Παναγιώτη Μελικίδη: Ἡ Χρονολογία τῆς Γεννήσεως

του Παναγιώτη Μελικίδη, Θεολόγου

Την 25η Δεκεμβρίου η Εκκλησία μας πανηγυρίζει την Γέννηση του Θεανθρώπου. Η ημερομηνία αυτή καθορίστηκε, σύμφωνα με τους ιστορικούς, με σκοπό να επισκιασθή η ειδωλολατρική εορτή κατά την οποία οι εθνικοί τιμούσαν τον θεό-ήλιο. Πέρα από αυτόν τον συμβολισμό αναφύεται το ερώτημα: Η ημερομηνία αυτή δεν έχει καμιά ιστορική βάση; Σ’ αυτό το ερώτημα θα απαντήσουμε, συνοπτικά, βασιζόμενοι κυρίως στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο.

Σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Λουκά, όταν η Παναγία συνέλαβε με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος τον Κύριο καί, ενώ ήταν στον πρώτο μήνα της εγκυμοσύνης της, επισκέφθηκε την Ελισάβετ, η οποία σε προχωρημένη ηλικία είχε συλλάβει τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ο Λουκάς μας πληροφορεί: “Και ιδού η Ελισάβετ η συγγενής σου και αυτή συνειληφυία υιόν εν γήρει αυτής, και ούτος μην έκτος εστίν αυτή η καλουμένη στείρα”. (Λουκ.1,36-37). Για να προσδιορίσουμε, λοιπόν, το πότε γεννήθηκε ο Χριστός, θα πρέπη κατ’ αρχάς να ερευνήσουμε ποιός ήταν ο έκτος μήνας της κυοφορίας της Ελισάβετ.

Σύζυγος της Ελισάβετ ήταν ο ιερεύς Ζαχαρίας. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας περιγράφει το πώς πληροφορήθηκε ο ευσεβής αυτός άνδρας ότι η γυναίκα του συνέλαβε υιό: “Εγένετο δε εν τω ιερατεύειν αυτόν εν τη τάξει της εφημερίας αυτού έναντι του Θεού, κατά το έθος της ιερατείας έλαχε του θυμιάσαι εισελθών εις τον ναόν του Κυρίου· και πάν πλήθος ήν του λαού προσευχόμενον έξω τη ώρα του θυμιάματος. Ώφθη δε αυτώ άγγελος Κυρίου εστώς εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος· και εταράχθη Ζαχαρίας ιδών και φόβος επέπεσεν επ’ αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος· μη φοβού Ζαχαρία· διότι εισηκούσθη η δέησίς σου και η γυνή σου Ελισάβετ γεννήσει υιόν σοι και καλέσεις το όνομα αυτού Ιωάννην”. (Λουκ.1,8-14)

Γνωρίζουμε από την Παλαιά Διαθήκη τον τρόπο με τον οποίο ήταν δομημένος ο ναός, όπου οι Ισραηλίτες λάτρευαν τον αληθινό Θεό: το Καταπέτασμα χώριζε τα Άγια των Αγίων, όπου βρισκόταν η Κιβωτός της Διαθήκης, το Ραβδί του Ααρών και ο Χρυσός Βωμός, στον οποίο ο ιερεύς προσέφερε το θυμίαμα, από τα εξωτερικά Άγια, όπου βρισκόταν η Λυχνία, η Τράπεζα και το Θυσιαστήριο των Ολοκαυτωμάτων. Στα Άγια των Αγίων δεν επιτρεπόταν να εισέλθη κανείς παρά μόνον ο Αρχιερεύς μία μόνο φορά το χρόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις που περιγράφονται κυρίως στο Λευϊτικό. Έτσι, σύμφωνα με την ευαγγελική διήγηση, ο Ζαχαρίας, την ώρα που πληροφορήθηκε ότι η σύζυγός του έμεινε έγκυος, προσέφερε θυμίαμα, άρα εισήλθε στα Άγια των Αγίων, όπου ο Αρχιερεύς μπορούσε να εισέλθη, όπως ήδη είπαμε, μία φορά τον χρόνο. Αν τώρα λάβουμε υπόψη μας ότι η μοναδική φορά που ο ιερεύς εισερχόταν εντός του Καταπετάσματος ήταν η εορτή της Σκηνοπηγίας (“καί έσται τούτο υμίν νόμιμον αιώνιον· εν τω μηνί τω εβδόμω δεκάτη του μηνός ταπεινώσατε τας ψυχάς υμών και πάν έργον ου ποιήσετε, ο αυτόχθων και ο προσήλυτος ο προσκείμενος εν υμίν. Εν γαρ τη ημέρα ταύτη εξιλάσεται περί υμών καθαρίσαι υμάς από πασών των αμαρτιών υμών έναντι Κυρίου και καθαρισθήσεσθε. Σάββατα Σαββάτων ανάπαυσις αύτη έσται υμίν και ταπεινώσετε τας ψυχάς υμών, νόμιμον, αιώνιον. Εξιλάσεται ο ιερεύς, όν αν χρίσωσιν αυτόν και όν αν τελειώσωσιν τας χείρας αυτού ιερατεύειν μετά τον πατέρα αυτού και ενδύσεται την στολήν την λινήν, στολήν αγίαν και εξιλάσεται το άγιον του αγίου και την σκηνήν του μαρτυρίου και το θυσιαστήριον, εξιλάσεται και περί των ιερέων και περί πάσης συναγωγής εξιλάσεται. Και έσται τούτο υμίν νόμιμον αιώνιον εξιλάσκεσθαι περί των υιών Ισραήλ από πασών των αμαρτιών αυτών· άπαξ του ενιαυτού ποιηθήσεται, καθάπερ συνέταξεν Κύριος τω Μωϋσή” (Λευιτ. 16,29-34), συμπεραίνουμε ότι η σύλληψη του Αγίου Ιωαννου του Προδρόμου έγινε περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, άρα ο έκτος μήνας της κυήσεως της Ελισάβετ ήταν τα τέλη Μαρτίου, οπότε αρχίζει και η κύηση του Θεανθρώπου από την Μαριάμ. Έτσι περί τα τέλη Δεκεμβρίου γεννήθηκε στην Βηθλεέμ της Ιουδαίας ο αναμενόμενος Μεσσίας.

  • Προβολές: 1499

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance