Βιβλιοπαρουσίαση: “Αναφορά στην Ιστορία της Ναυπάκτου”

Κυκλοφόρησε στα μέσα Φεβρουαρίου μια νέα έκδοση που αφορά την ιστορία της πόλης μας. Το βιβλίο με τίτλο “Αναφορά στην Ιστορία της Ναυπάκτου” υπογράφει ο κ. Θωμάς Παναγιωτόπουλος, Διευθυντής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου “Γιάννης Βλαχογιάννης” και περιέχει την εισήγηση του συγγραφέα σε ημερίδα με θέμα την τεχνική της διδασκαλίας της τοπικής ιστορίας, στην οποία έλαβαν μέρος οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της πόλης μας.

Όπως αναφέρεται στον πρόλογο του βιβλίου η διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας πρέπει να ξεκινήση από την τοπική ιστορία της πόλης όπου εδρεύει το Σχολείο, γιατί έτσι δεν περιορίζεται το ενδιαφέρον του μαθητή απλά σε ιστορικά γεγονότα, αλλά αγκαλιάζει και πολλές άλλες εκφάνσεις του κοινωνικού βίου, με τις οποίες ολοκληρώνεται η ιστορική γνώση.

Στο βιβλίο γίνεται αναφορά στην πόλη της Ναυπάκτου, στις μεγάλες ιστορικές περιόδους ξεκινώντας από τη μυθολογία, τους αρχαιοελληνικούς χρόνους, τη Ρωμαιοκρατία, τη Βυζαντινή εποχή, την Ενετοκρατία και Τουρκοκρατία, αλλά και στους νεώτερους χρόνους έως σήμερα. Οι αναφορές συνοδεύονται από μαρτυρίες ιστορικών και περιηγητών της πόλεως αλλά και με φωτογραφικό υλικό.

Το βιβλίο βοηθά στην διασφάλιση της ιστορίας και του πολιτιστικού πλούτου, που φέρει κληρονομικά η πόλη, γιατί με αυτά ως γνώμονα μπορεί να οδηγηθή σωστά στο μέλλον.-

Γ.Λ.

  • Προβολές: 1958