Γεγονός καὶ Σχόλιο: Οι ασταύρωτοι

Ακούμε συνεχώς από διαφόρους ανθρώπους της εποχής μας, και πολλές φορές και από Κληρικούς και ιδιαίτερως μοναχούς ότι δέχονται διαφόρους πειρασμούς από άλλους ανθρώπους, και ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι σταυρωμένοι, ότι δηλαδή οι άλλοι τους σταυρώνουν, τους ταλαιπωρούν. Και το κάνουν αυτό για να προκαλέσουν τον οίκτο και την συμπάθεια των άλλων ανθρώπων.

Βεβαίως, πρέπει να υπογραμμισθή ότι ο σκοπός των Χριστιανών, πολύ δε περισσότερο των Κληρικών και των μοναχών που πρέπει να τηρούν στο έπακρο τις εντολές του Χριστού είναι να σηκώνουν εθελούσια τον σταυρό τους, να είναι εσταυρωμένοι εκούσια για την αγάπη του Χριστού. Ο Χριστός είπε: “όστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού, και ακολουθείτω μοι” (Μάρκ. η', 35). Ο άνθρωπος πρέπει να σταυρώνη τα πάθη του και όλες τις εκδηλώσεις του παλαιού ανθρώπου. “Εμοί δε μη γένοιτο καυχάσθαι ει μη εν τω σταυρώ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού” (Γαλ. ς' 14).

Στο Άγιον Όρος υπάρχει μια εικόνα του εσταυρωμένου μοναχού, που τον κτυπά ο διάβολος και τον ερεθίζει με διάφορα πάθη, αλλά εκείνος δεν ανταποκρίνεται, ακριβώς γιατί με την θέλησή του, ελεύθερα και εθελούσια σταυρώθηκε, οπότε πάνω του δεν μπορεί να επιδράση ο διάβολος και δεν αισθάνεται την επίθεση του κόσμου και των άλλων ανθρώπων.

Η ασκητική παράδοση είναι γεμάτη από τέτοια παραδείγματα. Άγιοι Μοναχοί έθεσαν τον εαυτόν τους υποκάτω πάσης κτίσεως. Ο άγιος Ιωάννης ο Κολοβός θα πη “...μή εαυτόν μετρών, υποκάτω πάσης κτίσεως ών, εν αποταξία ύλης και των κατά σάρκα, εν σταυρώ, εν πτωχεία πνεύματος, εν προαιρέσει και ασκήσει πνευματική...”. Με μια τέτοια πνευματική ζωή δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να αισθάνεται ότι οι άλλοι τον αδικούν, τον ταλαιπωρούν, αφού ο ίδιος έθεσε εκούσια τον εαυτό του πάνω στον Σταυρό του Χριστού.

Όταν διαβάση κανείς τις προσευχές που λέγονται κατά την διάρκεια της κουράς του μοναχού, βλέπει ότι η μοναχική ζωή είναι στην πραγματικότητα μια σταυρική ζωή.

Όποιος αισθάνεται ότι οι άλλοι τον σταυρώνουν, αποδεικνύει στην πράξη ότι ο ίδιος είναι ασταύρωτος, αφού μέσα του κυριαρχούν και οργιάζουν τα πάθη, ζη ο παλαιός άνθρωπος με όλα τα συνεπακόλουθά του. Και ένας τέτοιος ασταύρωτος Χριστιανός, Κληρικός, μοναχός, με τις ποικίλες ασταύρωτες ενέργειές του, είναι μια πληγή της κοινωνίας.

Ν.Ι.

Ετικέτες: ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΟ

  • Προβολές: 1797

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance