Γράφτηκε στις .

Γεγονότα καὶ Σχόλια: Τα Αρχαία Ελληνικά σήμερα - Η δεύτερη επίσημη γλώσσα

Τα Αρχαία Ελληνικά σήμερα

«Η πρόσφατη εξαγγελία του Γάλλου υπουργού Παιδείας κ. Τζάκ Λάγκ για την επαναφορά της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών στα γαλλικά Γυμνάσια και Λύκεια αποδεικνύει ότι αναθερμαίνεται το ενδιαφέρον για τή διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης»(ΤΟ ΒΗΜΑ 31-10-2001).

Αυτή η είδηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Δείχνει την αντοχή της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας, αλλά και την αξία της λογοτεχνικής παραγωγής και του φιλοσοφικού στοχασμού των αρχαίων προγόνων μας. Αυτό το γεγονός έχει ποικίλα αποτέλεσματα στον ψυχισμό μας. Από την μιά μεριά κολακεύει τον εθνικό μας εγωισμό και από την άλλη δίνει όπλα στούς μεμψίμοιρους να μέμφονται τούς υπεύθυνους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας, για την κατάσταση των ελληνικών σχολείων, ως προς την διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας, χωρίς, βέβαια, οι περισσότεροι από αυτούς να έχουν την δυνατότητα ή την ευαισθησία να ερευνήσουν προηγουμένως με φιλολογικά και παιδαγωγικά κριτήρια τα αναλυτικά προγράμματα.

Παρ’ όλα ταύτα υπάρχουν κάποιοι λίγοι που αισθάνονται το βάρος της πολιτιστικής μας παραδόσεως ως έντονο δημιουργικό ερέθισμα, που ωθεί στην αξιοποίηση των επιτευγμάτων του παρελθόντος, ώστε ως άνθρωποι «να σηκωθούμε», κατά τον στίχο του Σεφέρη, «λίγο ψηλότερα».

Είναι όμως πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε το γιατί οι Ευρωπαίοι ενδιαφέρονται για την αρχαία ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Δέν νομίζω ότι πρέπει να αρκεσθούμε σε μιά ιστορική -συναισθηματική- αιτιολογία. Είναι πολύ πρακτικοί άνθρωποι, ωφελιμιστές, γαλουχημένοι μέσα στή χρησιμοθηρική νοοτροπία, οπότε δεν δικαιολογείται η εισαγωγή στα σχολεία τους ενός μαθήματος που θα τούς δώση απλά και μόνο την δυνατότητα να μελετήσουν, μέσα από αρχαία κείμενα, μιά παρωχημένη φάση της ανθρώπινης ιστορίας. Η μελέτη των Αρχαίων Ελληνικών κειμένων μάλλον συνεχίζει να θεωρήται βασικό στοιχείο της ανθρωπιστικής τους παιδείας, την οποία όπως φαίνεται, θέλουν να ενισχύσουν οι Ευρωπαίοι.

Εμείς εκτός από τα προχριστιανικά κείμενα τα οποία κυρίως ενδιαφέρουν τούς Ευρωπαίους έχουμε στή γλώσσα μας την πατερική γραμματεία, στην οποία αντιμετωπίζονται τα ερωτήματα των αρχαίων φιλοσόφων μέσα από τον αποκαλυπτικό λόγο των Αποστόλων.

Η μελέτη αυτών των απαντήσεων είναι ένα ενδιαφέρον πεδίο έρευνας, με δυνατότητες επίδρασης στούς υπαρξιακούς προσανατολισμούς των συγχρόνων. Αξίζει να γίνη εντονότερη η παρουσία τους στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο, μέσα από την διδασκαλία της γλώσσας στή διαχρονική της εξέλιξη.

Η δεύτερη επίσημη γλώσσα

Η πρόταση να γίνη η αγγλική η δεύτερη επίσημη γλώσσα του Ελληνικού Κράτους είναι μιά οξεία πολιτιστική πρόκληση. Άλλο πράγμα είναι να ενισχυθούν οι δυνατότητες των Ελλήνων πολιτών να μάθουν ξένες γλώσσες και άλλο να καθιερώνεται ως δεύτερη επίσημη γλώσσα μιά γλώσσα άσχετη με την πολιτιστική παράδοση του λαού. Είναι μιά από τα άνω επιβολή ξένων πολιτιστικών προτύπων, γιατί η γλώσσα δεν είναι ένα ουδέτερο όργανο επικοινωνίας, αλλά φορέας ή μάλλον «μεταφορέας» πολιτισμού.

π.Θ.Α.Β.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