Παράκληση ἐνίσχυσης τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου παράλληλα μέ τό ποικίλο ποιμαντικό της ἔργο, ἐξασκεῖ ἀνελλιπῶς, καθ' ὅλη τήν διάρκεια τοῦ ἔτους, τό φιλανθρωπικό της ἔργο, βοηθώντας μέ ὅσες δυνατότητες ἔχει τούς ἀδύναμους οἰκονομικά ἀδελφούς μας.

Τό ἔργο αὐτό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως γίνεται κυρίως μέσα ἀπό τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο της, τό ὁποῖο ἔχει ὡς μοναδικό ἔσοδο τόν «ὀβολό» τῶν πιστῶν ὑπέρ τῶν πτωχῶν.

Κάθε χρόνο πραγματοποιοῦνται δύο γενικοί ἔρανοι, πού μετά τήν οἰκονομική κρίση εἶχαν περιορισθεῖ στήν περιφορά δύο δίσκων στούς Ἱερούς Ναούς, ἕναν κατά τόν Δεκαπενταύγουστο καί ἕναν πρίν τά Χριστούγεννα.

Ἐφέτος, λόγῳ τῶν ἐκτάκτων ὑγειονομικῶν συνθηκῶν καί περιοριστικῶν μέτρων, πού κρατοῦν μακριά τούς πιστούς ἀπό τούς Ἐνορίες τους, δέν εἶναι δυνατόν οὔτε νά πραγματοποιηθῆ ἔρανος οὔτε νά περιαχθῆ δίσκος.

Ὅμως, ὁ ἀριθμός τῶν ἀδυνάμων οἰκονομικά συνανθρώπων μας πού ἀπευθύνονται καθημερινά στήν Ἱερά Μητρόπολη καί γενικότερα στήν Ἐκκλησία ἔχουν αὐξηθεῖ, ἀλλά οἱ πόροι της ἔχουν μειωθεῖ στό ἐλάχιστον.

Γι' αὐτό ἡ Ἱερά Μητρόπολη, ἐν ὄψει καί τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων καί προκειμένου νά μήν ἀκυρωθῆ τό φιλανθρωπικό της ἔργο, ἐνημερώνει τούς «μεμνημένους τῶν πενήτων» καί τούς παρακαλεῖ νά συνδράμουν τό φιλανθρωπικό της ἔργο, μέσῳ τῆς καταθέσεως στόν λογαριασμό τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου της, μέ τήν βεβαιότητα ὅτι καί τό τελευταῖο εὐρώ πού ἐμπιστεύονται στήν Ἐκκλησία, προσφέρεται στόν συνάνθρωπό μας. 

Ὁ ἀριθμός λογαριασμοῦ τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου εἶναι:

Τράπεζα Πειραιῶς 5157-010873-376

IBAN: GR09 0172 1570 0051 5701 0873 376.

 Ἀπό τό Γραφεῖο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως