Γράφτηκε στις .

Ἀπό τό κενό στό καινό

Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου στό διαδικτυακό κανάλι NafpaktiaNews

Δεῖτε τό Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα τοῦ Μητροπολίτου

Καλημέρα σας καί χρόνια πολλά!

Καλή καί εὐλογημένη χρονιά! Νά ἔχουμε εἰρήνη καί ἀγάπη μεταξύ μας, ἀλλά κυρίως ἡ νέα χρονιά νά μᾶς φέρη αὐτό τό «ποθούμενον», ὅπως ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ἔλεγε γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς χώρας αὐτῆς καί ἔλεγε νά δώση ὁ Θεός τό «ποθούμενο». Καί τό «ποθούμενο» τώρα γιά ὅλους ἐμᾶς εἶναι νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τόν κορωνοϊό, τήν νέα χρονιά νά γίνη αὐτή ἡ ἀπαλλαγή μας ἀπό αὐτήν τήν μάστιγα πού κατέλαβε ὄχι μόνο τήν χώρα μας, ἀλλά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα.

Θυμᾶμαι ὅτι, ὅταν εἴμασταν μικρά παιδιά, καί τώρα νομίζω τά παιδιά τό κάνουν, τραγουδούσαμε ἕνα τραγούδι πού ἔλεγε, «πάει ὁ παλιός ὁ χρόνος...» καί τά λοιπά καί μετά «ἦρθε ὁ νέος μέ τά δῶρα». Πράγματι, ἔφυγε ὁ προηγούμενος χρόνος, τό 2021, εἴμαστε στόν νέο χρόνο 2022. Καί βεβαίως χαιρόμαστε καθετί τό ὁποῖο εἶναι νέο. Κάθε νέο δημιουργεῖ μεγάλη χαρά• εἶναι τό φαινόμενο τῆς «νεοφιλίας», ἀγαπᾶμε πάντα κάθε φορά τό καινούργιο. Καί ἔτσι ξεκινάει αὐτός ὁ χρόνος μέ ἐλπίδες, μέ αἰσιοδοξία.

Ἐπαναλαμβάνω, αὐτήν τήν χρονιά εὐχόμαστε νά τελειώσουμε ἀπό τόν κορωνοϊό καί τίς μεταλλάξεις του, γιατί ἀρκετά βασανιστήκαμε, δύο ὁλόκληρα χρόνια εἶναι τώρα πού βασανιζόμαστε ἀπό αὐτήν τήν πανδημία, ἀπό τόν κορωνοϊό.

Καί τί δέν ἀντιμετωπίσαμε! Δέν ὑπῆρξε ἐλευθερία κινήσεων, κάθε οἰκογένεια σχεδόν σέ κάθε τοπική κοινωνία θρήνησαν θύματα, ἄρρωστοι στά νοσοκομεῖα, γιατροί οἱ ὁποῖοι κουράζονται καί τό νοσηλευτικό προσωπικό κουράστηκε γιά νά βοηθήση. Στήν πραγματικότητα ἔχουμε ἕναν μεγάλο πόλεμο, θά μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι ἔχουμε ἕναν Παγκόσμιο Πόλεμο ἀπό τόν κορονοϊό. Καί ἡ ἐπιστήμη, καθώς ἐπίσης καί ὅλοι οἱ ἐνδιαφερόμενοι, προσπαθοῦν νά βροῦν τά κατάλληλα μέσα καί μέτρα γιά νά τό ἀντιμετωπίσουν εἴτε εἶναι ἐπιθετικά ὅπλα εἴτε εἶναι ἀμυντικά ὅπλα, προκειμένου νά διατηρηθοῦμε στήν ζωή γιά νά τήν προσφέρουμε ἀγάπη στό Θεό καί τούς συνανθρώπους μας.

Νομίζω ὅμως ὅτι αὐτή ἡ χρονιά καί ἡ προηγούμενη, δύο ὁλόκληρες χρονιές, πέρα ἀπό τήν πανδημία τοῦ ἰοῦ, πού προξένησε πάρα πολύ πόνο καί ἀρρώστιες καί θανάτους, ἀνέδειξε τήν παθογένεια πού ὑπάρχει μέσα στήν κοινωνία μας, μερικές φορές καί μέσα στήν Ἐκκλησία. Ὁ κορωνοϊός ἀνέδειξε καί τόν παρανοϊό, τήν παρανοϊκότητα, τήν παθογένεια, τήν ψυχοπάθεια καί τά προβλήματα τά ὁποῖα ὑπάρχουν μέσα στήν κοινωνία. Ἀνέδειξε, ἐπίσης, τήν ἔλλειψη ψυχραιμίας, νηφαλιότητας καί γενικότερα τήν ἔλλειψη Παιδείας γενικά, καί εἰδικότερα ἐκκλησιαστικῆς Παιδείας.

