Skip to main content

Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στὸν ἱερὸ ναό Ἁγίου Ἀνδρέα Ἀφροξυλιᾶς

Τήν Κυριακή 21 Αὐγούστου ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος χοροστάστησε στόν Ὄρθρο καί προεξῆρχε τῆς θείας Λειτουργίας στόν Ἱερό Ναό τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου Ἀφροξυλιᾶς ὅπου ἐτέλεσε καί τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ π. Ἀνδρέα Χασαπογιάννη συνταξιούχου Κληρικοῦ τῆς Μητροπόλεώς μας ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη τήν Πέμπτη 14 Ἰουλίου.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἀναφέρθηκε στήν εὐαγγελική περικοπή πού ἔκανε λόγο γιά τήν θεραπεία τοῦ δαιμονιζομένου νέου. Εἶπε ὅτι ὁ Χριστός ὁμίλησε γιά τήν ἀπιστία τῆς γεννεᾶς ἐκείνης καί τῶν μαθητῶν, ἀλλά καί γιά τήν δύναμη τῆς πίστεως.

Ἀνέλυσε τί σημαίνει στήν προκείμενη περίπτωση ἡ λέξη ἀπιστία. Δέν πρόκειται γιά τήν ἀπιστία μέ τήν σημερινή ἔννοια, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος πίστευε ὅτι ὁ Χριστός θά κάνει καλά τόν δαιμονισμένο, γι’αὐτό γονάτισε μπροστά του καί τόν παρεκάλεσε νά ἐλεήση τόν υἱό του, καί οἱ μαθητές πίστευαν στόν Χριστό καί ἐγκατέλειψαν τά πάντα γιά νά τόν ἀκολουθήσουν.

Ὁ ἱερός Θεοφύλακτος Ἀχρίδος ἐρμηνεύει ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος εἶχε ἀπιστία ὅταν ἔλεγε ὅτι ὁ υἱος του «σεληνιάζεται» θεωρώντας τήν σελήνη αἰτία τοῦ προβλήματος καί ὄχι τόν διάβολο καί οἱ μαθητές εἶχαν ἀτελή πίστη  καί ὄχι θερμή καί ζέουσα πίστη.

Στή συνέχεια εἶπε ὅτι ἡ πίστη ἔχει βαθμούς, εἶναι ἡ ἀπλή πίστη, ἡ ἐξ ἀκοῆς πίστη, καί ἡ τελεία πίστη, ἡ ἐκ θεωρίας πίστη. Γι’αὐτό τόνισε ὅτι πρέπει νά προοδεύουμε στήν πνευματική ζωή ὥστε νά ἀποκτήσουμε τήν ζωντανή πίστη, πού εἶναι κοινωνία καί ἔνωση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό. 

Κατόπιν τελέσθηκε τό μνημόσυνο τοῦ π. Ἀνδρέα. Ὁ π. Ἀνδρέας Χασαπογιάννης, μέ καταγωγή ἀπό τήν Ἀφροξυλιά Ναυπακτίας, γεννήθηκε τό ἔτος 1941. Ἦταν ἔγγαμος. Σύζυγός του ἦταν ἡ Βασιλική Χασαπογιάννη τό γένος Δημητρίου Κυρίτση μέ καταγωγή ἐπίσης ἀπό τήν Ἀφροξυλιά. Ἀπό τόν γάμο τους ἀπέκτησαν τρία παιδιά: τήν Αἰκατερίνη, τόν Παντελῆ καί τόν Δῆμο.

Ἀπλός καί ἀνοιχτός στούς ἐνορίτες του, ὑπηρέτησε καί στίς Ἐνορίες: Ἁγίου Ἀνδρέου Ἀφροξυλιᾶς, Ἁγίου Θωμᾶ Νεοκάστρου καί στήν Ἐνορία Ἁγίων Ἀποστόλων Ἐλαιοστασίου, ἀπό ὅπου συνταξιοδοτήθηκε. Λίγο μετά τήν συνταξιοδότησή του τιμήθηκε ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ἱερόθεο καί χειροθετήθηκε Πρωτοπρεσβύτερος στόν Ἱ. Ν. Ἁγίων Ἀποστόλων Ἐλαιοστασίου.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του σκιαγράφησε τόν ἁπλό καί καλό χαρακτήρα τοῦ κεκοιμημένου Κληρικοῦ, τόν καλλίφωνο και ἱεροπρεπῆ λειτουργό, τόν ὑπάκουο στήν Ἐκκλησία καί τόν Ἐπίσκοπό του, ὄχι μόνο σέ εὔκολα καί ἁπλά πράγματα, ἀλλά καί σέ δύσκολες καταστάσεις, τόν εὐγενῆ καί καλωσυνάτο. Τόν εὐχαρίστησε γιά τήν παρουσία του καί τήν διακονία του στήν τοπική Ἐκκλησία. Ἀνέφερε δέ δύο χαρακτηριστικά τοῦ π. Ἀνδρέα: Δέν εἶχε κανέναν ἐχθρό. Εἶχε μόνον φίλους, ἄλλά καί στήν ἐπικοινωνία του μέ τούς ἀνθρώπους, καί μέ τούς προϊσταμένους του Μητροπολίτες χρησιμοποιοῦσε μέ ἕναν ἰδιαίτερο τρόπο διάφορες ἐκφράσεις τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς γλώσσας.

Ἀμέσως μετά τήν θεία Λειτουργία ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος μετέβη στόν Ἱερό Ναό ἁγίου Ἀθανασίου Εύηνοχωρίου τοῦ δήμου Μεσολογγίου καί ὡς Τοποτηρητής τέλεσε τήν κηδεία τῆς πρεσβυτέρας Μαρίας, συζύγου τοῦ πατρός Ἀθανάσιου Ἀραπογιάννη πού ὑπηρετεῖ στήν Ἱερά Μητρόπολη Τρίκκης. Ἡ πρεσβυτέρα ἐκοιμήθη  σέ ἠλικία μόλις 47 ἐτῶν.  Ὁμίλησε κατάλληλα στό ἐκκλησίασμα, ὅτι ὁ θάνατος εἶναι ἕνας μεγάλος ὕπνος, ἐνῶ ὁ καθημερινός ὕπνος εἶναι ἕνας μικρός θάνατος, καί ὅτι πιστεύουμε στήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν. Ἐξύμνησε τίς ἀρετές τῆς πρεσβυτέρας καί παρηγόρησε τόν Ἱερέα καί τά δυό του παιδιά.

 

Δεῖτε τὸ θεῖο κήρυγμα

Φωτογραφίες

 

  • Προβολές: 6200