Οἱ συνεργάτες μου

Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

Ὁ ἅγιος Καλλίνικος Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας, ὁ Γέροντάς μου, μεταξύ τῶν ἄλλων μοῦ ἔλεγε συχνά ὅτι ἡ δόξα ἑνός Ἡγέτου εἶναι οἱ καλοί συνεργάτες του. Ἐάν ἕνας μέτριος ἡγέτης ἔχη καλούς συνεργάτες, ἀναδεικνύεται μεγάλος ἡγέτης. Ἐάν εἶναι μεγάλος ἡγέτης καί ἔχη κακούς-μικρούς συνεργάτες, ἀναδεικνύεται πολύ μικρός ἡγέτης.

Ἐπίσης, μοῦ ἔλεγε ὅτι ἡ ἀξία ἑνός ἡγέτου, πολιτικοῦ ἤ ἐκκλησιαστικοῦ, φαίνεται ἀπό τό ἄν ἔχη τήν ἱκανότητα νά συγκροτῆ μιά ὁμάδα καλῶν συνεργατῶν, γιατί οἱ συνεργάτες του ἤ τόν ἀναδεικνύουν ἤ τόν καταστρέφουν ὁλοσχερῶς.

Ἐκεῖνος εἶχε τό χάρισμα νά συγκεντρώνη καλούς συνεργάτες, ἤτοι Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον, Ἱεροκήρυκες καί Κληρικούς μέ αὐτοθυσία, ζῆλο, κυρίως ἀνιδιοτέλεια, ἀγάπη πρός τόν Θεό, τήν Ἐκκλησία καί τούς ἀνθρώπους, γι’ αὐτό ἀναδείχθηκε καλός Ἐπίσκοπος.

Μέσα στά πλαίσια αὐτά πού διδάχθηκα προσπαθῶ νά συμπεριφέρομαι καί νά ἐνεργῶ καί ἐπιδιώκω ὥστε, ὅσοι βρίσκονται στήν ὁμάδα τῶν στενῶν συνεργατῶν μου, νά εἶναι ἔντιμοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, νά εἶναι ἀνιδιοτελεῖς καί φυσικά νά ἔχουν ἐκκλησιαστικό φρόνημα, δηλαδή νά ἀγαποῦν τόν Θεό καί τήν Ἐκκλησία. Ὅποιος κρύβει κάτι ἄλλο, δέν μπορεῖ νά παραμένη κοντά μου.

Τό 2005, σέ μιά δύσκολη φάση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, τότε πού γινόταν συνέχεια λόγος γιά τά λεγόμενα «ἐκκλησιαστικά σκάνδαλα», ὁ μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος στόν λόγο του στήν Ἱεραρχία μεταξύ ἄλλων εἶπε μέ μιά αὐτοκριτική διάθεση: «Εἴμαστε ὑπεύθυνοι ὅσοι ὄχι μόνον ἐπροστατεύσαμε, ἀλλά καί ἀνεχθήκαμε νά ὑπάρχουν στήν τοπική μας Ἐκκλησία κληρικοί ἀσυνεπεῖς πρός τήν ἀποστολήν των καί μετατρέψαμε τίς Μητροπόλεις μας σέ θερμοκήπια ἀθλιοτήτων» (Ἔκτακτη Ἱεραρχία, 18-19 Φεβρουαρίου 2005).

Παρά τό ὅτι ἀγαποῦσα τόν μακαριστό Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, πού συνεργασθήκαμε σέ σοβαρά θέματα, ὅταν ἄκουσα αὐτήν τήν φράση, εἶπα ἐνώπιον ὅλων τῶν Ἱεραρχῶν ὅτι δέν ξέρω τί γίνεται σέ ἄλλες Μητροπόλεις, ἀλλά στήν δική μου Μητρόπολη, στούς στενούς μου συνεργάτες δέν εὑρίσκονται «ἀθλιότητες».

Οἱ περισσότεροι ἀπό αὐτούς πού εἶναι κοντά μου μέ ἔχουν Πνευματικό τους Πατέρα, μέ τήν στενή ἔννοια τοῦ ὅρου, μαζί μέ τίς οἰκογένειές τους ὅσοι ἀπ’ αὐτούς εἶναι ἔγγαμοι, γνωρίζω τό παρελθόν τους ἀπό τά μικρά τους χρόνια, καί ἀπό τόν καιρό πού βρίσκονται κοντά μου μέ βοηθοῦν στό ἔργο μου ἀνιδιοτελῶς.

Ἐπειδή ἡ Ἱερά Μητρόπολή μου εἶναι πτωχότατη καί δέν μπορεῖ νά ἀνταποκριθῆ στίς ἀπαιτήσεις της, γι’ αὐτό ὅσοι ἐργάζονται στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καί ὁ Πρωτοσύγκελλος, δέν λαμβάνουν κάποιο νόμιμο ἐπίδομα, εἶναι εἰλικρινεῖς μαζί μου, γνωρίζω ὅλες τίς πτυχές τῆς ζωῆς τους, ἔχουν ἀπόλυτη εἰλικρίνεια, καί φυσικά μπορῶ νά δώσω μαρτυρία γι’ αὐτούς.

Δέν ἀνήκουν οὔτε σέ ἴντριγκες οὔτε ἔχουν μάθει ἀντιεκκλησιαστικές νοοτροπίες μέ ἔμμεσες ἤ ἄμεσες πιέσεις, οὔτε συμμετέχουν σέ παρεκκλησιαστικές καί παρασκηνιακές ἐνέργειες, οὔτε ἀναμειγνύονται σέ παρεκκλησιαστικά κουτσομπολιά, οὔτε ἐμπλέκονται σέ διάφορες μορφές σκανδάλων.

Ἀντίθετα, θυσιάζονται μέρα-νύχτα γιά τήν Ἐκκλησία μέ ἀνιδιοτέλεια καί χωρίς ὑστεροβουλία. Γι’ αὐτό ἔχω τήν δυνατότητα νά πῶ πάντοτε τόν καλό μου λόγο γι’ αὐτούς καί νά δώσω τήν καλή μου μαρτυρία. Τέλειοι δέν εἶναι, ὅπως καί κανείς δέν εἶναι τέλειος, ἀλλά εἶναι εἰλικρινεῖς καί ὄχι ὑποκριτές.

Νομίζω, τώρα πού ἔκλεισα 26 χρόνια στήν Ἐπισκοπική μου διακονία στήν Ἱερά Μητρόπολη, καί μπορῶ νά διακρίνω ἀντιεκκλησιαστικές πρακτικές ἄλλων Κληρικῶν καί λαϊκῶν, ὄφειλα νά δώσω δημοσίως αὐτόν τόν καλόν ἔπαινο γιά τούς ἐκλεκτούς μου συνεργάτες, μέ τήν αἴσθηση ὅτι δέν εἶμαι ἀφελής.

  • Προβολές: 213

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance