Skip to main content

Ἡ ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στήν Ναύπακτο

Ἀνήμερα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, Δευτέρα, 30 Ἰανουαρίου 2023, ὁ Μητροπολίτης κ. Ἱερόθεος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί προεξῆρχε στήν θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου, ὅπου ἐκκλησιάστηκαν ἀντιπροσωπεῖες μαθητῶν, μέ τίς σημαῖες τους, τῶν Γυμνασίων καί Λυκείων τῆς Ναυπάκτου. Παρών στήν θεία Λειτουργία ἦταν καί ὁ Δήμαρχος τῆς Ναυπάκτου κ. Βασίλειος Γκίζας.

Πρίν ἀπό τήν ἀπόλυση τῆς θείας Λειτουργίας τελέσθηκε Ἀρτοκλασία ὑπέρ ὑγείας τῶν καθηγητῶν καί μαθητῶν τῶν Γυμνασίων καί Λυκείων τῆς Ναυπάκτου, στό τέλος τῆς ὁποίας ὁ καθηγητής θεολόγος τοῦ 2ου Λυκείου Ναυπάκτου Παναγιώτης Κουλορίζος μίλησε ἐκ μέρους τῶν ἐκπαιδευτικῶν, παρουσιάζοντας μέ σύντομο καί περιεκτικό λόγο τό παιδαγωγικό ἔργο τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τό ὁποίo πρωταρχικά ἦταν παιδεία τῆς ψυχῆς, ποιμαντική, παιδεία πνευματική.

Ὁ Σεβασμιώτατος συνεχάρη τόν ὁμιλητή γιά τήν συντομία καί τήν περιεκτικότητα τοῦ λόγου του, σημειώνοντας ὅτι οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ἦταν οἰκουμενικοί διδάσκαλοι, ἦταν ἑλληνίζοντες καί ἐξέφρασαν τήν οἰκουμενικότητα τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὅπως οἰκουμενικός εἶναι καί ὁ Ἑλληνισμός. Βέβαια, ἀπό τόν 8ο αἰώνα ὁ Καρλομάγνος ἄρχισε νά παραθεωρῆ τούς Τρεῖς Ἱεράρχες καί νά προβάλη λατίνους πατέρες. Ὅμως, ἡ διδασκαλία τους εἶναι ὀρθόδοξη καί οἰκουμενική καί εὐχήθηκε νά ἐμπνέη τούς νέους, λέγοντας ὅτι ὁ Ὀρθόδοξος εἶναι ὁ πιό μοντέρνος νέος, ἀφοῦ μέ τήν θεολογία τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, πού εἶναι τῆς οἰκουμενικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, μπορεῖ κανείς νά διαλέγεται μέ ὅλα τά φιλοσοφικά ρεύματα πού ὑπάρχουν στόν καιρό μας.

Μετά τήν θεία Λειτουργία ὁ Σύνδεσμος Ἀγάπης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ δεξιώθηκε τοὺς Ἐκπαιδευτικούς καί τούς μαθητές στό Ἐνοριακό Κέντρο τοῦ ἁγίου Δημητρίου.

***

Τό ἀπόγευμα τῆς 30ης Ἰανουαρίου πραγματοποιήθηκε, μετά ἀπό μιά διακοπή δύο ἐτῶν, ἡ ἐτήσια ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου μας κ. Ἱεροθέου στούς Ἐκπαιδευτικούς. Στά δύο χρόνια τῆς πανδημίας ἡ ὁμιλία γινόταν διαδικτυακά.

Μετά ἀπό τήν ἀπόδοση ἀπό χορό Ἱεροψαλτῶν ὕμνων τῆς ἀκολουθίας τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ὁ Μητροπολίτης μας εἰσηγήθηκε τό θέμα «Οἱ ἀσθένειες καί ἡ ἰατρική τέχνη, κατά τόν Μέγα Βασίλειο», ἕνα ἐπίκαιρο θέμα ἀπό κάθε πλευρά.

Διάρθρωσε τήν εἰσήγησή του σέ τρεῖς ἐπί μέρους ἑνότητες.

Στήν πρώτη ἑνότητα ἀναφέρθηκε στό ὅτι ὁ Μέγας Βασίλειος εἶχε ἕνα ἀσθενικό σῶμα, καί σέ ἐπιστολές πού ἀπέστειλε στόν Ἐπίσκοπο Σαμοσάτων Εὐσέβιο διεκτραγωδεῖ τίς σωματικές ἀσθένειές του καί τό πῶς ὑπέφερε ἀπό αὐτές.

Στήν δεύτερη ἑνότητα ἀνέλυσε μιά ἀπάντηση τοῦ Μεγάλου Βασιλείου γιά τήν χρήση τῆς ἰατρικῆς τέχνης καί τῶν φαρμάκων καί καταλήγει ὅτι ἡ ἰατρική τέχνη δόθηκε ὡς δωρεά τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο πού τήν ἔχει ἀνάγκη, καί πρέπει νά γίνεται καλή χρήση της, ὅπως γίνεται μέ τίς ἄλλες τέχνες. Δέν εἶναι ἀπόλυτος, ἀλλά διακριτικός, συνετός, ἰσορροπημένος καί ἀποφεύγει τίς ἀκρότητες.

Στήν τρίτη ἑνότητα ἀνέπτυξε τό θέμα τό πῶς ἀντιμετώπιζε τίς ἀσθένειες τῶν ἀνθρώπων στήν «Βασιλειάδα», κυρίως τῶν λεπρῶν. Διάβασε καί ἀνέλυσε σχετικό ἀπόσπασμα ἀπό τόν ἐπιτάφιο λόγο τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου στόν Μέγα Βασίλειο. Μεταξύ τῶν ἄλλων γράφει ὅτι στήν Βασιλειάδα, «τήν καινήν πόλιν» καί «νόσος φιλοσοφεῖται» καί «συμφορά μακαρίζεται» καί ὅτι ὁ Μέγας Βασίλειος ἀσπαζόταν τούς λεπρούς, τότε πού ἡ λέπρα ἦταν μεταδοτική ἀσθένεια, γιά νά τούς δείχνη τήν ἀγάπη του.

Κατέληξε τήν εἰσήγησή του ὅτι ὁ Μέγας Βασίλειος εἶναι διαχρονικό πρότυπο γιά ὅλους μας, πρότυπο ἀνθρώπου, Χριστιανοῦ, Κληρικοῦ, Ἐπισκόπου καί στό θέμα τῶν ἀσθενειῶν. Γι’ αὐτό σέ μιά ἐποχή ἰδιοτέλειας, ὑστεροβουλίας καί φιλαυτίας πρέπει νά ἀποτελῆ πηγή ἔμπνευσης γιά ὅλους μας.

Τήν εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου ἀκολούθησε σύντομη συζήτηση καί κατόπιν οἱ Σύνδεσμοι Ἀγάπης τῆς Ναυπάκτου παρέθεσαν δεξίωση στούς ἐκπαιδευτικούς καί στούς παρευρεθέντες στήν ἐκδήλωση.

Δεῖτε τὴν ὁμιλία

Φωτογραφίες

  • Προβολές: 810