Γεγονότα καὶ Σχόλια: Εύστροφοι και αξιολύπητοι - Περί διαπλοκής

Εύστροφοι και αξιολύπητοι

Ζούμε σε μια εποχή σχιζοφρενική. Η αλήθεια έχει καλυφθή σχεδόν πλήρως από την σκοπιμότητα. Η λογική έχει υποταχθή στα ατομικά δικαιώματα, έγινε όργανο της ιδιοτέλειας και σαν κύριο έργο της έχει τη διερεύνηση της χρησιμότητας κάθε πράγματος ή πράξεως, ώστε να χρησιμοποιηθή αναλόγως για την επιτυχία του στόχου που κάθε φορά τίθεται. Στο πνεύμα της χρησιμοθηρίας υπότασσονται και οι ανθρώπινες σχέσεις. Αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά όσοι ασκούν διοίκηση ή έχουν κάποιο υπεύθυνο έργο μέσα στην κοινωνία. Δεν γνωρίζουν ποιοί από αυτούς που τους πλησιάζουν είναι ειλικρινείς φίλοι και ποιοί “φίλοι σκοπιμότητας”. Αυτό, βέβαια, δεν είναι κάτι καινούργιο -είναι παλιά αρρώστια- στις μέρες μας, όμως, έγινε επιδημία, η οποία μάλιστα μεταλλάχθηκε σε πολιτική και επικοινωνιακή αρετή.

Ο προφήτης Ησαΐας, βλέποντας αυτή τη μεταλλαγή, θα μας έλεγε: “ουαί οι λέγοντες το φως σκότος και το σκότος φώς”. Όμως εμείς πιστοί στην ευρωπαϊκή και νατοϊκή πολιτική σκέψη, άνθρωποι έξυπνοι και όχι αφελείς, δεν παραδινόμαστε σε συναισθηματισμούς, ξέρουμε το συμφέρον μας, οπότε πουλάμε ό,τι δεν μας χρειάζεται (αλήθεια, δικαιοσύνη, πίστη, παραδόσεις), αφού δε μας προσφέρουν τίποτε μέσα στην κοινωνία της ελεύθερης αγοράς και δεν προάγουν τις σχέσεις μας με τα κέντρα εκείνα, των οποίων η φιλία μας είναι συμφέρουσα.

Ούτε λόγος, βέβαια, γίνεται για τους ανεξερεύνητους δρόμους της ψυχής του ανθρώπου, που ζητά τον Θεό και την κοινωνία μαζί Του. Αυτοί οι βαθείς πόθοι αντιμετωπίζονται σαν προσωπικές ιδιοτροπίες. Ο υποκριτικός σεβασμός της ελευθερίας του πολίτη τους δίνει τον χαρακτηρισμό των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, που πρέπει να μένουν απόρρητα, για να μην ειπωθή, ότι δεν ενδιαφέρουν τον εκσυγχρονισμένο δημόσιο βίο.

Πράγματι, η ζωή του Αγίου Πνεύματος ρέει “απόρρητη”, κρυφή στο βάθος της ψυχής του ανθρώπου. Εκεί, όμως, τρέφει, σαν υπόγειο ρεύμα, τις ρίζες της κοινωνικής ζωής, οπότε η έλευσή της στην ψυχή του ανθρώπου εκδηλώνεται και εξωτερικά, αλλάζει τις σχέσεις με τα πρόσωπα και τα πράγματα, παράγει πολιτισμό, διαφορετικό, βέβαια, από αυτόν που θέλει την αποσιώπηση της πίστης στο Θεό.

Όταν αφήνουμε να κυριαρχήση μέσα μας το πνεύμα του εκσυγχρονισμένου διαφωτισμού, απομακρυνόμαστε από τον υπέρχρονο φωτισμό του Θεού. Ή, μάλλον, κινούμαστε μέσα στο δημιουργικό και προνοητικό φώς, που κυβερνά και συνέχει όλη την κτίση, νοερά τυφλοί, διανοητικά εύστροφοι, υπαρξιακά αξιολύπητοι.

Περί διαπλοκής

Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για τη διαπλοκή μεγάλων οικονομικών συμφερόντων με στελέχη της Κυβέρνησης. Η διαπλοκή είναι ένα παράσιτο, που κατατρώει τους χυμούς της κρατικής εξουσίας. Φυτρώνει πάντα δίπλα της· ίσως να μην υπάρχει κρατική εξουσία χωρίς αυτό το παράσιτο. Η αναπόφευκτη σχέση κάθε Κυβέρνησης, μέσα στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της, με τους μεγάλους ντόπιους και ξένους οικονομικούς παράγοντες είναι ο τόπος μέσα στον οποίο, με την επιθυμία του εύκολου πλουτισμού, φυτρώνει το παράσιτο της διαπλοκής. Όμως, ο νούς μας δεν πρέπει να μένη μόνο στην οικονομία, διότι η διαπλοκή δεν παρατηρείται μόνο στον τομέα αυτόν· δυστυχώς, εμφανίζεται και στον τομέα της πολιτιστικής και πνευματικής παραδόσεως.

Όταν υπάρχουν στελέχη της Κυβέρνησης που επιδιώκουν να αποχρωματίσουν πολιτιστικά και θρησκευτικά τον τόπο, πιεζόμενα από ξένα κέντρα, δεν δικαιούμαστε να μιλάμε για διαπλοκή;

Κάποιοι προσπαθούν να μας αχρηστεύσουν πολιτιστικά και θρησκευτικά, για να επιβάλλουν ανενόχλητοι το δικό τους μονοδιάστατο και αδιέξοδο πολιτισμό.

π.Θ.Α.Β.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 2363