ὅταν δέν τηροῦνται οἱ προϋποθέσεις πού θέτει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὅταν οἱ Χριστιανοί ἀναγνωρίζουν πολλούς Κυρίους, ὅταν δέν ὑπάρχουν «ὁρῶντες» καί «βλέποντες», ὅταν ἀκολουθοῦν διάφορα εἴδη πίστεων, ὅταν δέν ζοῦν μυστηριακά καί ἀσκητικά στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. Τότε δημιουργοῦνται δύο ἀκραῖες καταστάσεις, δηλαδή ὁ ζηλωτισμός καί ἡ ἐκκοσμίκευση.

Εἶναι ἐπιταγή τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Ἀποστόλου Παύλου νά σπουδάζουμε τήν ἑνότητα τοῦ Πνεύματος, ἀποβάλλοντας διάφορες ἰδεολογικές σκοπιμότητες, ἀπόψεις, διαφυλάσσοντας τήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καί ὑπακούοντας στό συνοδικό καί ἱεραρχικό πολίτευμά της.

Μπορεῖτε νά δεῖτε (VIDEO) τό κήρυγμα καί τόν λόγο τοῦ Σεβασμιωτάτου κατά τήν ἀπόλυση ΕΔΩ

Μπορεῖτε νά δεῖτε φωτογραφίες ΕΔΩ

 

*

Ἡ δόξα τῶν Ἀποστόλων

Τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος λειτούργησε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, καί ἀνέπτυξε τό θέμα «ἡ δόξα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων», ἀναλύοντας τήν ἀποστολική περικοπή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.

Ἀνέφερε ὅτι ὅλοι θαυμάζουμε καί «ζηλεύουμε» πού ἐκεῖνοι ἀξιώθηκαν νά γνωρίσουν τόν Χριστό, νά γίνουν μαθητές Του, μερικοί ἀπό αὐτούς νά Τόν δοῦν στό ὄρος Θαβώρ μέσα στήν δόξα Του, νά Τόν δοῦν Ἀναστάντα καί Ἀναλαμβανόμενο στούς Οὐρανούς, καί στήν Πεντηκοστή νά γίνουν μέλη τοῦ Σώματός Του.

Ὅμως, μετά ἄρχισαν τά μαρτύριά τους. Πῆγαν σέ ὅλα τά μέρη τῆς γῆς, ὁ ἅγιος Ἀνδρέας στήν Βιθυνία, στό Βυζάντιο, μέχρι τόν Δούναβη, στήν Θράκη, Μακεδονία, Ἑλλάδα, μέχρι τήν Πάτρα, ὅπου καί μαρτύρησε.
Κατά τόν λόγο τοῦ Χριστοῦ, πῆγαν ὡς «πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων» (Ματθ. ι΄, 16), πείνασαν, δίψασαν, ζοῦσαν χωρίς νά ἔχουν κάποια χῶρο μόνιμο, δέχθηκαν ξυλοδαρμούς, ἐμπαιγμούς, διωγμούς, θεωρήθηκαν ὡς σκουπίδια τοῦ κόσμου, ὡς «ἀποβράσματα» τῆς κοινωνίας (πρβλ. Α΄ Κορ. δ΄, 9 κ.ἐξ.).

Καί σέ ὅλα αὐτά ἔκαναν ὑπομονή, εὐλογοῦσαν καί ἀπαντοῦσαν, παρηγοροῦσαν.

Ὑπογράμμισε ὅτι αὐτή εἶναι ἡ ἀποστολική ζωή καί ὅμως ἐμεῖς ὡς διάδοχοί τους καί οἱ κληρονόμοι τους δέν μποροῦμε νά κάνουμε λίγη ὑπομονή σέ μικρότερες δοκιμασίες πού περνᾶμε.

Δεῖτε τὸ Κήρυγμα καί τὴν ὁμιλία στὴν ἀπόλυση ΕΔΩ

Δεῖτε Φωτογραφίες ΕΔΩ

 

*

Ἄς σημειωθῆ ὅτι ὑπῆρχε κατά περίπτωση ζωντανή μετάδοση τῶν θείων Λειτουργιῶν ἀπό τήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τούς τηλεοπτικούς σταθμούς Λεπάντο και Ἰόνιαν, τίς ἱστοσελίδες Nafpaktianews καί nafsweek, τίς σελίδες κοινωνικῆς δικτύωσης κλπ. μέ τήν βοήθεια καί τοῦ τεχνικοῦ Δημήτρη Ἰωάννου.

Ετικέτες: ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 499

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance