Γεγονὸς καὶ σχόλιο: Ἕνας παγκόσμιος ὑγειονομικός πόλεμος

Ὁ πόλεμος εἶναι μιά ὀδυνηρή περιπέτεια, ὅπου γίνονται μάχες μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, συγκρούονται διάφορες «φιλοσοφίες» καί στρατηγικές, ὑπάρχουν θύματα ἑκα-τέρωθεν, καί μάλιστα πολλῶν εἰδῶν, καί ἀκολουθοῦν σκληρές κοινωνικές συνέπειες.

Μιλώντας γιά πόλεμο ἐννοῶ ὅτι ὑπάρχουν πόλεμοι διαφόρων μορφῶν, ὅπως στρατιωτικοί, πολιτικοί, οἰκονομικοί, τεχνολογικοί, διαδικτυακοί, ψυχολογικοί κλπ.

Τόν τελευταῖο καιρό ἡ πατρίδα μας, ὅπως καί ὅλος ὁ πλανήτης, ἀντιμετωπίζουμε ἕναν ὑγειονομικό πόλεμο μέ φοβερές συνέπειες. Οἱ μάχες γίνονται μέσα στά Νοσοκομεῖα, ἀφοῦ οἱ γιατροί καί τό νοσηλευτικό προσωπικό μάχονται στήν πρώτη γραμμή ἐναντίον τοῦ ἀόρατου καί ἐπικίνδυνου ἐχθροῦ πού λέγεται κορωνοϊός ἤ covid-19, ἀλλά γίνεται καί ἕνας ἀόρατος πόλεμος ἐαντίον τοῦ ἰοῦ σέ ἰατρικά ἐργαστήρια καί Ἐρευνητικά Κέντρα, γιά νά ἀντιμετωπισθῆ αὐτός ὁ ἐπικίνδυνος ἰός.

Στόν ὑγειονομικό αὐτόν πόλεμο συμμετέχει ἕνας ἰδιότυπος στρατός μέ στρατηγούς, ἀξιωματικούς, στρατιῶτες, Ἐρευνητικά Κέντρα γιά νά ἀτιμετωπίσουν αὐτόν τόν ἀόρατο ἐχθρό πού εἰσέρχεται μέσα στόν ὀργανισμό τοῦ ἀνθρώπου, ξεγελᾶ τά κύτταρά του, χρησιμοποιεῖ τόν μηχανισμό τους, τά σκοτώνει καί μέ ὕπουλο τρόπο εἰσδύει στά πνευμόνια καί καταστρέφει καί ἄλλα ὄργανα τοῦ σώματος, μέ ἀποτέλεσμα νά πεθαίνη ὁ ἄνθρωπος ἤ νά ἀχρηστεύεται.

Διαβάζουμε καί παρακολουθοῦμε τά ὅσα ἐξελίσσονται στά σπίτια, στήν κοινωνία, στούς χώρους ἐργασίας καί ἐκπλησσόμαστε. Μόνον σέ μιά μέρα σέ καθημερινή Ἐφημερίδα «Νέα Ἐγνατία» τῆς 19 Νοεμβρίου 2020 διάβασα τραγικές εἰδήσεις ὅτι «οἱ συνθῆκες νοσηλείας εἶναι ἀντίξοες, οἱ ρεζέρβες τοῦ ΕΣΥ εἶναι ἀπό τήν Πρωτοβάθμια Φροντίδα Ὑγείας»· «τό Νοσοκομεῖο Καβάλας προμηθεύεται εἰδικούς σάκους γιά τίς σορούς τῶν νεκρῶν ἀπό covid-19»· «ἡ αὐτοκτονία τῆς 51χρονης» πού «πήδηξε ἀπό τόν τρίτο ὄροφο τοῦ Νοσοκομείου»· «ἡ νοσηλεία τοῦ 61 χρονου (ἀπό τόν ἰό), μέ ἀναπηρία, ἀφοῦ πέρασε δύο 24ωρα δίπλα στήν νεκρή μητέρα του» χωρίς νά τό καταλάβη κανείς καί τόσα ἄλλα, μόνο σέ μιά ἐπαρχιακή πόλη καί μιά μόνο ἡμέρα.

Μέσα σέ αὐτόν τόν ὑγειονομικό πόλεμο ὑπάρχουν μερικοί πού συμπεριφέρονται τουλάχιστον περίεργα, ἤ καί ἐγκληματικά, ἐπιπόλαια καί ἐπικίνδυνα.

Γίνεται ἀπό πολλούς λόγος γιά τό ὅτι κάποτε θά γίνη ὁ τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, πού θά εἶναι οἰκονομικός, τεχνολογικός κλπ. Ἤδη, αὐτός ὁ ὑγειονομικός πόλεμος πού περνᾶμε εἶναι παγκόσμιος πόλεμος μέ ὅλες τίς συνέπειές του. Στήν σκέψη μας καί στήν προσευχή μας εἶναι ὅσοι μάχονται στήν πρώτη γραμμή τοῦ πυρός, πρός τούς ὁποίους εἶναι ἀμέριστη ἡ ἀγάπη μας.

Ν. Ι.
Νοέμβριος 2020

Ετικέτες: ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΟ

  • Προβολές: 464

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance