Ποιμαντορικὴ Ἐγκύκλιος γιὰ τὰ Κατηχητικὰ Σχολεῖα

Προς

τους Κληρικούς και λαϊκούς

της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως

Από σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου, ύστερα από απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, αρχίζει η συστηματική Κατήχηση των μαθητών και μαθητριών της Στοιχειώδους και Μέσης Εκπαιδεύσεως.

Βέβαια, στην αρχαία Εκκλησία κυρίως η Κατήχηση γινόταν προ του μυστηρίου του Βαπτίσματος, όταν οι Χριστιανοί προσέρχονταν στην Εκκλησία και ήθελαν να βαπτισθούν σε μεγάλη ηλικία. Μάλιστα, διασώζονται και πολλές μαρτυρίες στις οποίες φαίνονται και ο τρόπος με τον οποίον γινόταν η Κατήχηση, αλλά και ο χρόνος τελέσεως του ιερού Βαπτίσματος. Εκτός αυτής της περιπτώσεως, στην αρχαία Εκκλησία γινόταν και ο νηπιοβαπτισμός, όταν ολόκληρη οικογένεια προσερχόταν στην χριστιανική πίστη.

Με την πάροδο του χρόνου, ακριβώς επειδή οι οικογένειες ήταν χριστιανικές και τα παιδιά αναπτύσσονταν σε ένα χριστιανικό περιβάλλον, επεκράτησε κυρίως ο νηπιοβαπτισμός, χωρίς να αποκλείεται και περίπτωση προσελεύσεως στον Χριστιανισμό ενός ανθρώπου μεγάλης ηλικίας. Απλώς, αντιστράφησαν τα ποσοστά προσελεύσεως. Όμως, χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην Κατήχηση και των μελλόντων να βαπτισθούν, αλλά και των βαπτισθέντων στην μικρή τους ηλικία. Πρόκειται για μια σοβαρή, υπεύθυνη αποστολή, ώστε πράγματι με την ορθόδοξη Κατήχηση να μορφωθή Χριστός στην καρδιά των Χριστιανών (Γαλ. δ', 19).

Η Κατήχηση των παιδιών που μας ενδιαφέρει στην εγκύκλιο αυτή για να είναι ορθόδοξη και να κινήται μέσα στα πλαίσια της Ορθοδόξου Παραδόσεως πρέπει να διακρίνεται για δύο απαραίτητες προϋποθέσεις. Πρώτον να γίνεται με την ευλογία του Επισκόπου της επαρχίας, ο οποίος, άλλωστε, είναι υπεύθυνος για ό,τι γίνεται στην Επισκοπή και την Μητρόπολή του. Την εξουσία της κατηχήσεως ο Χριστός την έδωσε στους Αποστόλους και δι’ αυτών στους Επισκόπους δια μέσου των αιώνων. Στον Απόστολο Πέτρο είπε: “βόσκε τα αρνία μου,... ποίμαινε τα πρόβατά μου” (Ιω. κα’, 15,16). Δεύτερον, δια της Κατηχήσεως πρέπει να προσφέρεται εκκλησιαστική αγωγή. Αυτό σημαίνει ότι ο κατηχούμενος νέος πρέπει να διακατέχεται από ορθόδοξη συνείδηση και εκκλησιαστικό φρόνημα, πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο για την εποχή μας. Όταν κάνουμε λόγο για εκκλησιαστικό φρόνημα, εννοούμε να σέβεται τους Επισκόπους και τους Κληρικούς, να ζη με ταπείνωση και απλότητα μέσα στην Εκκλησία, να συνδέεται με τους αγίους, να ακολουθή την θεραπευτική μέθοδο της Εκκλησίας, να αντιμετωπίζη τα προβλήματα θεολογικά, εκκλησιολογικά κλπ. Άλλωστε, κατά τον ιερό Νικόλαο Καβάσιλα τρία είναι τα κέντρα της εκκλησιαστικής ζωής, ήτοι ο Επίσκοπος, το θυσιαστήριο και οι άγιοι. Η διάσπαση του ενός κέντρου από τα άλλα συνιστά απώλεια τους εκκλησιαστικού φρονήματος.

Τα παιδιά πρέπει να μάθουν την πνευματική τους οικογένεια, τον Πατέρα τους, τους αδελφούς τους, τα άλλα μέλη της Εκκλησίας. Γι’ αυτό και είναι ανάγκη να συνδέωνται με τις Ενορίες τους. Τελευταία έχουν γραφή πολλά βιβλία και έχουν διατυπωθή ενδιαφέρουσες απόψεις σύμφωνα με τις οποίες η Ενορία είναι το βασικό κύτταρο της εκκλησιαστικής ζωής, είναι η μόνη πρόταση στις σύγχρονες αναζητήσεις των νέων και στα διάφορα προβλήματα που αναφύονται στις κοινωνίες μας.

Από την αρχή της τοποθέτησής μου στην Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου εντόπισα την ανάγκη να ενεργοποιηθούν οι Ενορίες, οι οποίες θα λειτουργούν ορθόδοξα και εκκλησιαστικά. Στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, στην οποία είχα την τιμή να εργασθώ για περίπου οκτώ χρόνια ως Διευθυντής Νεότητος, απέκτησα γνώση της μεγάλης σημασίας της ενεργοποιήσεως της Ενορίας και στον τομέα της νεότητος.

Ήδη, με σχετική Εγκύκλιο προς τους Εφημερίους, έδωσα οδηγίες για την διοργάνωση των Ενοριακών Νεανικών Συνάξεων, ώστε η Κατήχηση να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις, μέσα όμως από την παράδοση της Εκκλησίας μας. Και αυτό θα επιτευχθή όταν η Κατήχηση δεν περιορίζεται σε μια διδακτική ώρα, αλλά επεκτείνεται και σε άλλες δραστηριότητες, που συντελούν στην πνευματική και κοινωνική ωρίμανση του παιδιού.

Το πέρασμα της Κατήχησης από έναν τύπο σε έναν άλλο, που συντονίζεται περισσότερο στα εκκλησιαστικά δεδομένα, μπορεί στην αρχή να έχη πενιχρά αποτελέσματα, αλλά είμαι σίγουρος ότι γρήγορα θα εκτιμηθή αυτή η προσφορά, διότι θα καλλιεργηθούν παιδιά τα οποία θα διακρίνωνται από ορθόδοξη συνείδηση και εκκλησιαστικό φρόνημα. Γιατί, όταν τα παιδιά δεν καθοδηγούνται σωστά, αποκτούν προσωπικές τραυματικές εμπειρίες και μια νοοτροπία όχι εκκλησιαστική.

Προτρέπω τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να ενθαρρύνουν τους νέους να πλαισιώσουν τις Ενορίες, ώστε να αναπτυχθούν νεανικές συντροφιές, για την ωφέλεια των ίδιων και της κοινωνίας. Ιδιαιτέρως όμως παρακαλώ τους νέους και τις νέες να ανταποκριθούν στο κάλεσμα αυτό της Εκκλησίας.

Με πατρικές ευχές και ευλογίες

† Ο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

  • Προβολές: 2694