Τὸ τελευταῖο κείμενο τοῦ π. Ἰωάννη Ρωμανίδη:

Τό κείμενο που ακολουθεί, είναι το τελευταίο που βγήκε από την (ηλεκτρονική) γραφίδα του π. Ιωάννη Ρωμανίδη, το οποίο και απέστειλε σε όλους τούς Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Τό ερέθισμα για την συγγραφή και την αποστολή του το έδωσε η συζήτηση του αειμνήστου π. Ιωάννη με τον Μητροπολίτη μας, για την ως άνω παρέμβαση του τελευταίου στην Ιεραρχία.

Αὐγουστῖνος Ἱππῶνος,

Πηγή των αιρέσεων των Παπικών, Προτεσταντών και του Βαρλαάμ του Καλαβρού

Παρ’ ότι ο Αυγουστίνος συνεδέθη από Παπικούς και Προτεστάντες και πιθηκίζοντες Ορθοδόξους με τούς Αγίους Αμβρόσιον και Ιερώνυμον, η θεολογία του ουδεμίαν σχέσιν έχει με την θεολογίαν των τελευταίων. Οι δύο ακολουθούν την παράδοσιν των Ορθοδόξων Πατέρων των Οικουμενικών Συνόδων, ενώ ο Αυγουστίνος είναι η μοναδική πηγή της αιρέσεως του Βαρλαάμ του Καλαβρού, ο οποίος επολεμήθη από τον Άγιον Γρηγόριον τον Παλαμά, και κατεδικάσθη από τάς Συνόδους της Κωνσταντινουπόλεως 1341, 1347 και 1351 διά την διδασκαλίαν του περί των υπό του Θεού αποκαλύψεων προς τούς ανθρώπους μέσω κτιστών γινομένων και απογινομένων.

Δηλαδή, διδάσκει ότι ο Θεός φέρνει είς την ύπαρξιν φαινόμενα ορατά και ακουστά ίνα οραθούν και ακουστούν και τα οποία επιστρέφει εις το μή όν άμα το πέρας της συγκεκριμένης αποκαλύψεως. Αυτά μένουν, αφού δέκτες τινες τα έχουν καταγράψει.

Η αίρεσις αυτή είναι ο σπόνδυλος της διδασκαλίας του Αυγουστίνου, αλλά και των Παπικών και των Προτεσταντών μέχρι σήμερον.

Τήν διδασκαλίαν του αυτήν αναπτύσσει ο Αυγουστίνος λεπτομερώς και την επαναλαμβάνει εις κάθε κεφάλαιον εις το ογκώδες βιβλίον του «Περί Αγίας Τριάδος».

  • Προβολές: 1931

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance