Μεταμοσχεύσεις υπό προϋποθέσεις

Στην έκτη Συνεδρία της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, που συνήλθε υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστοδούλου, από 5 έως 14 Οκτωβρίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ιερόθεος εισηγήθηκε το θέμα: “Η θέσις της Εκκλησίας δια τας Μεταμοσχεύσεις”.

Ο Μητροπολίτης μας εστίασε το γενικό συμπέρασμα της εισηγήσεώς του, πάνω στο σημαντικό αυτό κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο έχει αμφιλεγόμενα σημεία και για τους Ιατρούς, στην εξής επισήμανση: “Η Εκκλησία θα πρέπη να επικεντρώση το ενδιαφέρον της, στο θέμα των μεταμοσχεύσεων, περισσότερο στη θεολογική πλευρά του, χωρίς να εισέρχεται στον χώρο της ιατρικής επιστήμης, γιατί υπάρχει κίνδυνος να εμπλακή σε αδιέξοδα, λόγω της φύσεως του ζητήματος”.

Η Εκκλησία, μέσα από την θεολογική της προοπτική, πρέπει να δρά ποιμαντικά. Χρειάζεται να ασκή την ποιμαντική της στον δότη, στον λείπτη και στον Ιατρό που κάνει την μεταμόσχευση. Πιό ειδικά, για την δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος να προσφέρη όργανα του σώματός του, ο Σεβασμιώτατος είπε ότι αυτό πρέπει να γίνεται με τις εξής τρεις προϋποθέσεις: α) Να εξασφαλίζεται η προσωπική συναίνεση του δότη, β) Να διαπιστώνεται ο βιολογικός θάνατος του δότη, κατόπιν κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων, γιατί υπάρχει σύγχυση μεταξύ των Ιατρών, με αποτέλεσμα να διατυπώνονται αντίθετες απόψεις, σχετικά με το κατά πόσον η νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους συνιστά και τον βιολογικό θάνατο, οπότε η Εκκλησία σ’ αυτό το σημείο πρέπει να είναι πολύ προσεκτική και γ) Τα μοσχεύματα δεν πρέπει να είναι αντικείμενα εμπορικών συναλλαγών.

Μετά την εισήγηση του Σεβασμιωτάτου τον λόγο πήρε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος κ. Χριστόδουλος, ο οποίος ετάχθη υπέρ των Μεταμοσχεύσεων, εφ’ όσον ενεργούνται με κριτήριο την αγάπη, την αλληλεγγύη, την φιλανθρωπία, την θυσία και την ευσπλαχνία, αλλά και με στάση σεβασμού σε επίπεδο αρχών, απέναντι στη ζωή, την προσωπικότητα και την ελευθερία του ανθρώπου.

“Ο λόγος και ο ρόλος της Εκκλησίας μας, είπε ο Μακαριώτατος, δια το θέμα των μεταμοσχεύσεων εις την Ελλάδα είναι κεντρικός. Η Εκκλησία αντιλαμβάνεται, ότι δύναται να βοηθήση ουσιαστικώς την υπόθεσιν των Μεταμοσχεύσεων και την ανάγκην του λήπτου δια ζωήν, έχει όμως συνείδησιν και της τεραστίας ευθύνης της να υπερασπισθή και τον δότην, τον οποίον περιβάλλει με ιδιαιτέραν ευαισθησίαν και ως πρόσωπον και ως έννοιαν, αλλά και τας ηθικάς αξίας, τας οποίας προϋποθέτουν και εξυπονοούν αι Μεταμοσχεύσεις. Αυτό δημιουργεί εις την Εκκλησίαν ουσιαστικά δικαιώματα, ως είναι το δικαίωμα του λόγου, και μεγάλας υποχρεώσεις, ως την υποχρέωσιν να προστατεύση το ήθος και το κύρος των Μεταμοσχεύσεων, δεδομένου ότι αύται δεν λύουν μόνον το πρόβλημα επιβιώσεως βαρέως ασθενούντων συνανθρώπων μας, αλλά δύνανται ευκόλως να οδηγήσουν και εις κατάχρησιν η παραβίασιν βασικών και θεμελιωδών ελευθεριών και αξιών.

Απαραίτητος όρος, συνέχισεν ο Μακαριώτατος, δια την συνεργασίαν της Εκκλησίας μετά της Πολιτείας εις το όλον θέμα είναι η κατανόησις από της πλευράς της τελευταίας της υποχρεώσεώς της να προστατεύη τας Μεταμοσχεύσεις τόσον νομοθετικώς, όσον και πρακτικώς από πάσης μορφής ασυνειδησίαν, χρησιμοθηρίαν ή χρηματικήν εκμετάλλευσιν, επιδεικνύουσα το αληθές ενδιαφέρον της δια τον λήπτην, αλλά αποδίδουσα και τον δέοντα σεβασμόν εις το πρόσωπον κατά τας τελευταίας στιγμάς του δότου”.

Με τις προϋποθέσεις αυτές η Εκκλησία, αδυνατεί να συμφωνήση με τον προσφάτως ψηφισθέντα νόμο, επειδή σ’ αυτόν διακρίνει χρησιμοθηρική αντίληψη, στενό ορθολογισμό, και απουσίαν βασικών ιδεολογικών αρχών.

Στη συζήτηση ελαβαν μέρος και οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος, Λαγκαδά κ. Σπυρίδων, Γόρτυνος κ. Θεόφιλος, Πειραιώς κ. Καλλίνικος, Περιστερίου κ. Χρυσόστομος, Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, Φωκίδος κ. Αθηναγόρας, Κερκύρας κ. Τιμόθεος, Τριφυλίας κ. Στέφανος, Κοζάνης κ. Αμβρόσιος, Αττικής κ. Πεντελεήμων, Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος και Νικοπόλεως κ. Μελέτιος.

Στο τέλος ο Σεβ. Μητροπολίτης μας απάντησε σε ερωτήσεις και ανέλυσε σημεία της εισηγήσεώς του.

  • Προβολές: 1994