• Αρχική
  • Τεῦχος 34 - Νοέμβριος 1998
  • Κύριο θέμα: Ιδρύονται Ενοριακές Επιτροπές Νεότητος και Σύνδεσμοι Νεολαίας - Ἡ Ποιμαντικὴ τῆς Νεότητος στὶς Ἐνορίες

Κύριο θέμα: Ιδρύονται Ενοριακές Επιτροπές Νεότητος και Σύνδεσμοι Νεολαίας - Ἡ Ποιμαντικὴ τῆς Νεότητος στὶς Ἐνορίες

Για την καλύτερη οργάνωση της ποιμαντικής της Νεότητος στις Ενορίες της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, ιδρύονται με προτροπή του Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ιεροθέου, όπου υπάρχει η δυνατότητα, Επιτροπές Νεότητος και Σύνδεσμοι Νεολαίας. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται αφ’ ενός μεν να δραστηριοποιηθούν στον χώρο της Ενορίας, και συγκεκριμένα στον τομέα της οργανώσεως του νεανικού έργου, μέλη της Εκκλησίας με πείρα στην εκπαίδευση και την αγωγή της Νεότητος (Εκπαιδευτικοί και άλλοι επιστήμονες), αφ’ ετέρου δε να δοθή η δυνατότητα στους Νέους και τις Νέες να συμμετέχουν ενεργά στους διαφόρους τομείς του ενοριακού έργου.

Έχει επισημανθή από πολλούς ότι η Κατήχηση των παιδιών της Εκκλησίας δεν μπορεί να περιορίζεται σε μια ώρα διδασκαλίας την εβδομάδα. Η Κατήχηση είναι μύηση στην ζωή της Εκκλησίας, η οποία πραγματοποιείται στις Ενοριακές κοινότητες.

Έχει ήδη αποσταλεί στους Εφημερίους της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, μαζί με την ποιμαντορική εγκύκλιο για την έναρξη των Κατηχητικών Σχολείων, που διαβάστηκε στους Ιερούς Ναούς στις 27 Σεπτεμβρίου (την δημοσιεύουμε στην σελίδα 3), Κανονισμός Λειτουργίας των Επιτροπών Νεότητος και των Συνδέσμων Νεολαίας.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Κανονισμό αυτό οι “Επιτροπές Νεότητος” είναι πενταμελή ή επταμελή Συμβούλια, που απαρτίζονται από έναν Εφημέριο της Ενορίας, έναν Επίτροπο και τρία ή πέντε ακόμη λαϊκά μέλη, αμφοτέρων των φύλων, που είναι εκπαιδευτικοί, επιστήμονες ή, γενικά, μέλη της Ενορίας που έχουν πείρα των προβλημάτων και της αγωγής της Νεότητος.

Οι δραστηριότητες της “Επιτροπής Νεότητος”, όπως περιγράφονται στον Κανονισμό, είναι οι ακόλουθες:

1) Βοηθούν τους Εφημερίους στην οργάνωση και την κατά το δυνατόν αποδοτικότερη πραγματοποίηση του κατηχητικού έργου της Ενορίας.

2) Οργανώνουν σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη, μηνιαίες ομιλίες που θα αναφέρονται σε σύγχρονα προβλήματα.

3) Οργανώνουν εκδηλώσεις με μουσικό, λογοτεχνικό και γενικά καλλιτεχνικό περιεχόμενο σε εθνικές και άλλες επετείους, σε μεγάλες εκκλησιαστικές εορτές ή ακόμη με σκοπό την προβολή θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον, την μάστιγα των ναρκωτικών, την ψυχική και σωματική υγεία, μελετημένα όλα κάτω από το πρίσμα της ορθόδοξης θεολογίας και ποιμαντικής.

4) Συνεργάζονται με τους “Συνδέσμους Νεολαίας” στην διοργάνωση των εκδηλώσεων που προγραμματίζουν και τους βοηθούν στην πραγματοποίηση όλων των δραστηριοτήτων τους.

5) Δημιουργούν διάφορα τμήματα για την καλλιέργεια των χαρισμάτων των παιδιών, την μάθηση, την βίωση της παραδόσεως και την ανάπτυξη της προσωπικότητός τους, όπως τμήμα εκμαθήσεως βυζαντινής αγιογραφίας, τμήμα παραδοσιακών χορών, τμήματα φροντιστηριακών μαθημάτων, τμήμα πληροφορικής, τμήματα αθλητικών εκδηλώσεων κ.λ.π..

Οι “Σύνδεσμοι Νεολαίας”, σύμφωνα με τον ίδιο Κανονισμό, είναι (μέχρι καί) δεκαπενταμελή Συμβούλια, και απαρτίζονται από μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου και του Λυκείου και από αποφοίτους του Λυκείου, είτε είναι Φοιτητές είτε όχι, με την προϋπόθεση, όμως, ότι είναι κάτω των 25 ετών.

Οι δραστηριότητες των Συνδέσμων Νεολαίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, είναι οι εξής:

1) Συνεργάζονται με τις “Επιτροπές Νεότητος” στην διοργάνωση ομιλιών και εκδηλώσεων. Προτείνουν θέματα που αφορούν τους νέους και μπορούν να αντιμετωπισθούν σε ομιλίες ειδικών ή να αποτελέσουν θέματα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

2) Συμμετέχουν στην ενοριακή πρόνοια σε συνεργασία με τους “Συνδέσμους Αγάπης”. Πιο ειδικά πλησιάζουν και βοηθούν νέους που έχουν οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας ή ακόμη είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. Η βοήθεια προς αυτούς τους νέους είναι οικονομική και ηθική.

3) Οργανώνουν συζητήσεις, με αντικείμενο εξειδικευμένα νεανικά θέματα, σε μικρές συνάξεις με νέους και νέες, στις οποίες προσκαλούνται Ιερείς ή θεολόγοι ή ειδικοί επιστήμονες, προκειμένου να απαντήσουν σε ερωτήματα των νέων, αφού ακούσουν προηγουμένως τον προβληματισμό τους.

4) Συνεργάζονται με τα “Δεκαπενταμελή Συμβούλια” των Σχολείων, τις ομάδες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και τις ομάδες αγωγής υγείας, για θέματα μεγάλου ενδιαφέροντος και οργανώνουν μαζί τους κοινές εκδηλώσεις.

Όπως γίνεται αντιληπτό, από τις προβλεπόμενες δραστηριότητες, οι Σύνδεσμοι Νεολαίας δίνουν την δυνατότητα στους Νέους να εκφρασθούν, να οργανώσουν, να προσφέρουν στον χώρο της Ενορίας, αλλά και να λάβουν από αυτήν ουσιαστική στήριξη και βοήθεια στα προβλήματά τους. Αποτελούν μια διεύρυνση του κατηχητικού έργου, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Βέβαια, για την ανάπτυξη όλων αυτών των προγραμμάτων υπάρχουν κάποιες δυσκολίες οι οποίες προέρχονται, πρώτον, από την έλλειψη του απαραίτητου “τεχνικού” εξοπλισμού των Ενοριών, δεύτερον, την υπεραπασχόληση των μαθητών με εξωσχολικά μαθήματα και δραστηριότητες καί, τρίτον, τις προκαταλήψεις που δυστυχώς υπάρχουν σε πολλούς για το περιεχόμενο και τον σκοπό του νεανικού έργου της Εκκλησίας.

Οι μεγάλες Ενορίες της Ναυπάκτου σιγά-σιγά εξοπλίζονται με την απαραίτητη “τεχνική” υποδομή, μένει, κυρίως στους μεγάλους, αφ’ ενός μεν να πείσουν τους νεώτερους να αποβάλλουν τις προκαταλήψεις τους, αφ’ ετέρου δε να τους βοηθήσουν να βρουν τον χρόνο που χρειάζεται, ώστε να ενταχθούν και δραστηριοποιηθούν στο έργο της Ενορίας τους.

π.Θ.Α.Β.

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 2743