Ναύπακτος: Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς

Τήν Κυριακή τῆς μεγάλης Δεσποτικῆς Ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος λειτούργησε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου, συμπαραστατούμενος ἀπό τόν Πρωτοσύγκελλο, τούς Ἐφημερίους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί τούς Διακόνους.

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος ἀνέπτυξε τί σημαίνει ἡ φράση ἀπό τήν ὑμνολογία τῆς ἡμέρας ὅτι τό Ἅγιον Πνεῦμα «ἀποστολικάς καρδίας κτίζει καθαράς», μέ βάση τήν προφητεία τοῦ Προφήτου Ἰεζεκιήλ. Σύμφωνα μέ αὐτήν, ὁ Θεός ἀποκάλυψε στόν προφήτη Ἰεζεκιήλ ὅτι θά ραντίση τούς πιστούς μέ ὕδωρ καθαρτικό καί θά καθαρισθοῦν ἀπό ὅλα τά εἴδωλα. Ἔπειτα θά δώση καινούρια καρδιά και καινούριο πνεῦμα ἐντός τους καί ἀφοῦ ἀφαιρέση τήν λίθινη καρδιά, θά δώση σάρκινη, μαλακή καρδιά. Καί θά δώση τό πνεῦμα Του γιά νά βαδίσουν μέ τίς ἐντολές του καί νά ποιοῦν τά προστάγματά Του.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐξήγησε ὅτι αὐτό ἔγινε τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς. Οἱ Ἀπόστολοι αἰσθάνθηκαν τήν κάθαρση τῆς καρδιᾶς καί ἔλαβαν νέα καρδιά καί νέο πνεῦμα και ἔτσι ἔγιναν μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ. Ὅταν γίνεται λόγος γιά καρδιά, δέν ἐννοεῖται οὔτε τό σωματικό ὄργανο οὔτε τό συναίσθημα, ἀλλά τό κέντρο τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου, ἐκεῖ πού εἰσχωρεῖ ἡ Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέ τό Βάπτισμα καί τό Χρίσμα.

Στήν συνέχεια ἀνέλυσε, βάσει τῶν λόγων τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὅτι σέ πολλούς Χριστιανούς, Κληρικούς, μοναχούς καί λαϊκούς, ἐπικρατεῖ λίθινη καρδιά, χωρίς νά ἔχουν καινό πνεῦμα, παραμένει ἀναίσθητη ἡ καρδιά, σύμφωνα μέ τόν λόγο τοῦ Πρωτομάρτυρος Στεφάνου, «σκληροτράχηλοι καί ἀπερίτμητοι τῇ καρδίᾳ, ὑμεῖς ἀεί τῷ ἁγίῳ Πνεύματι ἀντιπίπτετε».

Ὁ Σεβασμιώτατος κατέληξε ὅτι Χριστιανός σημαίνει νά ἔχουμε καθαρότατη καρδιά ἀπό τό Ἅγιον Πνεῦμα, «καρδίαν καινήν» καί «πνεῦμα καινόν». Ἔτσι ἔχουμε ἐκκλησιαστικό φρόνημα. Ὅσοι εἶναι σκληροτράχηλοι καί ἀπερίτμητοι στήν καρδιά καί ἔχουν πώρωση καρδίας, δέν ζοῦν στήν Ἐκκλησία ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καί διακυβεύουν τήν σωτηρία τους. Γιατί ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία, ὅπως ἐκφράζεται ἀπό ὅλη τήν παράδοσή μας, δέν ὑπάρχει σωτηρία.

Μπορεῖτε νά ἀκούσετε τό κήρυγμα ΕΔΩ

Μπορεῖτε νά δεῖτε φωτογραφίες ΕΔΩ

  • Προβολές: 845

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance