Στυλιανού Γερασίμου: Πεντηκοστιανοί - αίρεση και πλάνη

του Στυλιανού Γερασίμου

Α. Οι “άγιοι”

Συνεχίζοντας την σειρά των άρθρων για την Πεντηκοστιανή Κίνηση, θα ήθελα να παραθέσω τις απόψεις των Πεντηκοστιανών για θέμα το οποίο κατέχει σημαντική θέση στην ορθόδοξη πίστη μας. Πρόκειται για το θέμα του αγιασμού και γενικότερα των αγίων.

Σύμφωνα με τις απόψεις των Πεντηκοστιανών, “άγιος” είναι ο ξεχωρισμένος άνθρωπος για τον Θεό. “Άγιοι” θεωρούνται όλοι οι αναγεννημένοι Χριστιανοί, αυτοί που άφησαν τον κόσμο και την αμαρτία και ζουν αφιερωμένοι στον Χριστό.

Β. Πότε γίνονται και πώς μπορούν νά γίνουν οι άνθρωποι άγιοι;

Οι Πεντηκοστιανοί υποστηρίζουν ότι άγιοι γίνονται οι άνθρωποι, όταν μετανοήσουν και αναγεννηθούν. Μόνο όταν αναγεννηθούν, η Χάρη του Κυρίου τους μεταπείθει εσωτερικά, ώστε να μισούν την αμαρτία και να επιθυμούν να ζουν την ζωή του Χριστού. Και παραθέτουν το εξής χωρίο: “Καθώς είναι άγιος Εκείνος όστις σάς εκάλεσε και σείς γίνεστε άγιοι εν πάση διαγωγή” (Α' Πέτρου, α', 13-16). Και διακηρύττουν επίμονα, ότι ο κάθε άνθρωπος έχει την δυνατότητα να γίνη άγιος και πρέπει να γίνη, αν θέλη να γνωρίση τον Κύριο. Πρέπει να καθαρισθή κανείς από την αμαρτία για να γίνη άγιος. Ο καθαρισμός γίνεται αόρατα και πνευματικά, από την στιγμή που ο άνθρωπος θα ζητήση από τον Θεό να τον βοηθήση.

Γ. Ποιά γνώμη επικρατεί σήμερα στους κόλπους των Πεντηκοστιανών για τους “αγίους”

Οι Πεντηκοστιανοί απορρίπτουν την άποψη ότι οι “άγιοι” είναι άτομα που έζησαν σε μοναστήρια, σε σπήλαια ή άτομα που έζησαν με νηστεία, εγκράτεια και πολύ αγώνα για το καλό της Εκκλησίας, αλλά υποστηρίζουν ότι ο αγιασμός είναι μια καθαρή ψυχική πνευματική κατάσταση που την χαρίζει ο Θεός, όταν δει ότι ο άνθρωπος ζητά απεγνωσμένα το έλεός του. Ακόμη υποστηρίζουν ότι πουθενά στην Γραφή ο Θεός δεν δίνει δικαίωμα σε κανέναν να ανακηρύξη κάποιον άγιο εκατό χρόνια μετά τον θάνατό του. Μάλλον απαγορεύει την λατρευτική προσκύνηση σε άτομα άλλα εκτός από τον Χριστό και τον Θεό. Και στηριζόμενοι στο χωρίο του Ματθαίου δ', 10: “Κύριον τον Θεόν σου θέλει προσκυνήσει και αυτόν μόνον λατρεύσει”, τονίζουν ότι ο Θεός ποτέ δεν καθόρισε άτομα εκτός από τον Ίδιο για να τα προσκυνούν οι πιστοί και να τα επικαλούνται. Δεν έδωσε εξουσία σε κανέναν άγιο να ακούη τις προσευχές και να πρεσβεύη για τον άνθρωπο. Σύμφωνα με τις Πεντηκοστιανές αλήθειες “άγιος” δεν ανακηρύσσεται κανείς μετά τον θανάτό του αλλά στην διάρκεια της επίγειας ζωής του. Και άγιοι θεωρούνται όλοι οι αναγεννημένοι πιστοί σύμφωνα με το λόγο του Θεού, όπως παραπάνω αναφέραμε.

Οι άγιοι μετά τον θάνατό τους αναπαύονται από τον κόπο και το έργο τους και περιμένουν την ανάσταση. Έτσι, σε καμμιά περίπτωση δεν μεσιτεύουν οι άγιοι για μάς, αλλά ο μοναδικός μεσίτης στον Θεό είναι ο Χριστός που είναι ο Υιός Του. Γι’ αυτό και η προσευχή μας πρέπει να απευθύνεται στον Θεό και μόνον σ’ αυτόν που είναι ο ουράνιος Πατέρας. Η προσευχή στους αγίους είναι άσκοπη, γιατί δεν την ακούνε, ούτε έχουν από τον Θεό εξουσία να βοηθούν τους ανθρώπους.

Δ. Οι απόψεις των Πεντηκοστιανών για τα θαύματα των αγίων

Αν κάποιος έχει χάρη από τον Θεό, κάνει θαύματα στην διάρκεια της επίγειας ζωής του. Μετά τον θάνατο των αγίων η προσφορά τους είναι ανύπαρκτη. Τα θαύματα που αποδίδονται στους αγίους είναι ψευδή, αφού θαύματα κάνει μόνο ο ουράνιος Πατέρας, ο Θεός. Πρέπει επίσης να σημειωθή ότι οι Πεντηκοστιανοί ομιλούν και για περιπτώσεις αγίων που δεν είναι γνήσιοι, γιατί δεν τους αναγνωρίζει ο Θεός. Οι άνθρωποι τους ονόμασαν αγίους, επειδή τους υποστήριξε η δική τους Εκκλησία. Για παράδειγμα, η βασίλισσα Θεοδώρα, που υποστήριξε την αναστήλωση των εικόνων, είναι αγία για την Εκκλησία μας, ενώ η αναστήλωση των εικόνων είναι, σύμφωνα με την διδασκαλία τους, αντίθετη με το θέλημα του Θεού.

Ε. Ορθόδοξη άποψη γιά τους Αγίους

Η χριστιανική ζωή είναι ζωή αγιότητος. Και η μίμηση των Αγίων είναι μίμηση της αγιότητός τους, που καλλιεργήθηκε ως μίμηση της ζωής του Χριστού. Οι άγιοι δεν είναι οι ηθικώς άμεμπτοι, αλλά φορείς της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Και η παρουσία των Αγίων είναι πολύτιμη για όλη την ανθρωπότητα. Το ήθος των Αγίων είναι το ήθος του Χριστού· είναι το ήθος του αδιαιρέτου Σώματός Του, της Εκκλησίας. Η Εκκλησία μας τιμά την Παναγία και τους αγίους, που αναδεικνύονται στην ιστορία της. Εγκωμιάζοντας τα κατορθώματα των αγίων και κοσμώντας τις ημέρες του έτους με τις μνήμες τους, προτρέπει τους πιστούς στην αρετή. Όσο πλησιάζουμε τους αγίους και την Παναγία, τόσο ενωνόμαστε με τον Χριστό, και όσο ενωνόμαστε με τον Χριστό, τόσο αποκτούμε κοινωνία και με τα μέλη του Σώματός Του, τους αγίους.

Η κρίση και η ταραχή της εποχής μας, δημιουργούν κάποια ιδιάζουσα κατάσταση όπου ο άνθρωπος αναζητά αυθεντικά στηρίγματα. Ο άνθρωπος ζεί σήμερα έντονα το πρόβλημα της ανελευθερίας, γεγονός που δυσκολεύει την αναζήτηση της αλήθειας. Γι’ αυτό η αναφορά στους Αγίους είναι ιδιαίτερα επίκαιρη και πολύτιμη.

Στο επόμενο άρθρο θα αναφερθούμε στις απόψεις των Πεντηκοστιανών για την Θεοτόκο.

  • Προβολές: 1595

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance