Γραπτό κύρηγμα: Κυριακή, 29 Αυγούστου, Ο Τίμιος Πρόδρομος

Κυριακή, 29 Αυγούστου

Κατά τους δύο μήνες που πέρασαν, στα ευχαριστιακά σύντομα κηρύγματα αναλύσαμε το τί είναι η αγιότητα μέσα στην Εκκλησία και ποιοί ανήκουν στο στρατό των αγίων. Είδαμε τους Προφήτας, τους Αποστόλους, τους Ευαγγελιστάς, τους Πατέρας και Διδασκάλους, τους Μάρτυρες, τους Οσίους και Ασκητάς, εξαιρέτως δε τον Χριστό και την Μητέρα Του, την Παναγία μας.

Στην κατηγορία, όμως, των αγίων υπάγονται όλοι όσοι αγωνίζονται να τηρήσουν το θέλημα του Θεού στην καθημερινή τους ζωή, όσοι έχουν μέσα τους τον Χριστό, όσοι έχουν νου Χριστού και έχουν ιερό πόθο να εισέλθουν στην Βασιλεία του Θεού.

Ο σκοπός και η αποστολή των Χριστιανών είναι να γίνουν άγιοι. Η παραγγελία που έχουμε λάβει όλοι μας είναι: “άγιοι έσεσθε ότι άγιος ειμί εγώ Κύριος ο Θεός υμών” (Λευτ. ια΄, 44).

Στην αρχαία Εκκλησία τα μέλη της Εκκλησίας χαρακτηρίζονται άγιοι. Έτσι τους ονόμαζε ο Απόστολος Παύλος. Για παράδειγμα, στέλλοντας μια επιστολή στους Χριστιανούς της Εφέσου άρχισε ως εξής: “Παύλος, απόστολος Ιησού Χριστού δια θελήματος Θεού, τοις αγίοις τοις ούσιν εν Εφέσω και πιστοίς εν Χριστώ Ιησού” (Εφ. α΄,1). Λέγονται άγιοι και διότι αγιάσθηκαν και αγιάζονται με την Χάρη του Θεού δια των μυστηρίων και διότι πρέπει να προκόπτουν στον αγιασμό και διότι αυτός είναι ο τελικός σκοπός τους, να γίνουν δηλαδή άγιοι, με την μέθεξη του Θεού.

Μέσα στην χορεία των αγίων συγκαταλέγονται δισεκατομμύρια άγιοι κάθε ηλικίας, επαγγέλματος και τρόπου ζωής. Υπάρχουν νήπια και μικρά παιδιά, έγγαμοι και οικογενειάρχες, ολόκληρες οικογένειες που μαρτύρησαν, στρατιωτικοί και ασχολούμενοι με άλλα επαγγέλματα, απλοί αλλά και σοφοί άνθρωποι. Είναι ένας εξαγιασμένος και ευλογημένος στρατός που ευρίσκεται στην Βασιλεία του Θεού και τους είδε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και κατέγραψε στην Αποκάλυψη ενδεδυμένους με λευκές στολές και έχοντας στα χέρια τους τους φοίνικας της δόξης και του θριάμβου.

Τέτοιοι άγιοι υπήρξαν σε όλη την ιστορία της Εκκλησίας, αλλά και θα υπάρξουν όσο θα υπάρχη η Εκκλησία του Χριστού. Δεν έγινε ακόμη η συντέλεια του κόσμου, γιατί θα εμφανισθούν και άλλοι άγιοι για να εισέλθουν στην Βασιλεία του Θεού. Κανείς δεν μπορεί να ισχυρισθή ότι δεν μπορεί να γίνη άγιος, να μεθέξη δηλαδή της Χάριτος του Θεού. Κανείς δεν θα μπορή να βρη κάποια δικαιολογία για το ότι δεν μπορούσε να εφαρμόση το θέλημα του Χριστού στην ζωή του. Γιατί τέτοιοι άγιοι βρίσκονται σε κάθε ιστορική στιγμή και σε κάθε μέρος της γης. Μπορούν να είναι δίπλα μας και δεν τους αναγνωρίζουμε, γιατί είμαστε τυφλοί πνευματικά. Μπορεί να είναι μέσα στο σπίτι μας, την γειτονιά μας, την πόλη μας. Και βεβαίως στην Δευτέρα Παρουσία του Χριστού θα εκπλαγούμε από αυτό που θα δούμε. Θα δούμε ανθρώπους που συνοικούσαμε μαζί τους και δεν τους δίναμε σημασία, να ευρίσκωνται μέσα στο φως της δόξης του Θεού.

Και επειδή σήμερα είναι η εορτή της αποκεφαλίσεως του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, γι αυτό πρέπει να θυμηθούμε ότι ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος υπήρξε μια μεγάλη φυσιογνωμία. ῏Ηταν και Προφήτης και Απόστολος με την ευρεία έννοια του όρου, και Όσιος και Μάρτυρας. Γι αυτό και σε κάθε ιερά ακολουθία όταν ο Αρχιερεύς και ο Ιερεύς κάνει απόλυση, μνημονεύει και το όνομά του: “ικεσίαις του τιμίου ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου”. Γεννήθηκε από αγίους γονείς, που έκαναν προσευχή για να συλληφθή, έζησε στην έρημο, βάπτισε τον Χριστό, ομολόγησε την αλήθεια και μαρτύρησε για να τηρήση το θέλημα του Θεού.

Ο Χριστός, η Παναγία, οι Προφήτες, ο Τίμιος Πρόδρομος, οι Απόστολοι, οι Πατέρες, οι Όσιοι, οι Ασκητές, οι Μάρτυρες και Ομολογητές και όλοι οι Άγιοι είθε να πρεσβεύουν για μας για να μη ξεχάσουμε τον προορισμό μας και να συγκαταλεχθούμε και εμείς στην χορεία των αγίων της Εκκλησίας.

† Ο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

Ετικέτες: ΓΡΑΠΤΑ ΚΥΡΗΓΜΑΤΑ

  • Προβολές: 1784

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance