Skip to main content

Ἡ ἑορτή τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὴ Βομβοκοῦ καὶ στὴ Δερβέκιστα

Τὴν Ἀποτομή τῆς Τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου τιμᾶ σήμερα, Δευτέρα 29 Αὐγούστου 2022 ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου καὶ Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Ἱερόθεος προεξῆρχε τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν στὴν Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Βομβοκοῦς στὸν Ἑσπερινό καὶ στὴν Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ἀναλήψεως (Δερβεκίστης) στὴν Θεία Λειτουργία.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 28ης Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε τὴν ἱστορική γυναικεία Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Βομβοκοῦς, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου, ὅπου χοροστάτησε στὴν ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ.

Τὸν Σεβασμιώτατο ὑποδέχθηκαν μὲ πανηγυρικές κωδωνοκρουσίες ἡ Ἡγουμένη Εἰρήνη καὶ οἱ μοναχές τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, οἱ ὁποῖες ἐτοίμασαν μὲ πολλή ἀγάπη τὴν ἱερά πανήγυρη καὶ φιλοξένησαν τοὺς πολλούς προσκυνητές ποὺ ἀνέβηκαν στὸ μοναστῆρι, τὸ ὁποῖο εἶναι ἰδιαιτέρως ἀγαπητό στοὺς Ναυπακτίους.

Στὴν ἱερά ἀκολουθία συμμετεῖχαν ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος, πρωτοπρεσβύτερος Θωμᾶς Βαμβίνης, ὁ π. Κωνσταντῖνος Σπανός, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ὁ π. Γεώργιος Γεωργᾶτος καὶ οἱ διάκονοι π. Παΐσιος καὶ π. Ἀντώνιος.

Τὰ ἱερά ἀναλόγια διακόνησε χορός ἱεροψαλτῶν ὑπό τὴν διεύθυνση τοῦ πρωτοψάλτη κ. Παντελῆ Ἀναστασόπουλου.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέλυσε στὸ κήρυγμά του τὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ: «οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ» (Ματθ. ια’, 11). Εἶπε, ὄτι, ὅπως ψάλλουμε καὶ στὸ ἀπολυτίκιο, ἡ μνήμη τοῦ κάθε δικαίου – ἁγίου γίνεται μὲ ἐγκώμια, ἀλλά γιὰ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο δὲν χρειάζονται ἐγκώμια, ἀφοῦ ἀρκεῖ ἡ μαρτυρία τοῦ Χριστοῦ.

Ὅλος ὁ βῖος του ἦταν θαυμαστός, ἀπό τὴν σύλληψή του μέχρι τὴν ἀποκεφάλισή του. Στὴν συνέχεια τοῦ λόγου του παρέμεινε μόνο στὴν σύλληψη του καὶ τὴν κυοφορία του.  Οἱ γονεῖς του ἦταν ἄνθρωποι δίκαιοι καὶ πορεύονταν τηρώντας τὶς ἐντολές τοῦ Θεοῦ.

Τὸν συνέλαβαν ὕστερα ἀπό ἐμφάνιση τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ καὶ ἔλαβε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ὅταν ἦταν ἔξι μηνῶν ἔμβρυο∙ ἔγινε προφήτης καὶ σκίρτησε θεολογώντας, χρησιμοποιώντας τὴν γλῶσσα τῆς μητέρας του, τὴν ὁποία ἔκανε προφήτιδα, ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς.

Ἔτσι συνελήφθη καὶ συνέστη στὴν μήτρα τῆς Ἑλισάβετ σῶμα ψυχικό, ἀλλά μὲ τὴν παράδοξη χρίση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀναδείχθηκε καὶ σῶμα πνευματικό, κατά τὸν ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ.

Ἔπειτα ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέλυσε τὴν μεγάλη σημασία τῆς συλλήψεως ἑνός ἀνθρώπου στὴν κοιλία τῆς μητέρας του καὶ τὴν κυοφορία του πρὶν γεννηθεῖ. Ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον ἀντιμετωπίζουν τὸ γεγονός αὐτό οἱ γονεῖς, τὸ σὲ ποιό περιβάλλον ἀναπτύσσεται τὸ ἔμβρυο, αὐτό ἐπιδρᾶ σὲ ὅλη τὴν μετέπειτα ζωή τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη τῆς ἐπιγενετικῆς προσδιορίζει ὅτι τὸ περιβάλλον τῶν κυττάρων καὶ τοῦ ἐμβρύου ἐπηρεάζει τὴν λειτουργία τους καὶ αὐτές οἱ ἐπιδράσεις στὰ γονίδια μπορεῖ νὰ ἀποτελοῦν ἕνα εἶδος δευτέρου δρόμου κληρονομικότητας.

Ὅταν ἡ μητέρα ποὺ συλλαμβάνει καὶ κυοφορεῖ τὸ ἔμβρυο ζεῖ μιὰ ἤρεμη ζωή, χαίρεται καὶ προσεύχεται, τότε αὐτό συντελεῖ πολύ στὴν καλή ἀνάπτυξη καὶ πνευματική ζωή τοῦ παιδιοῦ της.

Κατέληξε ὅτι ἡ καλή ἀγωγή τοῦ παιδιοῦ ἀρχίζει ἀπό τὴν σύλληψή του καὶ αὐτό πρέπει νὰ τὸ γνωρίζουν οἱ γονεῖς.

Μετά τὸν Ἑσπερινό ἔγινε ἡ λιτάνευση τῆς ἱερᾶς Εἰκόνας τοῦ Τιμίου Προδρόμου πέριξ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Μεταξύ τῶν ἐκκλησιασθέντων ἦταν ὁ Δήμαρχος Ναυπάκτου κ. Βασίλειος Γκίζας, Ἀντιδήμαρχοι καὶ ὁ Βουλευτής κ. Σπήλιος Λιβανός.

 

Τὸ πρωί τῆς Δευτέρας 29ης Αὐγούστου, ὁ Σεβασμιώτατος μετέβη στὴν ἱστορική Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ἀναλήψεως (Δερβεκίστης) τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας, ὅπου χοροστάτησε στὴν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ προεξῆρχε στὴν ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, συμπαραστατούμενος ἀπό τὸν ἀρχιμ. Θεόκλητο Ράπτη, Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Παμφίας καὶ ἱερεῖς τῆς περιοχῆς.

Τοὺς ὕμνους τῆς ἑορτῆς ἀπέδωσαν ἱεροψάλτες τῆς περιοχῆς ὑπό τὴν διεύθυνση τοῦ κ. Ἀλεξίου Σιάχου.

Ὁ Σεβασμιώτατος στὸ κήρυγμά του ἀνέπτυξε τὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο: «εἰ θέλετε δέξασθαι, αὐτός ἐστιν Ἠλίας ὁ μέλλων ἔρχεσθαι. ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω».

Ὁ Προφήτης Ἠλίας ἔζησε τὸν 10ο – 9ο αἰῶνα π.Χ. καὶ ἀναλήφθηκε «ὡς εἰς τὸν οὐρανόν». Γιὰ τὴν ἔλευση τοῦ προφήτου Ἠλιοῦ ὁμίλησε ὁ Θεός, διὰ τοῦ προφήτου Μαλαχίου τὸν 5ο αἰῶνα π.Χ. «ἱδού ἡμέρα Κυρίου ἔρχεται καί ἰδού ἐγώ ἀποστέλλω ὑμῖν Ἠλίαν τόν Θεσβίτην πρίν ἐλθεῖν ἡμέραν Κυρίου τήν μεγάλην καί ἐπιφανή» καὶ ὁ ὁποῖος θὰ ἀποκαταστήσει τὴν καρδία τοῦ πατρός πρὸς τὸν υἱό καὶ τὴν καρδία τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ.

Ἔτσι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ποὺ ἀποκαλύπτονταν στὴν Παλαιά Διαθήκη ἀσάρκως καὶ στὴν Καινή Διαθήκη ἐν σαρκί, βεβαίωσε ὅτι ὁ Ιωάννης ὁ Πρόδρομος εἶναι ὁ Προφήτης Ἠλίας.

Ὅμως δὲν πρόκειται γιὰ μιὰ μετενσάρκωση τοῦ Προφήτη Ἠλία γιατί ἐμεῖς δὲν πιστεύουμε στὶς μετενσαρκώσεις, ἀλλά, ὅπως εἶπε ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ στὸν πατέρα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, τὸν Ζαχαρία, ὅτι ὁ Ἰωάννης «προσελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλιοῦ».

Έτσι, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος ἔκανε τὸ ἔργο του καὶ ὁμιλοῦσε μὲ τὸ πνεῦμα καὶ τὴν δύναμη τοῦ Προφήτου Ἠλία.

Καὶ ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός θεωροῦσε ὅτι ἐνεργοῦσε «ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλιοῦ» τοῦ προφήτου καὶ ἔκανε προφητικό ἔργο.

Κατέληξε ὁ Σεβασμιώτατος ὅτι οἱ ἄνθρωποι σήμερα ἔχουν ἀνάγκη ἀπό τὸ προφητικό κήρυγμα, ποὺ εἶναι κήρυγμα θεολογικό, καὶ τὸ θεολογικό κήρυγμα εἶναι κήρυγμα μετανοίας καὶ ἡ μετάνοια εἶναι ἡ ἐπιστροφή τοῦ ἀνθρώπου στὸν Θεό, ἡ ἀποκατάσταση τῶν σχέσεών του μὲ τὸν Θεό.

Δυστυχῶς, σήμερα ἀσχολούμαστε μὲ πολλά, ὁμιλοῦμε στοχαστικά, κοινωνικά, ἠθικιστικά καὶ μᾶς λείπει τὸ προφητικό κήρυγμα, ὁ λόγος ποὺ νὰ γίνεται «ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλιοῦ» καὶ Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ. Αὐτό ἔχει μεγάλη σημασία στὴν ἐποχή μας.

Ἐκκλησιάσθηκαν ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Ἀθανάσιος Παπαπάνος, ἐκπροσωπώντας καὶ τὸν Δήμαρχο Θέρμου, ὁ πολιτευτής κ. Ἀθανάσιος Παπαθανάσης καὶ πλῆθος κόσμου.

Τὸν Σεβασμιώτατο, τὶς ἀρχές τοῦ τόπου καὶ τοὺς προσκυνητές τῆς Ἱερᾶς Μονῆς φιλοξένησε ἀβραμιαία ἡ μοναχή Μαγδαληνή ποὺ διακονεῖ μὲ αὐταπάρνηση τὸ μοναστῆρι τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ τῶν ἁγίων Νεομαρτύρων Ἰακώβου τοῦ Γέροντος, Ἰακώβου καὶ Διονυσίου, ἀλλά καὶ τοῦ ἁγίου Θεωνᾶ, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος ἐχρημάτισε Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Ὁ Σεβασμιώτατος θυμήθηκε ὅλους αὐτούς, ἐξέφρασε τὴ συγκίνησή του ποὺ λειτούργησε στὸ εὐλογημένο καὶ ἱστορικό αὐτό μοναστῆρι καὶ ἰδιαιτέρως θυμήθηκε ὅτι ὁ Γέροντάς του, ὁ ἅγιος Καλλίνικος, Ἐπίσκοπος Ἐδέσσης ἀγαποῦσε αὐτό τὸ μοναστῆρι ἀπό τὰ παιδικά του χρόνια καὶ λειτουργοῦσε αὐτήν τὴν ἡμέρα μὲ ζῆλο, ὡς Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Δεῖτε τὴν ὁμιλία στὸν Ἑσπερινό

Δεῖτε φωτογραφίες ἀπό τὸν Ἑσπερινὸ

Δεῖτε τὸ θεῖο κήρυγμα

Λόγος στὴν άπόλυση

Δεῖτε φωτογραφίες ἀπὸ τὴν Θεία Λειτουργία

 

  • Προβολές: 1231