Αρχιμ. Καλλινίκου Ε. Γεωργάτου: “Παίδων Ηγήτωρ”

Τους σούς αφελείς / παίδας άγειρον / αινείν αγίως, / υμνείν αδόλως / ακάκοις στόμασιν / παίδων ηγήτορα Χριστόν

(Κλήμης Αλεξανδρεύς)

Θελήσαμε να αφιερώσουμε λίγο χώρο της “Ε.Π.” σε θέματα παιδαγωγικά, όχι αποκλειστικά παιδικά ή νεανικά.

Στην παράδοσή μας η έννοια της Παιδείας έχει ευρύτητα, ώστε όλοι, για όλη μας την ζωή, να είμαστε παιδία - μαθητές. Παιδία ονομάζονται από τον Κλήμη τον Αλεξανδρινό όλοι όσοι μετέχουν του Βαπτίσματος, αλλά και όλοι όσοι ασχολούνται με την αλήθεια. Από την άποψη αυτή ονομάζονται παιδία-μαθητές ακόμα και αυτοί που λειτουργούν ως παιδαγωγοί σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο.

Επίσης, ο ίδιος εκκλησιαστικός συγγραφέας παρουσιάζει μια ιεραρχημένη θεώρηση της παιδείας. Στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται ο μόνος Παιδαγωγός, ο Λόγος του Πατρός, και εν συνεχεία κάθε κατώτερη βαθμίδα οφείλει να παιδαγωγείται από την ανώτερη. Είναι φανερό ότι η Παιδεία εννοείται ως καλλιέργεια αρετής και άληστης γνώσης και ότι το αδιάκοπο της Παιδείας δεν οφείλεται στην ερευνητική προσπάθεια ανακάλυψης της απεραντοσύνης του μακρο- και μικρο-κόσμου, αλλά στον άφταστο Παιδαγωγό στην κορυφή της παιδαγωγικής πυραμίδας. Έτσι, ποτέ κανείς δεν μένει αμέτοχος παιδείας, κανείς δεν μένει δίχως αναφορά.

Το ότι οι σημερινοί νέοι δυσκολεύονται να γίνουν μαθητές, τουλάχιστον ως προς την αρετή, ή γίνονται οπαδοί τυφλών, οφείλεται ίσως στο ότι οι παιδαγωγοί τους έχουν πάψει να είναι μαθητές, δηλαδή να έχουν αναφορά, κίνηση. Ο επίσκοπος Παλλάδιος έγραφε, τον 4ο αιω. προς τον “πραιπόσιτο” Λαύσο (“Λαυσαϊκή ιστορία”, εκδ. Ι. Μ. Σταυρονικήτα): “Σε μακαρίζω για την προαίρεσή σου... διότι ενώ όλοι θαμπώνονται από μάταια πράγματα και οικοδομούν λίθους από τους οποίους δεν θα ωφεληθούν, εσύ θέλεις να διδάσκεσαι λόγους οικοδομής. Διότι μόνος ο Θεός των όλων δεν επιδέχεται διδαχή, αφού είναι και αυτοφυής και δεν υπάρχει άλλος πριν απ’ αυτόν· όλα τα άλλα επιδέχονται διδαχή, αφού είναι δημιουργήματα και κτιστά. Και τα μεν πρώτα διδάσκαλο έχουν την Ανωτάτη Τριάδα· τα δεύτερα διδάσκονται από τα πρώτα· τα τρίτα από τα δεύτερα· και ούτω καθεξής κατά τάξη, μέχρι τα τελευταία... Αυτοί λοιπόν που νομίζουν ότι δεν έχουν ανάγκη διδασκάλων, ή που δεν πείθονται σε όσους διδάσκουν με αγάπη, πάσχουν από άγνοια...”.

Μερικές, λοιπόν, παιδαγωγικές αρχές, με διαχρονική αξία, και κυρίως με την προοπτική που δίδουν οι διδάσκαλοι της αρετής, οι οδηγοί προς τον όντως Αγαθό Λόγο, θα αναπτύσσουμε στον χώρο αυτό της “Ε.Π.”, απευθυνόμενοι σε όσους έχουν αναλάβει ευθύνη αγωγής παιδιών, αλλά και σε “παίδας” οποιασδήποτε ηλικίας. Ας δώσουμε προσοχή.

  • Προβολές: 1691

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance