Κύριο ἄρθρο: Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για την Ένωση της Ευρώπης

Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος προσκλήθηκε από τον Πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου να ομιλήση στο Ευρωκοινοβούλιο και αυτό πραγματοποιήθηκε την 19η Απριλίου 1994. Η Ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχου έκανε τεράστια εντύπωση στους Ευρωβουλευτάς και γενικά σε όλους τους παράγοντας της Ευρώπης.

Είναι πολύ δύσκολο να παρουσιάση κανείς και να αναλύση όλα τα νοήματα αυτής της ομιλίας, λόγω της πυκνότητος των νοημάτων, αλλά θα περιορισθώ στον τονισμό μερικών από αυτά τα οποία κατά την γνώμη μου είναι και τα βασικότερα.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τόνισε ότι στην εποχή μας με την συνδρομή των υπευθύνων για την ενότητα της Ευρώπης αναπτύχθηκε η μεγάλη και ιστορική αποστολή να οργανωθή η ενότητα των λαών της Ευρώπης « εν ειρήνη και δικαιοσύνη και δημοκρατία, όπερ εν τέλει σημαίνει εν αλληλεγγύη και εν αγάπη» . Όμως η ενότητα αυτή δεν πρέπει να είναι απλώς οικονομική, ούτε πολιτική, αλλά και πολιτιστική, διότι η πολιτική ενότητα που χωρίζεται από τον πολιτισμό, που είναι το θεμέλιο νόημα « των ανθρωπίνων σχέσεων, είναι αδύνατον να οδηγήση εις το κατόρθωμα της ενιαίας Ευρώπης» . Πρόκειται για ενότητα « εν τη κοινωνία κοινού νοήματος βίου, ενοειδούς στόχου των ανθρωπίνων σχέσεων» . Έκανε λόγο για το θεμέλιο νόημα και όχι για την ιδεολογική αλλοτρίωση του νοήματος σε θρησκευτικά και πολιτικά δόγματα, η οποία όμως οδηγεί στην απολυτοποίηση των εθνικιστικών και φυλετικών ιδιαιτεροτήτων.

Αυτό σημαίνει, όπως υπογράμμισε ιδιαιτέρως, ότι η Ενωμένη Ευρώπη δεν μπορεί να είναι σχεδιασμός μιας ενιαίας οικονομικής αναπτύξεως και ένας προγραμματισμός μιας ενιαίας αμυντικής πολιτικής, αλλά πρέπει να είναι όραμα που απαιτεί « ενιαίαν κοινωνικήν πολιτικήν, ειρηνικής και γονίμου συνεργασίας των ευρωπαϊκών λαών» . Και βέβαια « τό αίτημα είναι πολιτισμικόν. Αίτημα νοήματος των διανθρωπίνων σχέσεων, των σχέσεων αλληλοπεριχωρήσεως των εθνικών παραδόσεων» .

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπως τόνισε, ως Πρωτόθρονη Εκκλησία διακονεί την ενότητα της Ευρώπης δεκαεπτά αιώνες, με μέριμνες και αγώνες « διά την σωτηρίαν και την ενότητα του πολιτισμού της Ευρώπης» . Την ενότητα αυτήν υπηρέτησαν και διακόνησαν μεγάλες μορφές όπως ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Μ. Φώτιος. Και εξέφρασε την βαθυτάτη θλίψη του διότι δεν έγινε δυνατόν να καταστή ορατή αυτή η ενότητα του κόσμου.

Όμως, η Ορθόδοξη Εκκλησία, με το Πρωτόθρονο Πατριαρχείο μπορεί να συντελέση στην ενότητα της Ευρώπης πάνω σε σταθερά θεμέλια. Ανέφερε δε μερικές πτυχές αυτού του θέματος.

Κατ’ αρχάς τόνισε ότι η δημοκρατική οργάνωση της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τον συνδυασμό μεταξύ της διοικητικής αυτονομίας των κατά τόπους Εκκλησιών και με την ευχαριστιακή ενότητα στην πίστη είναι ένα είδος προτύπου για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, η εκκλησιαστική οργάνωση προηγείται αιώνες από την αρχή της επικουρικότητας που εφαρμόζει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο είναι διοργανωμένη η Ορθόδοξη Εκκλησία μπορεί να βοηθήση στην ενότητα μεταξύ των λαών.

