Γεγονός καὶ Σχόλιο: Οι τρεις σεισμοί

 

Οι φοβεροί και θανατηφόροι σεισμοί που έγιναν πρόσφατα στην Τουρκία και την Ελλάδα, προκάλεσαν τρόμο και φόβο, δημιούργησαν μεγάλο πόνο από την απώλεια αγαπητών μας προσώπων και περιουσιών, αλλά και διάφορα ψυχολογικά προβλήματα στους επιζώντας ανθρώπους. Λυπηθήκαμε πολύ από τις φοβερές συνέπειες του σεισμού, που είναι ανθρώπινες και υλικές.

Για τον φόβο που προέρχεται από τον σεισμό την φοβερή εκείνη ώρα θα δη ο αναγνώστης, σε μια άλλη στήλη της εφημερίδος, τί έγραφε ο άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Στο μικρό αυτό σημείωμα όμως θα ήθελα να παρουσιάσω ένα καταπληκτικό χωρίο του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου που αναφέρεται στους τρεις μεγάλους σεισμούς που έγιναν στην ιστορία.

Σε έναν λόγο του ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος γράφει ότι δύο μεταθέσεις βίων επιφανείς έγιναν δια μέσου των αιώνων που καλούνται “σεισμοί γής”. Ο ένας είναι η μετάβαση “από των ειδώλων επί τον νόμον”. Όταν ο Θεός παρέδιδε τον νόμο στο Σινά, τότε ακούγονταν βροντές και αστραπές και εσείετο η γή, σύμβολο της αλλαγής της ζωής των ανθρώπων. Ο δεύτερος σεισμός έγινε “από του νόμου προς το ευαγγέλιον”. Η ενανθρώπηση του Χριστού, ο Σταυρός και η Ανάστασή Του απετέλεσαν ένα μεγάλο και συνταρακτικό σεισμό στην ιστορία της ανθρωπότητος, σύμβολο δε αυτής της αλλαγής είναι ο σεισμός που έγινε μετά τον θάνατο του Χριστού στον Σταυρό και την Ανάστασή Του. Με τον δεύτερο αυτόν σεισμό δόθηκε η δυνατότητα στους ανθρώπους να αλλάξουν την ζωή τους και να ζήσουν στήνπροσωπική τους ζωή την καινή κτίση. Και ο τρίτος σεισμός τον οποίο ευαγγελιζόμαστε, συνεχίζει ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, είναι “η εντεύθεν επί τα εκείσε μετάστασις, τα μηκέτι κινούμενα, μηδέ σαλευόμενα”. Όταν ο άνθρωπος ζήση στην τελειότητα την εν Χριστώ ζωή, όταν φθάση στην θεωρία του Θεού, κυρίως στο μέλλον, αλλά την προαπολαμβάνει και από το παρόν, τότε πράγματι δεν φοβείται τα κινούμενα και τα σαλευόμενα, γιατί απέκτησε βασιλεία ασάλευτο.

Πράγματι οι τρεις αυτοί σεισμοί άλλαξαν την ιστορία της ανθρωπότητος και του ανθρώπινου βίου. Πρόκειται δηλαδή για αλλαγή τρόπου ζωής. Από τα είδωλα πορεύθηκαν οι άνθρωποι στον νόμο του αληθινού Θεού και από τον Νόμο της Παλαιάς Διαθήκης στο Ευαγγέλιο, την νέα ζωή την οποία έφερε στον κόσμο ο Χριστός. Με τους δύο αυτούς σεισμούς, ιδιαιτέρως με τον δεύτερο, άλλαξαν όλα τα δεδομένα του κόσμου, συνταράχθηκε ολόκληρη η γή, αφού το άκτιστο ενώθηκε με το κτιστό στο Πρόσωπο του Χριστού και βέβαια αυτό δημιούργησε την Εκκλησία και έδωσε την δυνατότητα στον άνθρωπο να βιώση την θέωση. Ο δε τρίτος σεισμός που γίνεται στα όρια της προσωπικής μας ζωής, είναι συνταρακτικός, γιατί μας μεταμορφώνει ολοκληρωτικά, υπερβαίνουμε τον θάνατο, οπότε δεν ενδιαφερόμαστε για την συντήρηση και παράταση της βιολογικής ζωής, αλλά για την υπέρβαση του θανάτου. Η ζωή των αγίων δείχνει αυτήν την μεγάλη δυναμικότητα και ενέργεια του σεισμού.

Κάθε φορά που ένας άνθρωπος μετανοεί και επιστρέφει στον Χριστό, γίνεται ένας μεγάλος σεισμός σε ολόκληρη την κτίση, όχι μόνο στον χώρο που ζή, αλλά στα επίγεια και τα επουράνια. Η πορεία του κάθε ανθρώπου από την ειδωλολατρία στην Παλαιά Διαθήκη, και από εκεί στην ζωή της Καινής Διαθήκης και την Βασιλεία του Θεού είναι μια πορεία μεγάλων σεισμικών δονήσεων. Αλλά δυστυχώς οι πολλοί δεν έχουμε την δυνατότητα να συλλάβουμε αυτούς τους κραδασμούς, γιατί δεν έχουμε πνευματικές αισθήσεις. Όμως αυτοί οι σεισμοί είναι ισχυρότεροι και μεγαλύτεροι μέσα στην κτίση.

Ν.Ι.

Ετικέτες: ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΟ

  • Προβολές: 1903

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance