Γραπτό κύρηγμα: Κυριακή 10 Ιουλίου “Αγιασθήτω το όνομά σου”

Κυριακή 10 Ιουλίου

Αφού με την έναρξη της Κυριακής προσευχής αποκαλέσαμε τον Θεό Πατέρα μας που βρίσκεται στους ουρανούς, δηλαδή είναι κατά φύσιν άγιος, όπως είδαμε την προηγούμενη Κυριακή, ερχόμαστε τώρα με το πρώτο αίτημα να ζητήσουμε να αγιασθή το όνομά Του. Λέμε: “αγιασθήτω το όνομά σου”.

Το όνομα του Θεού είναι η ενέργεια του Θεού. Είναι γνωστόν από την Ορθόδοξη θεολογία μας ότι ο Θεός έχει ουσία και ενέργεια. Και τα κτιστά πράγματα έχουν ουσία και ενέργεια, δηλαδή ο ήλιος είναι ένα ουράνιο σώμα και εκπέμπει το φως του, και η φωτιά είναι ένα αντικείμενο που καίγεται, αλλά εκπέμπει ενέργεια, ήτοι την θέρμανση και τον φωτισμό. Ο Θεός, όμως, ως άκτιστος έχει άκτιστη ουσία και άκτιστη ενέργεια και ως προς την ουσία Του ο Θεός είναι ανώνυμος και υπερώνυμος, αλλά ως προς τις ενέργειές Του έχει πολλά ονόματα.

Κάθε φορά που ο Θεός αποκαλυπτόταν στους ανθρώπους φανέρωνε μια από τις ενέργειές Του, όπως την αγάπη, την ειρήνη, την δικαιοσύνη, την φιλανθρωπία. Και με αυτόν τον τρόπο είχε κοινωνία με τους ανθρώπους. Γι’ αυτό και λέμε ότι τα ονόματα του Θεού είναι οι ενέργειές Του. Και κάθε φορά που μνημονεύει κανείς το όνομα του Θεού με κατάνυξη, ταπείνωση, μετάνοια, πίστη κλπ. λαμβάνει γνώση και αίσθηση της ενεργείας του Θεού.

Όταν προσευχόμαστε “αγιασθήτω το όνομά σου”, δεν σημαίνει ότι δεν είναι άγιο το όνομα του Θεού και πρέπει εμείς να προσευχόμαστε για να αγιασθή, αλλά αυτό το αίτημα έχει δύο έννοιες.

Η πρώτη έννοια του “αγιασθήτω” είναι το “δοξασθήτω” το όνομά Του και να δοξασθή με την δική μας την ζωή. Όπως το όνομα του Θεού βλασφημείται με την δική μας την ζωή, όταν δεν ανταποκρίνεται στην ευγενική καταγωγή μας, έτσι και δοξάζεται το όνομα του Θεού, όταν εμείς τηρούμε το θέλημα του Θεού και ζούμε σύμφωνα με τις εντολές Του.

Η δεύτερη έννοια της αιτήσεως “αγιασθήτω το όνομά σου” που δεν είναι άσχετη και ανεξάρτητη από την προηγούμενη, είναι το “ποίησον ημάς αγίους”, ώστε και ο Θεός να δοξασθή δια της δικής μας αγιασμένης ζωής.

Η αίτηση αυτή δείχνει ποιός είναι ο σκοπός του ανθρώπου και για ποιό λόγο ζή. Σκοπός του είναι να ενωθή με τον Θεό και να γίνη άγιος κατά Χάριν και ενέργεια του Θεού. Ο Θεός είναι κατά φύσιν άγιος και οι άνθρωποι πρέπει να γίνουν κατά Χάριν άγιοι. Στην γλώσσα των Πατέρων της Εκκλησίας αυτό λέγεται θέωση και όσοι αγιάζονται με την μετοχή της Χάριτος του Θεού, λέγονται θεούμενοι. Το να γίνη κανείς άγιος - θεούμενος σημαίνει να μεταμορφώση όλες τις ψυχικές και σωματικές του δυνάμεις, να έχη κέντρο της ζωής του τον Θεό.

Δυστυχώς πολλοί Χριστιανοί που προσεύχονται με αυτήν την προσευχή, δεν έχουν τέτοιους υψηλούς στόχους, αλλά περικλείουν την χριστιανική τους ζωή και πολιτεία σε μερικούς καλούς τρόπους συμπεριφοράς, σε μερικά ήθη και έθιμα και μερικές θρησκευτικές παραδόσεις, προσεύχονται για επίγεια πράγματα. Αλλά αυτό δεν είναι καθόλου αρκετό. Πολλές φορές στην Αγία Γραφή συναντούμε την προτροπή: “άγιοι γίνεσθε ότι εγώ άγιος ειμί” (Α΄ Πέτρ. α΄ 16). Υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους λέγοντας: “δεν είναι για μένα αυτή η ζωή της αγιότητος”, “θέλω να ζήσω τις χαρές αυτής της ζωής και να μη στερηθώ αυτά που μου προσφέρει η επίγεια ζωή”, “δεν είμαι άγιος για να μη θυμώνω” κλπ.

Επειδή η ζωή μας δεν συντονίζεται με την αίτηση αυτή και δεν αγωνιζόμαστε να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, γι’ αυτό η διαγωγή μας είναι αντιχριστιανική. Είμαστε γεμάτοι από πάθη και κακίες, μίση και εχθρότητες, και διαπράττουμε αδικίες και συκοφαντίες. Και γι’ αυτόν τον λόγο οι άλλοι άνθρωποι μας βλέπουν και δεν πιστεύουν στον Θεό, οπότε γινόμαστε αίτιοι να βλασφημήται το όνομα του Θεού στα έθνη.

Συνήθως, όταν προσευχόμαστε στον Θεό Τον παρακαλούμε να μας δίνη υγεία, ευημερία, υλικά αγαθά κλπ. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε. Αλλά προ παντός πρέπει να προσευχόμαστε στον Θεό να μας αγιάζη. Όμως, πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτό δεν γίνεται ανεξάρτητα από την θελησή μας. Γι’ αυτό πρέπει μαζί με την πρσευχή μας να προσφέρουμε και την ελευθερία μας, ώστε έτσι να δοξάζεται το όνομα του Θεού στον κόσμο.

† Ο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΓΡΑΠΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ

  • Προβολές: 2436