Γι’ αὐτό τήν νέα χρονιά πού τήν περιμένουμε μέ ἐλπίδες δέν πρέπει νά τήν περιμένουμε μηχανιστικά, ὅτι κάτι θά γίνη ἐξωτερικά, ἄν καί ἡ ἐπιστήμη ἐργάζεται πρός τήν κατεύθυνση αὐτή. Πρέπει ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς νά συμβάλη, κατά τό δυνατόν, γιά τήν ἀντιμετώπιση αὐτοῦ τοῦ μεγάλου προβλήματος καί κυρίως νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τίς ἐσωτερικές ἀνασφάλειες, τήν ἐσωτερική ψυχοπάθεια, θά ἔλεγα, καί παθογένεια πού παρατηρεῖται μέσα στίς κοινωνίες μας.

Εἶναι ὁ φανατισμός, ἡ θρησκειοποίηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ὅτι ὁ Χριστός ἦρθε στόν κόσμο γιά νά μᾶς ἀπελευθερώση ἀπό τήν ἀρρώστια τῆς θρησκείας. Θρησκεῖες ὑπῆρχαν πρό Χριστοῦ• ὁ Χριστός ἦρθε γιά νά ἱδρύση τήν Ἐκκλησία καί ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί ὁ Χριστός εἶναι ἡ κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ θρησκεία διακρίνεται ἀπό τρία γνωρίσματα: Πρῶτον, τήν μαγεία, ὅτι ὑπάρχει ἕνας θεός, ἕνα ἀνώτατο ὄν πού εἶναι ὀργισμένο καί οἱ ἄνθρωποι κάνουν διάφορες τελετές γιά νά τόν ἐξιλεώσουν. Δεύτερον, ἀπό τήν δεισιδαιμονία, ὅτι ὑπάρχει ταύτιση μεταξύ κτιστοῦ καί ἀκτίστου, πού εἶναι οὐσιαστικά ἕνας πανθεϊσμός. Ἀλλά καί ἀπό τόν μυστικισμό, ὅτι ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου πρέπει νά ἀπελευθερωθῆ ἀπό τό σῶμα πού εἶναι κακό, γιά νά ἐπιστρέψη στόν ἀγέννητο κόσμο τῶν ἰδεῶν.

Αὐτά τά τρία γνωρίσματα: ἡ μαγεία, ἡ δεισιδαιμονία καί ὁ μυστικισμός εἶναι τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τῆς θρησκείας. Δέν ἔχουν καμμία σχέση αὐτά μέ τήν Ἐκκλησία καί τό ἐκκλησιαστικό γεγονός. Γιατί ὁ Χριστός ἐνηθρώπησε, ἔγινε ἄνθρωπος, μέ τό ἅγιο Βάπτισμα ἐνωθήκαμε μέ τόν Χριστό, γίναμε μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ καί ἔχουμε κοινωνία καί ἑνότητα μέ τόν Χριστό. Ὁπότε, ζώντας μέσα στήν Ἐκκλησία στήν πραγματικότητα πρέπει νά ἀγωνιζόμαστε γιά νά θεραπευτοῦμε ἀπό τήν ἀρρώστια τῆς θρησκείας.

Ἄρχισε ἡ νέα χρονιά καί ἐλπίζουμε νά εἶναι τά πάντα νέα• καινή κτίση. Γιά τήν λέξη νέος χρησιμοποιεῖται καί τό καινός, καινούργιος χρόνος, λέμε, καινούργια χρονιά, καινός (μέ αι). Ὑπάρχει καί τό κενός (μέ ε). Τό καινός (μέ αι) σημαίνει καινούργιος, τό κενός (μέ ε) σημαίνει κενός ἀπό νόημα ζωῆς, ἄδειος, κούφιος.

Ὁπότε, ἄν θέλω νά εὐχηθῶ κάτι σέ ὅλους σας - καί φυσικά καί στόν ἑαυτό μου- ἀπό τό κενόν (μέ ε), πού σημαίνει ἔλλειψη νοήματος γιά τήν ζωή, νά ἀποκτήσουμε τό καινόν, νά γίνουμε καινούργιοι.

Ὁπότε, μέ αὐτήν τήν ἔννοια ὁ κορωνοϊός θά μᾶς βοηθήση νά ἀλλάξουμε νοοτροπία, νά ἀλλάξουμε τά ἄρρωστα μυαλά καί τίς ἄρρωστες καρδιές, νά γίνουμε νέοι ἄνθρωποι καί ἔτσι ἡ νέα χρονιά θά εἶναι νέα καί καινούργια.

Εὔχομαι καλή χρονιά, εὐλογημένη, νέα χρονιά, νέοι ἄνθρωποι.

Δεῖτε τό Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα τοῦ Μητροπολίτου