Αυτό συνδέεται και με το γεγονός ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει ποίμνιο σε όλη την Ευρώπη, στις εκατοντάδες Ενορίες που υπάρχουν και λειτουργούν στην Κεντρική και Δυτική Ευρώπη, που αποτελούνται από μετανάστες και γηγενείς. Αυτά τα ποίμνια αποτελούν στοιχεία ενότητος της Ευρώπης.

Έπειτα υπογράμμισε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία σέβεται τις κατά τόπους εθνικές παραδόσεις, καταδικάζοντας ταυτοχρόνως τον φανατισμό, την παρανομία και την άσκηση βίας από οπουδήποτε και αν αυτή προέρχεται. Βασική αρχή της είναι η εμμονή στην ανάγκη της ελεύθερης και ειρηνικής επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, του αμοιβαίου σεβασμού και της ειρηνικής συμβιώσεως των λαών.

Στην συνέχεια ανέφερε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία νοηματοδοτεί τον βίο του ανθρώπου. Ανέφερε δε δύο συγεκριμένα παραδείγματα. Το ένα είναι η τραγωδία της ανεργίας που βασανίζει την Ευρώπη και το άλλο είναι το οικολογικό πρόβλημα. Η ανεργία έχει σχέση με την αύξηση της παραγωγής και κατά συνέπεια με την τελειοποίηση των παραγωγικών μέσων, με ταυτόχρονο περιορισμό των παραγωγικών δυνάμεων, δηλαδή του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό το θέμα λύεται με την ριζική θεολογική αναθεώρηση, η οποία θα νοηματοδοτήση την εργασία και θα περιορίση τον άκρατο καταναλωτισμό και την άμετρη παραγωγικότητα. Επίσης το οικολογικό πρόβλημα λύεται με την ριζική αναθεώρηση της κοσμολογίας, να δώσουν, δηλαδή, οι άνθρωποι άλλη ερμηνεία « τής ύλης και του κόσμου, άλλην στάσιν των ανθρώπων έναντι της φύσεως, διαφορετικήν νοηματοδότησιν της προσλήψεως και χρήσεως των υλικών αγαθών» .

Ακόμη είπε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανέλαβε διάφορες πρωτοβουλίες για την ενότητα των Χριστιανών, αλλά και για την ειρήνη του κόσμου. Ανέφερε τέτοιες περιπτώσεις, όπως τους θεολογικούς διαλόγους μεταξύ των ομολογιών, διαθρησκειακά Συνέδρια, ήτοι την « Διακήρυξιν του Βοσπόρου» , το Συνέδριο περί « Ειρήνης και Ανοχής» , πολλές οικολογικές συναντήσεις κλπ.

Γενικά, ο Οικουμενικός Πατριάρχης τόνισε στο Ευρωκοινοβούλιο ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία αποτελεί πρότυπο ενότητος της Ευρώπης, αλλά και θετικό στοιχείο της ενότητος αυτής, τόσο για τον τρόπο της διοικήσεώς της, αφού συνδυάζει την αυτονομία με την ενότητα, που μπορεί να είναι πρότυπο ενότητος και συνεργασίας των λαών, όσο και για την νοηματοδότηση του ανθρώπινου βίου που προσφέρει στον άνθρωπο. Με πολύ δε έξυπνο τρόπο έθεσε το θέμα ότι οι θεολογικές επιλογές των Χριστιανών της Δύσεως δημιούργησαν διάφορα προβλήματα στην Ευρώπη, γι’ αυτό χρειάζεται θεολογική αναθεώρηση αυτών των θεμάτων, μέσα από το πνεύμα και την θεολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Και προς το τέλος της ομιλίας του υπογράμμισε: « Αι ιστορικαί συγκυρίαι έχουν κοσμογονικώς μεταβληθή. Δεχθήτε παρακαλούμεν, την ενταύθα ημετέραν παρουσίαν μόνον ως υπενθύμισιν: Υπενθύμισιν ότι υπάρχομεν. Και συνεχίζομεν την διακονίαν και μαρτυρίαν εν τω κοινώ αγώνι της μερίμνης δια την προσφοράν νοήματος και ελπίδος πανανθρωπίνης» .

Από τις θέσεις του Οικουμενικού Πατριάρχου φαίνεται ότι οι Ορθόδοξοι έχουμε σημαντικό ρόλο να παίξουμε στην Ευρώπη και η Ορθόδοξη Εκκλησία μπορεί να προσφέρη πολλά στην ενότητα των λαών της Ευρώπης.

Ετικέτες: ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

  • Προβολές: 1791

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance