Skip to main content

Ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὴν Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας

Μὲ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας ἡ μεγάλη Θεομητορική ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἰδίως στοὺς πολλούς Ἐνοριακούς Ναούς καὶ τὰ Ἐξωκκλήσια ποὺ εἶναι ἀφιερωμένα στὴν ἑορτή αὐτή.

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου καὶ Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Ἱερόθεος, τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς, Κυριακή 14 Αὐγούστου 2022, ἐπισκέφθηκε τὴν γυναικεία Ἱερά Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Λιγοβιτσίου, ὅπου χοροστάτησε στὴν ἀκολουθία τοῦ μεγάλου πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὶς μοναχές ποὺ ἐγκαταβιοῦν ἐκεῖ καὶ στὸ πλῆθος τῶν προσκυνητῶν τῆς Παναγίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος, στὸ κήρυγμά του, ἀνέλυσε, μὲ συντομία, μιὰ φράση ἀπό τὸ τροπάριο τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ὂρθρου τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ ὁποῖο, ἀφοῦ γίνεται λόγος γιὰ τὴν μετάσταση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στὶς οὐράνιες Μονές, ἀπό τὸν Χριστό, ἔπειτα γράφεται: «διὰ τοῦτο χαίρουσι μητέρες καὶ θυγατέρες και νύμφαι Χριστοῦ».

Εἶπε, ὅτι ἐδῶ γίνεται λόγος γιὰ τρεῖς διαφορετικές καταστάσεις τῶν ἀνθρώπων ποὺ πανηγυρίζουν αὐτό τὸ μεγάλο γεγονός∙ γιὰ τρεῖς πνευματικά συγγενεῖς τοῦ Χριστοῦ.

Πρώτα, εἶναι οἱ «μητέρες» τοῦ Χριστοῦ, ποὺ εἶναι ἐκείνοι ποὺ γεννοῦν κατά πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστός, κατά τὸν ἅγιο Μάξιμο τὸν Ὁμολογητή, μιὰ φορά γεννήθηκε, κατά σάρκα, ἀπό τὴν Παναγία, ἀλλά πάντοτε γεννᾶται κατά πνεῦμα ἀπό αὐτούς ποὺ θέλουν. Γιὰ αὐτό, ὅταν μιὰ γυναῖκα μακάρισε τὴν Μητέρα Του, ὅταν ὁ Χριστός ὁμιλοῦσε, Ἐκεῖνος εἶπε: «μενούν γε, μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλλάσσοντες αὐτὸν», γιατί θὰ γίνουν μητέρες μου πνευματικά.

Δεύτερον, εἶναι οἱ «υἱοί» καὶ οἱ «θυγατέρες» τοῦ Χριστοῦ ποὺ εἶναι ὅσοι ἀκολουθοῦν τὸν Χριστό. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀκολουθώντας τὸν Προφήτη Ἠσαΐα καὶ τὸν Προφήτη Ἱερεμία γράφει: « Δι’ ὅ ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, λέγει Κύριος, καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει Κύριος παντοκράτωρ» (Β’ Κορ. 3, 17-18).

Τρῖτον, ἀπό ἐκείνους ποὺ εἶναι οἱ «Νῦμφες» τοῦ Χριστοῦ ποὺ ἔχουν ὁλοκληρωτικῶς ἀφιερωθεῖ στὸν Χριστό καὶ τὸν αἰσθάνονται νὰ εἶναι Νυμφίος τους. Αὐτό δείχνουν οἱ παραβολές τῶν γάμων ποὺ εἶπε ὁ Χριστός.

Καὶ οἱ τρεῖς αὐτές κατηγορίες «μητέρες», «θυγατέρες» καὶ «νῦμφες» Χριστοῦ δείχνουν τὴν ζωντανή σχέση ποὺ μποροῦμε νὰ ἀποκτήσουμε μὲ τὸν Χριστό καὶ ποιοί εἶναι οἱ ἀληθινοί ἑορταστές τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας.

Κατέληξε ὅτι ἔχουμε πολλούς συγγενεῖς μὲ τοὺς ὁποίους αἰσθανόμαστε ἄνεση καὶ σχέση, ἀλλά θὰ πρέπει νὰ ἀποκτοῦμε πνευματική συγγένεια καὶ μὲ τὸν Χριστό καὶ μὲ τὴν Παναγία.

Μεταξύ τοῦ πλήθους τῶν πιστῶν ποὺ συμμετεῖχαν στὴν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ ἦταν ὁ Βουλευτής Αἰτωλοακαρνανίας κ. Μάριος Σαλμᾶς, ὁ Δήμαρχος Ξηρομέρου κ. Ἰωάννης Τριανταφυλλάκης, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Ἀθανάσιος Μαυρομμάτης καὶ ἄλλοι ἐπίσημοι.

Τὸ πρωΐ τῆς κυριωνύμου ἡμέρας ὁ Σεβασμιώτατος Τοποτηρητής κ. Ἱερόθεος μετέβη στὸ Αἰτωλικό, στὸν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὅπου χοροστάτησε στὴν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, προεξῆρχε στὴν πανηγυρική Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο.

Κατά τὸ κήρυγμά του, στὴν ἀρχή, τόνισε ὅτι ὁ μήνας Αὔγουστος δὲν εἶναι μόνον ὁ μήνας τῶν διακοπῶν, τῆς ξεκούρασης, τῶν ἐκδρομῶν καὶ τῶν θαλασσίων λουτρῶν, ἀλλά γιὰ ἐμᾶς τοὺς Χριστιανούς εἶναι ὁ μήνας τῆς θεολογίας. Ἀνταποκρίνεται στὴν οὐσία τοῦ ἀνθρώπου, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος εἶναι θεολογικόν ὄν.

Ὑπογράμμισε ὅτι στὴν ἀρχή τοῦ μηνός προβάλλεται μπροστά μας ἡ ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Χριστοῦ μὲ ὅλη τὴν θεολογία της, ὅτι ὁ Χριστός εἶναι τὸ φῶς τοῦ κόσμου καὶ καλοῦνται οἱ ἄνθρωποι νὰ συμμετάσχουν ὡς φίλοι του σὲ αὐτό τὸ φῶς, ποὺ εἶναι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Αὐτό γίνεται μὲ τὴν πίστη τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, μὲ τὴν ἀγάπη τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου καὶ μὲ τὴ διάθεση στὸ μαρτύριο τοῦ ἁγίου Ἰακώβου.

Ἔπειτα, στὸ μέσον τοῦ μηνός προβάλλεται ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Αὐτό δείχνει ὅτι ἡ Παναγία ἔγινε μητέρα τοῦ Φωτός καὶ κοιμήθηκε ἐνδόξως, μετέστη πρὸς τὴν ζωή, δηλαδή ὑπερέβη τὸν θάνατο καὶ μετέχει σὲ αὐτήν τὴν δόξα. Αὐτό σημαίνει ὅτι καὶ ἐμεῖς, μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, μποροῦμε νὰ ἀγωνισθοῦμε νὰ συνδεθοῦμε μὲ τὸν Χριστό καὶ νὰ νικήσουμε τὸν φόβο τοῦ θανάτου, ὁ ὁποῖος παραμονεύει σὲ ὅλη τὴ ζωή μας. Μὲ τὴ δύναμη τοῦ Χριστοῦ ζοῦμε ἀπό τώρα τὴν πρώτη ἀνάσταση καὶ ἐλπίζουμε νὰ ζήσουμε καὶ τὴν δεύτερη ἀνάσταση.

Στὴ συνέχεια εἶπε ὅτι πανηγυρίζουμε σὲ κάθε Θεία Λειτουργία τὴν νίκη πάνω στὴν ἁμαρτία, τὸν διάβολο καὶ τὸν θάνατο. Ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι ἁπλῶς κοινωνικό καὶ πολιτικό ὄν, ἀλλά ὄντως εἶναι θεολογικό ὂν∙ δημιουργήθηκε ἀπό τὸν Θεό καὶ θέλει νὰ γνωρίσει τὸν Θεό. Ὅταν δὲν ἰκανοποιεῖται αὐτή ἡ θεολογική του δίψα τότε εἶναι ἀνικανοποίητο ὂν καί, γιὰ αὐτό, εἶναι τὸ πιὸ ἀνυπόφορο ὄν.

Ὁλοκληρώνοντας τὸ κήρυγμά του εὐχήθηκε νὰ γνωρίσουμε αὐτήν τὴν ὀρθόδοξη θεολογία, νὰ κάνουμε βουτιές μέσα στὸ πέλαγος τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ γίνουμε πραγματικά θεολογικά ὄντα.

Μεταξύ τῶν ἐκκλησιασθέντων ἦταν ὁ Βουλευτής Αἰτωλοακαρνανίας κ. Σπήλιος Λιβανός, ὁ Δήμαρχος Μεσολογγίου κ. Κωνσταντῖνος Λῦρος, ὁ πρώην Δήμαρχος Μεσολογγίου κ. Νικόλαος Καραπάνος καὶ πλῆθος πιστῶν χριστιανῶν ποὺ κατέκλεισαν τὸν Ἱερό Ναό καὶ τὸν προαύλιο χῶρο γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὴν θαυματουργή εἰκόνα τῆς Παναγίας.

Μετά τὴν Θεία Λειτουργία ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου ἐπισκέφθηκε τὴν κεντρική πλατεία τοῦ Αἰτωλικοῦ, ὅπου χαιρέτισε καὶ συνομίλησε μὲ τοὺς κατοίκους καὶ τοὺς πολλούς ἐπισκέπτες καὶ σὲ κεντρική καφετέρια τῆς πλατείας συναντήθηκε μὲ τὸν Δήμαρχο καὶ τοὺς ἄλλους ἐπισήμους ποὺ ἦταν παρόντες.

Δεῖτε τὸ κήρυγμα στὸν Ἑσπερινό

Δεῖτε τὸ κήρυγμα στὴν Θεία Λειτουργία

Δεῖτε φωτογραφίες ἀπό τὸν Ἑσπεριν

Δεῖτε φωτογραφίες ἀπό τὸν Όρθρο καὶ τὴν Θεία Λειτουργία

 

 

 

 

  • Προβολές: 1056